top of page

Relatie en de kracht van beïnvloeding

Meestal associëren mensen het woord relatie met hun meest intieme contacten met anderen, maar voor mij gaat relatie over elk moment. Relatie gaat over mijn verbondenheid en openheid met dat wat is, met dat wat ik ontmoet als bewustwording van de zeer bijzondere ruimte waar wij mensen in bestaan.


Relatie is net als waarheid, hoe opener je er voor bent, hoe dieper zij zich openbaart. En omdat er nog nooit iemand is aangekomen op het einde van die openbaringen, betekent dat, dat de levende waarheid en de relatie daarmee oneindig groots schijnen te zijn. Een grootsheid en diepte, die je alleen ervaart als je bereid bent om de steeds veranderende waarheid aan te gaan met dat wat zich, door je relatie met iets of iemand, openbaart.


Hoe dieper de relatie is, hoe duidelijker je aanvoelt wat er allemaal in leeft. Of dat nu gaat over de relatie met een ander, met jezelf, met je lichaam of met de natuur. Als je in relatie bent, ben je stralend en ontvankelijk. Je bent niet gericht op dat waar je mee in uitwisseling wenst te zijn, want dat zou een eenzijdige toegespitste vernauwing zijn waar geen volledige uitwisseling in zou kunnen plaats vinden.In relatie ben je in eerste instantie open vóór hetgeen waarmee je in uitwisseling wenst te zijn. De bereidheid om dat te ontvangen en in je toe te laten, maakt je ego zo zacht, dat je betrokkenheid naar het andere stralend van oprechtheid zal zijn.


Als de relatie zich dan verder verdiept, word je je er vanzelf van bewust of je je opent voor wat je ziet, of voor de energie die je voelt, of voor de gevoelswaarde die iets geeft. Of je je opent met je hart of met elke cel van je bestaan. En zo zal de waarheid van die relatie en van de relatie met jezelf zich steeds verder aan je openbaren.


Hierdoor kom je in een steeds andere relatie met zowel het andere als met jezelf. Je wordt door die open uitwisseling steeds opener, ontvankelijker en stralender en zult steeds meer jezelf als een heelheid ervaren. Een heelheid, die zowel vanuit openheid voelt, wat die van het andere ontvangt, als dat die vanuit het betrokken zijn bij dat andere voelt wat uit zijn openheid naar dat andere toestroomt.

Deze vorm van relatie is de meest spirituele die er bestaat. Door haar open en betrokken uitwisseling laat je vanzelf elke neiging tot vasthoudendheid los. Het vanuit ontvankelijke en uitstralende openheid voelen van hoe beide elkaar in die relatie beïnvloeden en toe te staan dat ze zich met elkaar mogen vermengen, brengt elke vorm van op het ik georiënteerd zijn tot stilstand.Juist doordat het andere zo diep in je wordt ontvangen en toegelaten dat het je mag beïnvloeden, geeft het je de mogelijkheid het andere echt te ontmoeten. Juist door te mogen vermengen toont zich een levende waarheid die meer is dan een ik-gerelateerde interpretatie.


Door vanuit zo’n relatie te leven, hoef je niet steeds te bedenken wat de juiste weg of de juiste handeling is, maar voel je, door steeds weer op elk moment te vermengen, wat de juiste weg en handeling is. Het is met name dit beïnvloed worden en vermengen, waar je vaak bang voor bent, want je bent bang dat je dan je eigenheid of het overzicht vanuit je ik, kwijtraakt.


Misschien leef je wel in de spirituele illusie dat je je het liefst zou willen vermengen met God of je volledig zou willen laten beïnvloeden door je ziel, maar feitelijk gezien laat je dat tot nu toe niet toe. Niet dat God er niet is of je je ziel niet voelt, maar omdat je de ruimte die je ik bewoont niet vrij wenst te geven voor die invloed en vermenging.


Om in relatie te zijn of te leven, zul je steeds opnieuw ruimte vrij moeten geven zowel om in te ontvangen als om van daaruit je oprechte betrokkenheid te laten zien. Leven in relatie betekent dat je te midden van een wederzijdse beïnvloeding leeft. Beïnvloeding wordt niet altijd als iets positiefs gezien en geassocieerd met mensen die snel door anderen overlopen worden. Maar eigenlijk bestaat je leven voor het grootste deel alleen maar uit beïnvloeding.Als je een bepaalde muziek opzet, wens je daardoor beïnvloed te worden. Als je een bepaald tv programma kijkt, wens je daardoor beïnvloed te worden. Als je naar een bepaald gebied op vakantie gaat, wens je daardoor beïnvloed te worden. Als je bij een bepaalde vriend of vriendin wenst te zijn, wens je daardoor beïnvloed te worden. Je opent je daar altijd weer voor, omdat je juist door die energieën beïnvloed wenst te worden.


Je denkt dat je een eigenheid hebt, maar je zoekt constant dingen op, waar die eigenheid door beïnvloed wordt en door verandert. Je hebt gevoeld, dat als je in relatie leeft, je steeds open voelend bent. Als je in dit ‘open voelend zijn’ steeds beïnvloed wordt, zul je ook voelen wat een bepaalde beïnvloeding met je doet. De beïnvloeding is immers diep in je binnen gelaten, het ik is aan de kant gegaan en jij voelt of dat wat je beïnvloedt, je gelukkiger maakt.


Vanuit relatie voel je met alle cellen en tot in alle cellen welke invloeden goed voor jou zijn, welke je meer levensruimte en levenskracht geven, en welke de juiste antwoorden daarop zijn. Dit beïnvloed worden en daarbij geheel open blijven voelen wat dat met je doet en hoe je er op antwoordt, dit open en voelend vermengd mogen raken met waar je ook maar mee in uitwisseling bent, dat is leven in relatie.Word daarom wakker uit je angst voor beïnvloeding, want iedereen wordt de gehele dag door van alles en nog wat beïnvloed, zowel door fijne als vervelende dingen. Word wakker en ga in relatie, zodat je open en voelend blijft in dat waar je je voor opent en wat je beïnvloedt, want zo ontstaan er door te ‘proeven’ antwoorden vanuit de diepte in jou, die jou je levensweg zullen duiden en verlichten.

Relatie is een soort spirituele seksualiteit, waarbinnen je, vanuit een open voelende en jezelf vrijgevende uitwisseling, elke beïnvloeding toelaat en elke vermenging toestaat, om heel subtiel binnenin te voelen wat je bekoort en met je in overeenstemming voelt. Door dit relationele voelen, ga jij jouw levensweg en is leven met beïnvloeding een verhelderend en voedend spiritueel feest.


Mogen deze inzichten en aanrakingen ons in onze bijeenkomsten ondersteunen om nog vrijer en toegankelijker, kortom ontvankelijker met elkaar in relatie te gaan en samen ons innerlijk te verkennen, zodat we haar weer duidelijker gaan ervaren als onze wezenlijke en liefdevolle woonplaats.

Comments


bottom of page