top of page
The Light of Being
B-kop.jpg

The Light of Being

Anandajay wenst zijn levenslicht te delen met mensen die naar de diepere waarden van zichzelf en het leven verlangen. Er ligt geen filosofie, religie, dogma, methode of overtuiging ten grondslag aan wat hij je aanbiedt, maar hij laat je op een open en ontvankelijke manier in contact komen met de diepgaande essentie die je al bent.

Als de gewoonte om jezelf te willen veranderen of verbeteren even mag stilvallen, ontstaat er een vrede die je in contact brengt met je levensvreugde, harmonie, geluk, en de liefde die daarmee samengaat. Anandajay laat je ontdekken hoe het voelt, als je die levensbron en haar diepgang je aanwezigheid en leefwijze laat verrijken.

activiteit-online.jpg

Gedurende Anandajay’s zomerschool, vanaf mei tot en met oktober, zijn er diverse mogelijkheden om aan zijn relationeel georiënteerde begeleiding deel te nemen via individuele gesprekken, satsangs of de jaarlijkse 'Light of Being-Retreat'. Dat kan in het Nederlands, Duits en Engels.

 

Aan de Light of Being is ook de -School of Spiritual Awareness- verbonden. Daar verzorgen Light of Being-Teachers het gehele jaar door diverse cursussen, workshops, retraites en opleidingen die gebaseerd zijn op Anandajay’s teachings en de 12 specifiek voor zijn werk ontwikkelde werkvormen (klik hier voor meer info).

teachings-B.jpg

Boodschap van vrede

De boodschap die Anandajay ons brengt, is gebaseerd op vrede en dat is een kwaliteit waar de wereld als geheel maar ook ieders individuele hart naar verlangt. Hij begeleidt je dan ook om sensitief en vanuit openheid te leven, zodat je bewustzijn steeds vrediger en vrijer wordt. Je maakt dan contact met je er -zijn- in plaats van iets te willen worden en ervaar je hoe het is om vanuit liefde te leven en beantwoordende verbindingen met anderen aan te gaan.

Twaalf Light of Being Teachings

Uit de volheid van Anandajay’s diepgang zijn twaalf ondersteunende kernwaarden ontstaan, namelijk:

Bezieling

Inzicht

Aanwezigheid

Ruimte
Devotie

Vrijheid

Liefde

Verlangen

Kracht

Bewustzijn

Intuïtie

Vertrouwen

Deze waarden hebben tot zijn twaalf Light of Being-werkvormen geleid.

_edited.jpg

Dit retreat laat je de essentie van jezelf ervaren. De essentie die ook Anandajay's uitgangspunt was voor zijn twaalf werkvormen. Elke werkvorm geeft je een herkenbare ingang naar de liefde, het licht en de vrede die bij het beleven van essentie horen. Steeds als je je voor je essentie opent, heel je je menselijke waarde, verdiep je je spirituele vertrouwen en verrijkt dat je ruimhartige bewustzijn. 

energie-B.jpg
Anandajay's vredeswerk
Twaalf Teachings
Craniosacrale basis

De twaalf Light of Being-Teachings

lake-1741023_1920.jpeg

Anandajay's werkvormen zijn bedoeld als een spiritueel georiënteerde levensbegeleiding. Vanuit een realistische houding ten opzichte van al je potenties en conditioneringen, ondersteunen de werkvormen je  om vrijer en met meer vreugde te leven. Als je het ‘Levenslicht’ zowel van binnenuit als van buitenaf weer in je toelaat, ervaar je weer hoe waardevol je bestaan is en hoe deze rijkdom je op alle niveaus helend beïnvloedt.

Voor Anandajay staat spiritualiteit niet voor een idealistisch bewustzijnsniveau dat gescheiden is van het zogenaamde dagelijkse leven. Daarom nodigt hij je op zoveel verschillende manieren uit om je, vanuit dat wat je bent, te openen voor de diepgang, liefde en helderheid van je bezieling. Je leeft dan weer in relatie met de diepste waarde van jezelf en de betrouwbaarste partner om je te (bege)leiden in je dagelijkse leven.

Al de twaalf werkvormen zijn liefdevolle en de schepping erende ingangen tot zelfbewustzijn en vrede. Ze maken de essentiële zijnswaarde, die in ieder mens van nature aanwezig is, duidelijker ervaarbaar. Dit rijke boeket van werkvormen zal de verbinding tussen je innerlijke essentie en je uiterlijke functioneren, weids openen en je een dieper vertrouwen geven in de bijzondere en verrijkende waarde van je menszijn.

De craniosacrale verbinding

Anandajay spreekt ook de fysieke equivalent van spirituele ontwikkeling, de craniosacrale verbinding, de interactie tussen je ‘hoofd- en buikhersenen’, aan. Deze elementaire verbinding ontwikkelt zich cellulair al in de eerste weken na de conceptie en legt op het fysieke vlak een uiterst subtiele bodem voor de integratie van de spiritualiteit in je menselijke ervaring.

Het wonderbaarlijke proces van je geboorte getuigt van een ongelooflijke graad van perfectie en voltrok zich organisch binnen de natuurlijk en warme geborgenheid van het moederlichaam. Spiritueel gezien gaven deze tastbare feitelijkheden je de eerste spirituele ervaringen, namelijk die van een diepgaande, vredige, harmonie en van een allesomvattende omhulling.  

surya.jpg

Deze spirituele ervaringen herken je nu in de harmonische vrede van je essentie en je meditatieve beleving van heelheid, god of een alom aanwezig bewustzijn. Je onaflatend zoeken naar geluk, naar menselijke en spirituele vervulling, is eigenlijk een zoeken naar het weer opnieuw deel te mogen zijn van een vredige en natuurlijke harmonie en een grote, alom aanwezige heelheid. 

Binnen het craniosacrale systeem zorgen de belangrijkste neurologische verbindingen in je lichaam voor de samenwerking tussen de essentiële energieën van je hoofd- (cranio, de schedel) en je bekkengebied (het sacrum, het heiligbeen). Een harmonische craniosacrale uitwisseling zorgt dan ook voor balans tussen je spirituele en menselijke verlangens.

Vanuit spiritualiteit zoek je naar een allesomvattende grootsheid die je, aan je menselijke beperkingen voorbij, met de harmonische essentie van jezelf en het leven verbindt. En via intimiteit zoek je naar dat wat jouw eigenheid balanceert en aanvult, zodat uit de veiligheid van die omhullende geborgenheid, intieme vrijheid en nieuw leven kan ontstaan.

IMG_2537_edited.jpg
bottom of page