top of page

Meditatie brengt je in een liefdevolle dankbaarheid


Je bereidheid om via meditatie ontvankelijk open te staan voor het wezenlijke in je, geeft de essentie de mogelijkheid om als zegening in het tastbare en vormelijke van jouw bestaan uit te kristalliseren en plaats te vinden. Zo krijgt het wezenlijke de mogelijkheid om haar zegenrijke waarde, ook via jouw menselijke zijn, aan de wereld bij te dragen. Dan is meditatie de brenger van verlichting, van de zegenrijke invloed van het liefdevolle vredeslicht. Die verlichting is dan een kloppende verrijking voor jou en, vanuit je liefde voor de wereld om je heen, een prachtige vorm van naastenliefde voor je medemensen en een uiting van dankbaarheid naar haar initiator.


Het is heel buitengewoon, dat je als mens de diep reikende vrijheid hebt om het essentiële bewust en vanuit verlangen in je toe te laten en in je tastbaar waar te laten worden. Meditatie is daarvoor de meest aangewezen begeleiding. Je draagt de mogelijkheid in je om de ‘kristaltedere’ pure waarden van essentie als zegeningen in jezelf toe te laten, te ervaren en ermee samen te zijn en daarmee deze waarden via jouw bestaan en levenswijze aan de wereld bij te dragen.Steeds als je dit toelaat en daardoor bewust voelt dat je aan deze waardevolle waarheid deelneemt en je deze door jou heen laat plaatsvinden, zul je merken dat je dat diep ontroert en aanraakt. Op de momenten dat dit je tot in je liefdevolle hart mag aanraken, voel je dat je, vanuit respect en eerbied naar het leven en je bestaan, diep wenst te buigen, alles wenst te bedanken en je wezen alleen nog maar ernaartoe wenst te laten stralen.


Dan is het je ook in één keer volledig duidelijk, dat de verinnerlijkende bewegingen van meditatie alleen maar met ontvankelijkheid te maken kunnen hebben. Het vanuit ontvankelijkheid krijgen en ervaren van je innerlijke waarde is namelijk zo aanrakend, dat er geen antwoorden meer nodig zijn en organisch meebewegende verzachting en liefdevolle bereidheid overblijven. Die aanrakingen zorgen ervoor dat je verstilt en er een omhullende, vervullende, waarde dragende dankbaarheid om je heen ontstaat. Open je voor die omhulling en dankbaarheid gevende energie, laat die tot in je innerlijk doorwerken, want zo wenst het alles omhullende zijn, liefdevol met je samen te zijn.


In love,


Anandajay

Comments


bottom of page