top of page

Meditatie: de inhoud bij de oppervlakte laten


Als je de waarde van je bezieling steeds meer voelt, is het belangrijk dat je de oppervlakte van het leven daardoor niet gaat onderwaarderen. De oppervlakte is een ongelooflijke en wonderbaarlijke laag van de schepping die haar weerga niet kent. Al het waarneembare behoort tot de oppervlakte en deze beslaat alle lagen, die liggen tussen de laag van de diep microscopische werkelijkheid en de laag van de zich tot in de oneindigheid uitstrekkende kosmische werkelijkheid. De oppervlakte is als een huis, dat je zult moeten accepteren om via zijn deur in het tot dan toe onzichtbare binnen te gaan en de bewoner te ontmoeten. Als je die oppervlakte niet accepteert, kun je er de weg naar binnen toe niet in vinden of als verwelkomend in herkennen.


De oppervlakte krijgt echter pas haar volledige waarde als je er inhoud bij laat. Mediteren is dan ook je bereidheid om je inhoud bij je oppervlakte te laten komen. Inhoud heeft waarde en volheid en dat zijn niet zozeer dingen die je kunt begrijpen, maar hier gaat het om gevoelswaarden. Inhoud bestaat niet, zoals veel mensen denken, uit betekenis maar uit waarde, uit gevoel. Daarom betekent het toelaten van je inhoud tot in je oppervlakte dat je toestaat dat de tekening, vorm en de tastbare helderheid van de oppervlakte door het gevoel van de volheid verzacht mogen worden. Ze komen dan samen en vormen een geheel, zodat betekenis en inhoud, bewustzijn en gevoel, elkaar broederlijk omarmen.


Wenskaart Anandajay: Wie het aardse leven volledig aanneemt, geeft zich daardoor zo diep aan de schepping over, dat hij als het ware komt te zweven in Gods schepping, in Gods geborgenheid, in Gods licht

Hoe helder je bewustzijn ook is, het heeft de volheid van je diepere gevoel nodig om dat wat jij in essentie bent werkelijk te kunnen beleven en verstaan. De precisie van bewustzijn kan zo scherp, juist, kloppend of waar zijn als een chirurgisch mes, maar zonder de volheid van je inhoudsgevoel kan waarheid gevaarlijk zijn, omdat ze tot rechtlijnigheid, oordelen en meedogenloosheid kan aanzetten. Je hebt de volheidsbeleving van je innerlijke inhoud nodig om de helderheid en scherpte van het bewustzijn in een juiste gevoelsmatige context te plaatsen en echt tot wijsheid en inzicht te komen.


Laat daarom het mediteren je ondersteunen bij het steeds weer laten plaatsvinden van de relatie tussen jou en het wezenlijke, tussen jou en je ziel, tussen jou en je inhoud. Laat het mediteren je de ruimte geven, waardoor de volheid van je essentiële inhoud de ongelooflijk bijzondere oppervlakte van je brein, je waarneming, van je geloof en zienswijze, kan beïnvloeden. Laat je meditatie eraan bijdragen dat de volheid van je inhoud al deze aspecten van oppervlakte kan vervullen, verzadigen en omhullen, zodat jij als mens weer in je heelheid mag bestaan. Dan kan die heelheid je ontwikkelingsweg ondersteunen, je relaties warmte geven en je de wijsheid geven om het leven en andere mensen diepgaander en echter te ontmoeten en verstaan. Dan heeft je meditatie jou verrijkt, je levensweg verlicht en aan helende liefde ruimte gegeven.


Wenskaart Anandajay: De waarheid, het ware, het waardevolle en het waardezevende van het leven, dat ben jij, want je essentie is liefde

Ruimte voor de vriendschap van je ego met je ziel


Als je hebt gevoeld wat het betekent dat je inhoud je oppervlakte mag beïnvloeden, ben je in contact gekomen met die bijzondere energie, die ontstaat als je voelt dat oppervlakte en diepgang niet meer gescheiden zijn. Je voelt dan hoe in die heelheid niets meer uitgesloten hoeft te worden en alles er tegelijkertijd en samen mag zijn. Over dit bijzondere samenkomen gaat meditatie.


Als je mediteert, begint dat altijd vanuit je natuurlijke verlangen naar vervulling, dat in alle leven huist. Het echte van jou, dat wat jou vult, dat wat je bestaan rijk maakt, leeft al in je en is niet buiten je te vinden. Je inhoud, je vulling, verlangt ernaar om te mogen stromen, zich uit te breiden en waar te worden. Zij verlangt naar jou, want jij bent, via jouw menselijke bestaan, de enige akker waarop haar stroming en verwerkelijking plaats kan gaan vinden. Beide verlangen eigenlijk naar elkaar. Je ziel verlangt naar je menszijn en je menszijn verlangt naar je ziel.


Dit wordt niet altijd begrepen en dat zorgt ervoor dat je ego al snel tot een zoekactie naar een oplossing van buitenaf wordt aangezet. Een sterke naar buiten toe zoekende inzet van je wil, zal ook de vrije doorgang van je inhoudswaarde naar je oppervlakte blokkeren en daarom is wilskracht geen zinvolle benaderingswijze als antwoord op je spirituele verlangen. Als je inziet dat er echt geen oplossing van buiten gevraagd is, voel je dat je behoefte krijgt aan meditatie.


Wenskaart Anandajay: Het is een groot misverstand, dat spiritualiteit mensontstijgend is. De mens ís de spirituele werkelijkheid.

Als je openstaat voor meditatie betekent dat, dat je je al van de in je aanwezige, spirituele diepgang bewust bent geworden en voel je je bereid om je door de lichtende liefdesenergie van je ziel te laten beïnvloeden. Je ziel voelt door de ontstane verzachting van je ego dat je steeds meer beseft dat wilskracht zo’n kwaliteit als heelheid niet kan veroorzaken en dat leidt in je meditatie tot het vrijkomen van een energiestroom van liefhebbend mededogen.


Omdat je ego door dit mededogen verder verzacht, is het niet meer bang om door de invloed van de ziel overlopen te worden. De inhoudelijke waarde van de ziel kan daardoor naar je toe komen en in je waar worden en je voelt hoe dat je gevoelens van vrede en verzoening geeft. De ziel voelt dat ze door deze uitwisseling met de levenskracht en levensruimte van jouw menszijn in contact komt en hoe dat haar de ruimte geeft waarin ze waar kan worden. Je menselijke bestaan wordt zo dienend aan je ziel en je ziel dient jou met de gave van haar liefhebbende, helende, essentiële voeding.


Meditatie gaat over deze vriendschap, want alles in deze schepping en dus ook in jou heeft zijn waarde en plaats. Vriendschap, de opening om samen te gaan met het andere, is in alles het enige dat echt heelt. Je menselijke ik en je spirituele ziel zijn als je oppervlakte en je diepgang, je lichaam en je bezieling, het vergankelijke en het blijvende, vorm en inhoud, kracht en liefde. Als zij elkaar in vriendschap omarmen, bereidt dat de weg voor om je in je leven met alles om je heen in de helende waarde van vriendschap te begeven. Omarm daarom alle schijnbare verschillen die je in jou en in jouw relaties met anderen tegenkomt en begeef je in de verbroederende sfeer van vriendschap. Dan voel je dat je meditatie ook echt doorwerkt tot in je betrokkenheid bij de wereld en het sociale, ook al begint meditatie met het aandacht geven aan en stilstaan bij jou.

Wenskaart Anandajay: Het is de liefde voor het Zijn, voor het geheel, voor het leven en voor de mensheid, die de bodem is voor een gezegende werkelijkheid.

Vriendschap tussen je ego en je ziel en omgekeerd, zorgt ervoor dat je je ego niet meer afwijst vanwege zijn tekortkomingen, maar het altijd eerst aanneemt en zijn inhoud laat krijgen om het te verstaan. Vriendschap tussen je ego en je ziel en omgekeerd, zorgt ervoor dat je je ziel niet meer ophemelt vanwege haar lichtende liefde, maar haar altijd toestemming geeft om door jou heen tastbaar vorm te krijgen om haar te ontmoeten. Geniet daarom van hun vriendschap en de liefdevolle heelheid die daardoor in jou als mens ervaarbaar wordt en die meditatie heet.


~ * ~


Moge de liefde,

die je in je draagt,

in plaats van in je hart

te liggen wachten

totdat er weer iemand of iets is

om van te houden,

vanaf nu,

steeds weer,

als de beste verzorging van jezelf,

volledig naar jou toe stromen!


Dan komt het vanzelf wel terecht

bij alles waar jij je mee verbindt.In love en tot gauw,


Anandajay

bottom of page