top of page

Meditatie opent je voor je hart-energie en het relationele bewustzijn


Je bereidheid om je essentie in jou waar te laten zijn, zorgt dat er weer helende energie vanuit je ziel in je menselijke belevingswereld binnen kan stromen. Deze heelt met haar natuurlijke trilling alle vormen van vervreemding die je hebt opgelopen. Vanuit mededogen met het imperfecte, dat eigen is aan deze helende liefdesenergie, heelt de essentie of ziel al je opgelopen relationele verwondingen en vanuit de geweldloze, vredesenergie die ze in zich draagt, werkt ze via jouw gedrag helend in op de dissonante spanningen in de wereld om je heen. Helen betekent ruimte maken voor een natuurlijke, liefdevolle en vrije uitwisseling met het essentiële, waardoor er herstel kan plaatsvinden voor die gevoelsbelevingen van je, die uit de sfeer van natuurlijkheid, liefde en heelheid waren geraakt. De openheid voor deze diepe uitwisseling wordt gedragen door de waarde van je relationele bewustzijn.


Relationeel bewustzijn, de drager van de kracht van heling, maakt dat je, vanuit verbondenheid met je bezieling, bewust bent van je medemens, de aarde, de schepping en de essentie in die schepping en brengt een grote verandering teweeg in de beleving van jezelf en de wereld. Door aan al die aspecten van uitwisseling en relatie ruimte te geven, krijgt je hartchakra meer vrijheid, stroomt de liefde weer vrijuit en voel je je door het leven geliefd. Daardoor ben je niet meer zo bang om je gevoelsmatig en energetisch voor iets anders te openen en met iets of iemand anders vermengd te raken. Je wordt je er dan van bewust dat er, juist door je ego en identiteit los te durven laten en in wisselwerking te durven zijn met iets anders dan jezelf, een diepere, jouw inbeddende en dragende levenskwaliteit ervaarbaar wordt.Als je bereid bent om je niet steeds ergens mee te identificeren, wordt je relationele bewustzijn opener, kan je hart-energie vrijer gaan stromen en zul je jezelf meer als heel, als geheeld en naar de wereld toe als helend gaan ervaren. Je voelt dan dat je, te midden van alle veranderingen die het leven met zich meebrengt, rust, stabiliteit en liefde ervaart, die vanuit je innerlijk naar buiten stromen. Deze diepere laag, deze dragende zijnsgrond, verbindt je liefdevol met alle andere mensen en situaties in je leven. Jouw verlangen naar meditatie, naar het samenzijn met en gevoed worden door je innerlijke waarde, heeft je in dit relationele bewustzijn en zijn helende levenshouding gebracht.


Meditatie begeleidt je dan ook niet alleen naar je innerlijk, maar geeft je door die verinnerlijking ook het vertrouwen om open te durven gaan voor iets anders en dus ook voor een ander mens, voor uitwisseling, voor verandering, voor een andere dimensie, voor heling. Het aangaan van zo’n verdiepende relatie met je ziel, opent je relationele bewustzijn en beantwoordt daarmee aan een diepe betekenis van meditatie om ook relationeel helend te zijn, ook al denken nog veel mensen dat je voor meditatie juist het hebben van relaties op de tweede plaats zou moeten zetten.

Kommentare


bottom of page