top of page
Anandajay's werkwijze
over-anandajay
Roze opgeklapte lotus in een vijver bedekt met grote bladeren

Anandajay

Anandajay (1955, NL) is een door de essentie van het leven aangeraakt mens, die al meer dan 50 jaar als een bijzonder spiritueel leraar wordt gewaardeerd. Vanuit zijn bijzondere, innerlijke openheid raakte zijn leven natuurlijkerwijze volledig gewijd aan het verdiepen van de al heel vroeg in hem ervaarbare relatie met zijn essentie en het van daaruit ondersteunen van mensen die een spirituele ontwikkeling wensen.

Vanaf zijn tiende levensjaar was hij bezig met godsbewustzijn, zelfonderzoek en yoga en op zijn vijftiende  besloot hij om zijn eigen levensweg te gaan. Hij zonderde zich een jaar in de stille natuur van Finland af om zijn eigen bewustzijn nog diepgaander te doorvoelen en na diverse omzwervingen door Europa en Noord-Afrika, vanuit zijn zoeken naar diepgang, vertrok hij naar India.

Hij verbleef daar zo’n vijf jaar gedurende verschillende periodes, die hij afwisselde met yoga geven in Nederland, zowel solitair in de Himalaya of rondreizend, om met zoveel mogelijk leraren over zijn innerlijke beleving te spreken. In 1983 nam hij, na anderhalf jaar individuele begeleiding door zijn toenmalige spirituele leraar Yogacharya Sri S. Sundaram, diens opdracht aan om, na door hem daartoe geïnitieerd te zijn, terug naar Nederland te gaan en onderricht te gaan geven in meditatie, diverse vormen van yoga en de spirituele diepgang van het leven.

Zijn zorgvuldige werkwijze bezorgde hem al snel een bloeiend yogacentrum in de stad Groningen en van daaruit het Anandajay Centrum op het Groningse platteland, dat hij in 2002 verplaatste naar de Oost-Belgische Eifel. Daar richtte hij The Light of Being® op, om zijn boodschap van inzicht, liefde en vrede, nu ook samen met anderen via The School of Spiritual Awareness, verder aan te bieden.

Anandajay gekleed in het wit, in meditatie onder een peperboom

Hij koos voor de naam The Light of Being®, omdat het doorgeven van het Licht van het Zijn, dat hij in zijn openheid ervaart, de kern is van zijn werk. Het toelaten van dit levenslicht brengt je in de meest natuurlijke staat van menszijn en verbindt je met je oorsprong en liefdevolle ziel. Alle activiteiten van The Light of Being nodigen je dan ook uit om in jezelf thuis te komen en te ervaren dat liefde dan in al je ontmoetingen weer een duidelijke rol speelt.

Het contrast tussen de vele, aanhoudende noodtoestanden in de wereld enerzijds en de liefdevolle puurheid van de menselijke essentie in zichzelf anderzijds, hebben Anandajay steeds weer aangezet om op zijn manier bij te dragen aan het ook voor anderen toegankelijker maken van deze vreedzame en bezielde beleving, die je naar de ontroerende schoonheid en kracht van je essentie en in een andere, spirituelere en ruimhartigere intentie brengt.

Anandajay maakt de mystieke en waardevolle diepgang van het bestaan weer op een directe manier in je toegankelijk en herkenbaar. In de loop der tijd heeft hij ter ondersteuning daarvan twaalf verschillende werkvormen ontwikkeld en bracht hij zo’n 50 muziekalbums (mantra’s, puja’s en raga’s) en een twintigtal boeken voor spirituele ontwikkeling uit. Tegenwoordig verblijft hij gedurende de winterperiode in zijn huis op La Palma en geeft hij enkel nog in de zomerperiode in België zijn satsangs, retreat en individuele begeleiding.

Besloten, open plekje in een bos met lichtstralen die door de bomen schijnen

Anandajay's werkwijze

De kracht van Anandajay's begeleiding ligt in de vredige en heldere kwaliteit van zijn meditaties en toespraken en de inspirerende interactie die hij daarna, vanuit een open waarnemen en samenzijn, met je aangaat.

Naast alle verhelderende en doortastende dingen die hij vandaaruit zegt, brengt ook het ervaren van de ruimte vanwaaruit hij spreekt, zingt of begeleidt, je in verbinding met de diepgang van je eigen essentie en zijnsbron. 

Gebergte met een meer waar het gebergte in weerspiegeld wordt en enkele dennebomen

Dat wat hij met jou deelt, sluit precies aan op waar je in je ontwikkeling bent of wat je daarin nodig hebt om naar een volgende laag van je levensruimte te gaan en je verder te openen voor het geheel dat je bent. Door die verruiming ontspan je je in wie je bent, zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als op energetisch en spiritueel gebied en kom je thuis in het licht van je eigenheid en menszijn.

Anandajay begeleidt steeds vanuit vriendschap, zodat hij essentiële energieën en heelmakende diepgang met je kan uitwisselen en je tot inzicht komt in plaats dat je uit louter kennis op afstand blijft.

Oude tempel in India in het water

Anandajay gaat met je in relatie vanuit vrijheid en openheid en vanuit verbondenheid met de essentie van het leven. Het leven dat jou en hem heel basaal met elkaar verbindt.

Je bewustzijn voelt zich door dit opengaan bevrijd (light) en je bestaan voelt zich verrijkt (being). De liefde die dan in jou vrijkomt, draagt van nature alles in zich om je gelukkig te laten zijn en is dan ook bedoeld om je op je levensweg in alle zon- en schaduwmomenten te ondersteunen, zodat je steeds duidelijker leeft vanuit wat je in essentie bent, vanuit 'het Anandajaya' in jou. 

Anandajay gekleed in het wit en in meditatie onder een grote boom op La Palma
bottom of page