top of page

Het geluk van je essentie

Geluk is als een bloem die bloeit. Ze doet waarvoor ze er is en alles wat ze is mag met haar bestaan en levenskracht mee resoneren. Mensen op zoek naar geluk zijn mensen die graag willen bloeien, die hun bestemming willen laten zien en delen, die alles wat ze zijn de ruimte willen geven om waar te mogen zijn.


Alle mensen zoeken naar geluk, ook al hebben ze verschillende opvattingen over wat het is en waar het te vinden is. Dat ze naar geluk zoeken, geeft aan dat ze het nog niet hebben gevonden en opent de vraag of geluk wel vindbaar is.


Ook al hebben heel wat filosofen en mystici ons proberen aan te geven wat geluk is, het is nog steeds niet echt duidelijk, gezien onze nog zo grote behoefte eraan. Ik zou jullie daarom willen aanraden om niet meer naar geluk te zoeken. Niet zo zeer omdat het niet zou bestaan, maar juist omdat het in alles kan zijn wat er bestaat. Omdat geluk in alles ervaarbaar kan zijn wat er bestaat, werkt het zoeken naar iets speciaals, wat geluk voor velen lijkt te zijn, alleen maar in de hand, dat je over je potentiële geluk heen kijkt.

Geluk heeft niets te maken met een bepaald object, doel of succes, alhoewel die je geluk nog wel extra kunnen bevestigen of ondersteunen. Geluk is een gevoelsbeleving en niet het object wat je wenst te bemachtigen of het lot dat jou als een soort voorspoed ten deel valt. Geluk is een ruimte in jouw gevoelsbeleving, waar de kwaliteit die jij geluk noemt, vrijelijk kan bestaan.Slechts een klein bloemetje kan ons gelukkig maken, maar dat hangt af van wie het ziet. Dat hangt af van hoe open degene is die het ziet voor zowel het bloemetje als voor de ruimte in zijn gevoel, waar de geluk kan resoneren.


Om geluk te ervaren, moet díe ruimte in je gevoel toegankelijk zijn, waar de aanrakingen van geluk die gevoelssnaren vinden die daarop mee gaan resoneren en dus mogen klinken, zodat de beleving van geluk er ervaren kan worden, zodat de kriebels van geluk er je gevoelssnaren kunnen bespelen.

Mensen waarbij dit gebied op slot is of onbewust dichtgehouden wordt, worden van maar heel weinig dingen gelukkig, als ze het gevoel van geluk überhaupt al kennen of beter gezegd, toestaan. We denken dat iedereen wel geluk zou willen ervaren, maar dat is misschien wel niet zo vanzelfsprekend. Geluk ervaren, ondermijnt voor menigeen de rechtlijnigheid, zakelijkheid of redelijkheid, waarmee hij denkt zijn leven in de grip te kunnen en moeten houden.


Als je nu geluk zou toelaten, zou je waarschijnlijk niet meer zo sterk verder zoeken naar geluk, waardoor je leven er anders uit zou kunnen gaan zien of je andere prioriteiten zou krijgen. Als je geluk in je gevoel toelaat, raak je het geloof in je levensdoel waarschijnlijk kwijt, omdat het dan overbodig wordt. maar zonder dat doel voel je je misschien wel onthand en onzeker.Mijn vraag aan jou is dan ook: "Mag op dit moment in jouw gevoel de deur van het gebied voor het ervaren van geluk zo opengaan, dat de trillingen van geluk daar vrij mogen resoneren, dat de tonen ervan in die ruimte vrij mogen galmen, dat het licht van geluk daar vrij in mag schijnen en misschien zelfs ook alles erom heen mag beschijnen?"


Geluk heeft niet, zoals door velen geloofd, met omstandigheden, bereikte doelen of hoogstaande spirituele ervaringen te maken. Zelfs bij grote tegenspoed, kan een teder kushandje van een kind je diep tot in je gevoelsgebied van geluk bereiken, aanraken en vervullen.


De aanrakingen van het leven hebben alleen maar de toegang tot het gebied van geluk in je gevoel nodig en de toestemming om je daar ongeremd te mogen aanraken. De toegang naar geluk begint bij de vraag aan jou om te voelen of jij die ruimte in jou wel steeds weer toegankelijk laat zijn, of jij wel toestemming geeft aan de blije sensitiviteit in die ruimte om steeds weer aangeraakt te mogen worden.


Mag de deur naar het gevoelsgebied van geluk in jou, terwijl je volledig van jezelf bewust bent, open staan? Mag je sensitief en bewust ervaren dat je daardoor in dat gevoelsgebied door het leven aangeraakt wordt, de gevoelssnaren van dat gebied daardoor gaan trillen en je zo de resonantie van geluk ervaart?Dan zul je merken dat geluk te maken heeft met je openheid voor je eigen aanwezigheid samen met het toestaan, het openstaan voor, het tot diep in je gevoelsgebied van geluk blij aangeraakt te mogen worden. Mag, heel eenvoudig, jouw bestaan, los van welk ander object dan ook, samen ervaren worden met de open ruimte van geluk in je gevoel.


Tot nu toe hebben velen geluk alleen maar gezien als een fijne gevoelsbeleving die het gevolg was van iets moois, aangenaams of voorspoedigs. Daardoor kon het idee ontstaan, dat je alleen maar gelukkig kunt worden van iets anders dat buiten jezelf bestaat of van iets, wat je, buiten dat wat je nu hebt of bent, zou moeten bereiken. Gelukkig worden van jezelf, van je eigen bestaan, leek geen optie of was niet relevant. Het voelde als te min of als ongehoord vanuit bepaalde morele of religieuze overtuigingen.


Maar zonder jouw ‘er zijn’ te ervaren ben je niet eens in staat om echt open te gaan voor de diepere lagen in je gevoel om zo andere levenskwaliteiten te ontmoeten. De grootste spirituele gave of het grootste spirituele wonder is immers dat jij er bent en daar ook nog eens van bewust kunt zijn. Eventuele andere waarden komen pas daarna erbij.

Zo is het ook met geluk. Als jij jouw ‘er zijn’ samen mag ervaren met je openheid voor de trillingen van geluk in je gevoel, is dat genoeg om je heel gelukkig te laten zijn. Alles wat daar aan voorspoed, schoonheid of aangename verfijning bij komt, heeft alleen nog maar een bevestigende invloed op dat gevoel van geluk.Zonder je toestemming dat het gevoelsgebied van geluk in jou aangeraakt mag worden door het leven, met andere woorden, mag leven, en zonder je toestemming om je eigen ‘er zijn’ als begin van die ontmoeting te ervaren, zullen er geen dingen kunnen plaatsvinden, die je echt gelukkig kunnen maken.


Misschien dat je door voorspoed en de bijdragen van anderen best wel gelukkig aandoende momenten ervaart, maar daar zul je in de loop van de tijd steeds afhankelijker van blijken te zijn. Deze afhankelijkheid bekrachtigt dan weer de overtuiging, dat geluk gevonden moet worden. Deze afhankelijkheid zal je altijd laten blijven zoeken naar een houvast om te vermijden dat je op bepaalde momenten weer voelt dat je zonder hen niet gelukkig kunt zijn.


Mag ik je daarom uitnodigen om te doorvoelen dat het je afgewezen voelen door anderen of door het leven je er bewust of onbewust toe hebben aangezet om dit gevoelsgebied van geluk en blijdschap te vergrendelen. Het zo te vergrendelen dat je dat gebied alleen weer wat open laat gaan als externe factoren, zoals iemand die zegt je lief te hebben, je gevoelsmatig heel sterk erkennen, bevestigen en ondersteunen. Door die behoefte aan erkenning ben je alsmaar op zoek naar bevestiging van buitenaf, en daardoor maak je nauwelijks een ontwikkeling door in de relatie met jezelf, met je Zelf, met je ‘er zijn’.Mag ik je uitnodigen de relatie met je Zelf op dit moment wel weer aan te gaan en bereid te zijn om alle vroegere pijnen van afwijzing, waardoor jij je gevoelsgebied van geluk hebt afgesloten, uit verlangen naar geluk te laten varen. Want dan zul je samen met mij ervaren dat geluk alleen maar een ruimte in je gevoel is, die, eenmaal open, met elke situatie in verbinding kan zijn, zodat jij in en met alles geluk zou kunnen ervaren.


Geluk is dan niet meer een externe factor die je bevestigt of op wat voor manier dan ook verwent, maar een open ruimte waar je je eigen levend zijn laat resoneren. Dan komen de fijnste trillingen van menselijke existentie bij elkaar. En omdat de fijnste trillingen van geluk en de fijnste trillingen van je ziel hetzelfde zijn, is er dan vrede, genade, liefde, kortom geluk.

Als je openheid voor het geluksgebied in jouw gevoel samen mag gaan met het voelen van jezelf, ontdek je wat geluk echt en in vrijheid is. Dan ervaar je het geluk van je essentie. Dan ervaar je dat geluk je essentie is. Dan is er niets meer te zeggen en neemt een verinnerlijkende en vreugdevolle stilte het over en ben je vanzelf in meditatie.


Mag ik je vanuit die diepte groeten en omarmen en je het allerbeste wensen. Tot de volgende keer maar weer, om hier weer samen in verder te gaan.


In love,
Anandajay

Comments


bottom of page