top of page

Meditatie verbindt je met je ziel


Meditatie verbindt je weer met de ware aard van je natuur, met je ware thuishaven, waar je je op je gemak en heel voelt, waar liefde stroomt en kracht straalt. De een noemt dit zijn zelf en de ander zijn essentie of zijn. Ik noem het daarnaast graag mijn ziel, maar ook mijn wezen, mijn kern, mijn innerlijk, mijn bron, god en ga zo maar door, allemaal benamingen voor het mooiste wat ik in essentie ben. De Light of Being-Meditatie zet daarom de relatie met dit mooiste, je ziel, centraal. Meditatie voedt, verdiept en verfijnt jouw relatie met je ziel, je wezen, innerlijk of zijn door je uit te nodigen om er open en gelijkwaardig, liefdevol en eerbiedig, voor open te staan.


Het dichter bij jezelf komen, het diepgaander met je ziel in vriendschap leven en daardoor dieper gefundeerd in contact met je zijns-energie komen, zorgt ervoor dat er veel meer helende waarde in je kan vrijkomen en over je tastbare menselijke akkers gaat stromen. Dit werkt zowel heilzaam door op jou als geheel, als op dat wat je doet en van daaruit heeft het zijn uitwerking op iedereen met wie je omgaat.


Meditatie verzacht, door je grotere openheid, je gewoonten en dat maakt je ontvankelijker voor de waarde die vrijkomt vanuit de verbondenheidsmomenten met je ziel. De vervulling die daardoor ontstaat, beantwoordt aan je natuurlijke behoefte en wens naar het thuiskomen in de inhoudelijke liefdesruimte van wat je in essentie bent. Het mooie is dat deze beantwoordende kwaliteit voor iedereen, altijd en overal toegankelijk is en je intens dankbaar, dus gelukkig, maakt.Meditatie begeleidt je om de relatie met je ziel aan te gaan, vanuit je sterke verlangen naar de, in jouw diepte volop aanwezige, bijzondere kostbaarheden van liefdeswarmte, vredesinbedding en bewustzijnslicht. Deze waarde belevingen zullen dan vanzelf doorwerken op al je gedachten, behoeften, emoties, verlangens, handelingen en relaties, kortom op je feitelijkheid en hoe je die beleeft en daarmee omgaat.


Meditatie is dan ook het open, vrije en liefdevolle bewustzijn, dat je lichtend, verwarmend en in verbondenheid met je zijn, als geen ander bij je spirituele ontwaken kan begeleiden. In haar openheid kom je in contact met de kracht van het onvoorwaardelijke zijn dat in ieder van ons aanwezig is en van daaruit ontstaan dan moeiteloos de inzichten waar vanzelf wezenlijke veranderingen uit voortvloeien, die ook op je levenswijze doorwerken. Als je in openheid ontvangt wat er allemaal aan leven in je en om je heen is, komt het voortdurend alerte, ik-gerelateerde willen, vanzelf tot rust. Er ontstaat dan ruimte voor een geheel andere beleving, voor een geheel ander bewustzijn, voor een geheel andere beleving van je bestaan en het leven waar je dan weer zo’n prachtig onderdeel van bent.


Meditatie is er om je de verbinding met je zijn, met je ziel en wezen te laten ervaren, zodat jij je door die inhoud kunt laten voeden. Dus als je je voor deze spirituele bron opent, wordt het zijn de universele moederschoot van alle bestaan, toegankelijk voor je als een universeel geboortegeschenk. De hele schepping komt voort uit deze moederschoot, uit dit zijn, uit deze levensbron en haar energie is steeds in en achter alles aanwezig.


In love,


Anandajay

Comments


bottom of page