top of page
Anandajay's werkwijze
over-anandajay
blur-BG-5-v2_bg.jpg
anandajay-kop.jpg

Anandajay

Anandajay (1955 NL) is een door de essentie van het leven diep aangeraakt mens, die als een bijzonder spiritueel leraar wordt gezien en gewaardeerd. Vanuit zijn, al vroeg aanwezige, innerlijke openheid raakte zijn leven als vanzelfsprekend volledig gewijd aan het verdiepen van de relatie met zijn essentie en het ondersteunen van mensen die een spirituele ontwikkeling wensen. Anandajay laat je weer de onevenaarbare waarde van je essentie ervaren, zodat je ontvankelijk wordt voor de heilzame invloed die deze, in iedereen aanwezige, bron op alles heeft. 

bg-gallery-anandajay.jpg

Vanaf zijn tiende levensjaar was hij vooral bezig met godsbewustzijn, zelfonderzoek en yoga en besloot op zijn vijftiende om zijn eigen levensweg te gaan. Hij verdiepte zich in diverse godsdiensten en culturen en zonderde zich een jaar in de stille natuur van Finland af om zijn eigen bewustzijn nog diepgaander te doorvoelen. Na diverse omzwervingen door Europa en Noord-Afrika bracht zijn leven hem op zijn achttiende naar India.

 

Daar verbleef hij perioden solitair in de Himalaya of reisde rond om met zoveel mogelijk leraren over zijn innerlijke beleving te spreken. Op zijn achtentwintigste nam hij de wens van zijn toenmalige spirituele leraar Yogacharya Sri S. Sundaram aan om, na door hem daartoe geïnitieerd te zijn, terug naar Nederland te gaan en onderricht te gaan geven in meditatie, diverse vormen van yoga en de spirituele diepgang van het leven.

In 2002 volgde hij zijn innerlijke gevoel en verplaatste hij zijn retraite-centrum van het uitgestrekte Noord-Groningse platteland naar de groene heuvels van de Oost-Belgische Eifel. Daar richtte hij The Light of Being-organisatie op, om zijn boodschap van inzicht, liefde en vrede, nu ook samen met anderen via The School of Spriritual Awareness, verder aan te bieden en uit te dragen. 

Het contrast tussen de vele noodtoestanden in de wereld en de liefdevolle puurheid van de menselijke essentie in zichzelf, zette hem in beweging om bij te dragen aan het ook voor anderen toegankelijker maken van een vreedzame en meer bezielde beleving. De vervulling die het ervaren van die beleving met zich meebrengt, leidt mensen weer naar de ontroerende schoonheid en kracht van hun essentie en zal de samenleving in een andere, spirituelere en ruimhartigere intentie brengen.

Anandajay is al vijftig jaar een verhelderdend begeleider, die de mystieke en waardevolle diepgang van het bestaan op een directe manier in je menszijn toegankelijk en herkenbaar weet te maken. In de loop der tijd heeft hij, ter ondersteuning van de vele seminars die hij gaf, twaalf ondersteunende werkvormen ontwikkeld en bracht hij meer dan 100 muziekstukken en tientallen boeken, video’s en video-teachings uit. Tegenwoordig besteedt Anandajay de winterperiode aan verstilling en het schrijven van zijn boeken en geeft hij in de zomerperiode zijn bijeenkomsten, retraites en individuele begeleiding.

erik-van-dijk-4hKiaX_VGWU-unsplash.jpg

Anandajay's werkwijze

De kracht van Anandajay's begeleiding ligt in de vredige en heldere kwaliteit van zijn meditaties en toespraken en de inspirerende interactie die hij daarna, vanuit een open waarnemen en samenzijn, met je aangaat.

Naast alle verhelderende en doortastende dingen die hij vandaaruit zegt, brengt ook het ervaren van de ruimte vanwaaruit hij spreekt, zingt of begeleidt, je in verbinding met de diepgang van je eigen essentie en zijnsbron. 

mark-koch-KiRlN3jjVNU-unsplash.jpg

Dat wat hij met jou deelt, sluit precies aan op waar je in je ontwikkeling bent of wat je daarin nodig hebt om naar een volgende laag van je levensruimte te gaan en je verder te openen voor het geheel dat je bent. Door die verruiming ontspan je je in wie je bent, zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als op energetisch en spiritueel gebied en kom je thuis in het licht van je eigenheid en menszijn.

Anandajay begeleidt steeds vanuit vriendschap, zodat hij essentiële energieën en heelmakende diepgang met je kan uitwisselen en je tot inzicht komt in plaats dat je uit louter kennis op afstand blijft.

home-deco-7.jpeg

Anandajay gaat met je in relatie vanuit vrijheid en openheid en vanuit verbondenheid met de essentie van het leven. Het leven dat jou en hem heel basaal met elkaar verbindt.

Je bewustzijn voelt zich door dit opengaan bevrijd (light) en je bestaan voelt zich verrijkt (being). De liefde die dan in jou vrijkomt, draagt van nature alles in zich om je gelukkig te laten zijn en is dan ook bedoeld om je op je levensweg in alle zon- en schaduwmomenten te ondersteunen, zodat je steeds duidelijker leeft vanuit wat je in essentie bent, vanuit 'het Anandajaya' in jou. 

anandajay-boom.jpg
bottom of page