top of page

De spirituele waarde van tantra


Dierbare vrienden,


Spiritualiteit en seksualiteit worden vaak als tegenovergestelden van elkaar gezien, omdat men ook het lichamelijke en het spirituele als van elkaar gescheiden beschouwt. Maar zijn ze niet precies hetzelfde, ieder op zijn eigen gebied? Is het verlangen naar het geheel, naar de heelheid van vervulling en evenwichtige geborgenheid, niet op beide gebieden even groot?


Je verlangen naar het samenzijn en éénzijn met het lichaam van je geliefde of jezelf is op fysiek gebied hetzelfde als je spirituele verlangen om één te zijn met alles, met het leven of met god.


Beide verlangens zijn onbevredigbaar en blijven je zodoende je hele leven aansporen om je weer te openen voor de ander of het andere, in ieder geval voor meer dan jij alleen. Beide verlangens zijn uiterst bepalend voor de ervaringen die je leven richting geven, onafhankelijk van of je je wel of niet seksueel vrij voelt of in spirituele ervaringen geïnteresseerd bent.


Spiritualiteit en seksualiteit bieden je beide ervaringen van bevrijding, geluk en waarde. Bevrijding, omdat ze je ontheffen uit het belaste, bekende en beknellende. Geluk, omdat je levensenergie erdoor open gaat en gaat stromen. Waarde, omdat alles opeens veel grootser, ruimer en betekenisvoller voelt, doordat je dan geborgen bent en er liefde ervaarbaar is.Seksualiteit heeft veel te maken met schoonheid, aantrekkelijkheid en met de wens je bestaansenergie te delen en zich te laten uitbreiden. Ook spiritualiteit is het gevolg van het je aangetrokken voelen tot de schoonheid van het wezenlijke en het daar zowel heel graag mee samen te willen zijn als er meer van te willen ervaren en je nog meer met die energie te kunnen omringen.


Seksualiteit is de aanbidding van de ander waar je naar verlangt en wiens lichaam je dan zo sterk aantrekt dat je er een geheel mee wenst te zijn. Spiritualiteit is de aanbidding van het wezenlijke, van het essentiële in jezelf, in een ander of in de schepping, dat je zo sterk aantrekt dat je ook met die diepgaande waarheid een geheel wenst te zijn.


Seksualiteit is de aanvulling die je zoekt in de fysieke en energetische uitstraling van de ander, om samen een synthese daarvan voort te brengen of samen die energetische synthese te beleven als de diepere waarheid van jullie samen. In spiritualiteit zoek je de aanvulling op je innerlijke gemis van volledigheid, in het open gaan voor het grotere en alomvattende, om daar weer een onderdeel in te zijn en er de diepere waarde van zowel jezelf als van het bestaan in te hervinden.


Via seksualiteit geef je levensenergie door aan een eventuele nieuwe vrucht, aan een nieuw mens, aan een nieuw stukje levensruimte. Via spiritualiteit geef je je levensenergie door aan een nieuwe diepgang of dimensie, aan een nieuw aspect van wat jij allemaal bent, aan een nieuw stukje levensruimte. Hoe anders is het als je deze overeenkomsten ziet en zowel in je seksuele energie als je spirituele verlangen je wens naar heelheid, naar god of naar de waarde van essentie herkent.Hoe mooi is het als je tijdens het vrijen beseft, dat je met de fysieke equivalent van je spirituele verlangen in verbinding bent. Dan wordt het lichaam van de ander de tempel, in welke jij, via toewijding en aanbidding, met poëtische liefdeswoorden als gebed of met liefdevolle koosnaampjes als mantra's in overgave open gaat voor meer dan dat waar je je doorgaans mee identificeert. Dan wordt elke streling, aanraking en aantrekkingskracht ervaren als een handreiking van het essentiële om je ruimte te geven en te ondersteunen bij het vrijer worden en opener gaan voor het ervaren van liefde als de vervullende kracht, die je laat voelen wat de bedoeling en de waarde van het leven is.


Hoe mooi is het als je tijdens je meditatie en devotie beseft, dat je met de spirituele equivalent van je seksuele verlangen in verbinding bent. Dan is spiritualiteit weer gewoon het vrijen met god, met het grotere, met het wezenlijke. Het woord vrijen betekent immers oorspronkelijk vrij zijn en vrede ervaren. Vrede met het grotere in jezelf of in de volledigheid van het leven, doordat je er mee samen bent, er deel van bent.


Spiritualiteit is het gevolg van de alaantrekkelijkheid (krishna) van het grotere, die je aanzet tot het verlangen naar gemeenschap (meditatie) met god, hetgeen je hele leven actief blijft als de onbevredigbare honger (aanzet tot toewijding) naar heelzijn en heelheid.


Als je seksualiteit beleeft, ben je op fysiek gebied op allerlei, voor jou passende wijzen, je verlangen naar heelheid aan het vertalen, aan het omzetten in handelingen. En als je spiritualiteit beleeft, ben je op geestelijk gebied aan het spelen met je hunkerende verlangen om samen te zijn met iets groters dan jezelf, met iets dat jou aanvult, vervult en omhult.Als spiritualiteit en seksualiteit zo aan elkaar verwant en daardoor tevens gelijkwaardig mogen zijn, levert seksualiteit geen afwijzing op en levert spiritualiteit geen angstmoraal op. Dan vullen ze elkaar prachtig aan als een wonderschoon koppel dat intens en vol van sensitieve aanwezigheid naar elkaars echtheid en samenzijn verlangt.


Dan herken je ze in elkaar, zijn ze nooit van elkaar gescheiden zijn en zullen ze elkaar nooit storen. Dan kan er nooit een van de twee ontbreken, omdat ze in wezen hetzelfde zijn, in elkaar aanwezig even verweven zijn.


Het verlangen om deze twee krachtige levensenergieën met en in elkaar samen te laten gaan en zich met elkaar te laten verweven, is de ware betekenis van tantra. Tantra betekent immers 'iets dat helpt om je te vermeerderen of uit te breiden', of 'iets dat je helpt je grenzen te verleggen', en je daardoor meer ruimte, vrijheid of diepgang geeft.


Tantra bekent ook 'weven', 'stof' of 'draden'. Als draden op een gelijkwaardige manier met elkaar worden verweven, bevrijden ze zichzelf van hun beperking, geven ze een enorme uitbreiding aan zichzelf en worden ze vanzelf een deel van een groter geheel. Als je vanuit die openheid met spiritualiteit en seksualiteit omgaat, zul je in beide gebieden dezelfde schoonheid, vervulling en waarde aantreffen.Je seksualiteit wordt er zo veel diepgaander, mooier en inhoudelijker van, dat je niet meer begrijpt hoe je daar ooit iets minderwaardigs of onspiritueels in kon zien. En je spiritualiteit wordt er zoveel tastbaarder, ervaarbaarder en leefbaarder door, dat je niet meer begrijpt hoe je daar ooit iets meerderwaardigs of bovenmenselijks in hebt kunnen zien.


Vrijen, vrij zijn en vrede, in overeenstemming zijn, zijn waarden, die we eigenlijk in alles wat we doen zoeken, omdat alleen zij onze heelheid kunnen herstellen, zowel met onszelf, als met anderen, als met het grotere geheel. Beide komen daardoor dichter bij elkaar en gaan als vanzelf de kwaliteit van tantra aan. Ze verlangen naar elkaar, dragen beide liefde in zich, verweven en mengen zich en vormen samen die wonderbaarlijke werkelijkheid van de mens, zoals ook jij die bent.


Moge bovenstaande tekst, of beter gezegd bovenstaande 'uiting van bezieling', je weer laten genieten van deze wonderbaarlijke wereld en de mens die jij daarin bent temidden van andere mensen. Het zou zo fijn zijn als je de schoonheid van de wereld en jezelf nog intenser mag ervaren en er van mag genieten, want spiritualiteit is net als seksualiteit bedoeld om van te genieten en je heel gelukkig door te voelen.


Seksualiteit is heel duidelijk een gebied van genot, maar spiritualiteit zal een nog groter genot moeten zijn, anders zouden mensen nooit de weg naar hun essentie, ziel of innerlijke thuis gaan bewandelen.Net zoals jouw seksualiteit niet altijd even gemakkelijk in haar verfijning tot uitdrukking te brengen is, zo is ook de weg van jouw spiritualiteit niet altijd even gemakkelijk te bewandelen of te vinden. Het vinden van wat seksueel voor jou het meest passend is, vraagt een net zo grote verfijning en zorgvuldigheid van je als het vinden van de voor jou meest vervullende spirituele weg.


Krishna, symbool voor de liefdesbron in je ziel, wordt vaak omschreven als 'Het Alaantrekkelijke'. Daarmee wordt aangegeven dat het qua intentie boven alle vormen van aantrekkelijkheid uittoornt en dat spirituele vervulling het meest aantrekkelijke, meest gelukkigmakende, en de meest genietbare kwaliteit van de menselijke beleving is.


Geniet van je seksualiteit maar geniet zeker ook van jouw spiritualiteit, want die laat je samenvallen met je wezen, ziel of zelf. Is er iets meer vervullend en genietbaar dan thuiskomen in of samenvallen met je oorsprong en meest eigen waarde?


Geniet, gelukkig en stralend, van jouw seksualiteit en de bekoorlijkheid van alles wat je fijn vindt en van jouw spiritualiteit en het intense geluksgevoel van samenzijn met het essentiële. Dit alles wordt je op deze manier door het leven gegeven om je zo verlangend terug te laten keren naar de essentie van alles waar je je in bevindt.

In love,
Anandajay

bottom of page