top of page

In relatie met de liefdesenergie van de schepping


Door meditatie aan te gaan zoals je een liefdesrelatie aangaat, sluit je je nergens voor af en raak je niet teruggetrokken in een isolement, maar kom je, afhankelijk natuurlijk van hoe diep je je voor die relatie opent, in een oceaan van wezenlijkheid en echtheid terecht. Je komt dan in relatie met de liefdesenergie die de gehele schepping doordringt en daarom zowel de waarde als de oorsprong van dat alles is. Alleen de diepte van zo’n relatie laat je tastbaar ervaren dat jij, als onderdeel van het geheel, pure liefde, essentie en wezenlijkheid bent. Meditatie is het aangaan van deze relatie en het in je waar laten worden van de liefde die jij en het leven wezenlijk zijn en dat is zowel voor jou als voor de hele wereld, een vervullende zegening.


Meditatie nodigt je uit om in relatie te gaan met dat wat jij als meest essentieel in jezelf ervaart. Ze nodigt je uit om je te vermengen met wat uit dat ervaarbare essentie-gebied aan volheid in jou binnenstroomt. Vervolgens nodigt ze je uit om die vervullende kwaliteit tot in elke cel van je menselijke bestaan tastbaar waar en ervaarbaar te laten worden. En ze nodigt je uit om die openheid ook tot in je dagelijkse functioneren te laten doorwerken, om ook daar, met zowel alles wat er is als met de waarde van het essentiële in jou, in uitwisseling, in relatie te zijn.


Wenskaart Anandajay: Elke stroom van liefde naar welk aspect van het leven dan ook laat je ervaren dat dat het verlangen, de bedoeling, de beantwoording en de vervulling van het leven en van jezelf is.

Als je eenmaal open bent voor de inhoud van het essentiële in jou, open je je vanzelf ook voor de inhoud van de essentie in alles en ben je, ook weer vanzelf, open voor de essentie van het leven als geheel.


Mag meditatie je uitnodigen om deel te nemen aan dat waar je al zo lang en diep naar verlangt, aan de vrijheid om de essentie van het levende leven over de akkers van je menselijke bestaan te laten stromen? Zo ja, dan dank je wel, ook namens de schepping, de aarde en de wereld, namens al je medemensen en namens de essentie van alles. Dank je, dat je de ware bron van je bestemming en potentie hebt erkend en aangenomen en dat je uit vrijheid en verlangen steeds weer deel wenst te nemen aan het samenzijn met je meest essentiële waarde: de liefde van het zijn.


In love,


Anandajay

ความคิดเห็น


bottom of page