top of page

De diepere waarden onderliggend aan de chakra's ervaren


Als je je in de komende tijd af en toe wat leeg of verloren voelt of graag even optimaal je menszijn wenst te ervaren, doorvoel dan eens de onderstaande verinnerlijkingsfasen en voel je weer samen met me op deze aarde, in dit leven, in deze tijd:


~ * ~


Voel eerst de realiteit van hoe je daar nu zit.

(Mag je er zijn zoals bijvoorbeeld een zaadje of plantje? Zo ja, dan geef je jezelf bestaansrecht en gaat je basis-chakra open.)


~ * ~


Voel dan dat je verlangt naar contact met de mogelijkheden van je bestaan.

(Mag je open gaan voor je verlangen om verder te groeien? Zo ja, dan geef je jezelf de vrijheid om te ervaren dat je wenst te veranderen en vollediger wenst te worden en gaat je identiteit-chakra open.)
~ * ~


Voel dan dat je hierdoor ont-moet wat je moment na moment ervaart.

(Mag je in contact komen met het levende leven dat je bent? Zo ja, dan geef je jezelf de ruimte om aangeraakt en aangespoord te worden om je te ontwikkelen en gaat je maag-chakra open.)


~ * ~


Voel dan hoe daardoor genegenheid en liefde voor het leven waar je deel van uitmaakt, in je ontwaken.

(Mag je verwonderd en ontroerd raken door de diepgang en volheid van het leven dat je bent en waar je deel van bent? Zo ja, dan leer je de schoonheid van liefde kennen, ontvouwt zich als het ware een bloemknop aan je bestaan en wordt je hart-chakra wakker.)
~ * ~


Voel dan hoe zich daardoor een vorm van vriendschap met je menselijke bestaan ontwikkelt.

(Mag deze vriendschap voor het leven voller en inniger worden? Zo ja, dan opent de ontstane bloemknop zich gracieus en vloeiend, net als je hart-chakra.)


~ * ~


Voel dan hoe je vanuit deze waardevolle relatie in wisselwerking komt met alles om je heen.

(Mag je de schoonheid, geur en waarde van de bloem die vanuit jou bloeit, delen met alles om je heen? Zo ja, dan verdiept je bloeiwijze zich en gaat je keel-chakra open.)


~ * ~


Voel dan hoe je die volheid met je volle bewustzijn beleeft.

(Mag je jezelf in deze waarheid van liefdevol mens steeds duidelijker erkennen en ruimte geven? Zo ja, dan krijgt je bestaan zijn ware straling en gaat je voorhoofd-chakra open.)
~ * ~


Voel dan hoe je nu vrij en open in relatie bent met jezelf en met het leven om je heen.

(Mag je met de waarheid van jezelf en van wat je ervaart in een soort gemeenschap samenzijn? Zo ja, dan verschijnt er honing aan je stralende open bloem en gaat je kruin-chakra open samen met het binnenste van het hart (anandamaya kosha))


~ * ~


Voel dan hoe je in die openheid je liefde en volheid met al het leven om je heen uitwisselt en deelt.In love,


Anandajay

Comments


bottom of page