top of page

Ego en liefde


Het was een waardevolle en, ondanks veel regen, prachtige zomer. Doordat het programma van het voorjaar vanwege corona verschoven moest worden naar dit najaar, had ik vanaf mei enkele maanden veel vrije tijd en heb ik intens kunnen genieten van dit prachtige gebied. Wat een rust, wat groen: een oase, zeker in vergelijking met het droge La Palma, waar ik vanwege corona afgelopen tijd langer was gebleven. Naar La Palma ga ik nu eerst niet terug voor mijn winterretraite omdat de vulkaan die losgebarsten is, nog niet tot rust is gekomen en het huis waar ik verblijf weliswaar vlak bij de lavastromen nog overeind staat, maar ontoegankelijk en volledig met as bedekt is. Ik zal daarom hier in België in stilte gaan en aan mijn nieuwe boek werken. Natuurlijk houden we contact via de video’s met Inspiratiebladen en het mailcontact dat daarbij mogelijk is.


Alle retraites van de zomerschool zijn afgerond en het was ongelooflijk fijn hoe openend en verhelderend liefdevol ze weer verliepen. Er ontstond bij de deelnemers veel ruimte om in zichzelf thuis te komen en de diepte van hun eigen essentie te ervaren. Het ervaren van de daarbij vrijkomende ervaringsgebieden van vrijheid, liefde, eigenheid en heelheid is belangrijk voor de verdieping van de relatie met je eigen menszijn en voor de waarden die je daardoor aan de wereld om je heen doorgeeft. Het waren waardevolle weken in de meest letterlijke zin van het woord.In alle retraites kwamen vragen over het ego, zelfliefde, de belastende kant van de wereld en de waarde van spiritualiteit, aan de orde. Vooral vragen over het ego, dat vaak als de boosdoener die strijd en disharmonie veroorzaakt, wordt gezien. Dat raakt me steeds weer, omdat het ego een gezond aspect van de mens is, dat zijn overleven, zijn daadkracht en creativiteit aandrijft. Wat me dan opvalt, is dat veel mensen de krachtige ik-energie, die inderdaad strijdend kan zijn, net zoals het ook lichaamsvreemde stoffen buiten het lichaam houdt, vaak helemaal niet met de hart-energie in verbinding laten komen. Kracht is vrij ter beschikking staande energie, maar afhankelijk van waar ze mee in verbinding staat, krijgt ze haar vorm en waarde en geeft ze toegang tot een vorm van creatie.


Als je het ego afwijst omdat je bang bent voor zijn kracht, gebruik je diezelfde kracht om af te wijzen. Het afwijzen van je ego of tegenhouden van je ego door het te onderdrukken, kost immers ook kracht.


Sommige mensen raken ontkracht uit angst om te egoïstisch te handelen en worden dan angstig of depressief of voelen zich verslagen omdat het hen niet lukt anders (beter) met hun leven om te gaan. Ze hebben daardoor het gevoel te hebben gefaald, maar het is juist het ego, je ovelevingskracht, die je de kracht gaf om jezelf te blokkeren of terecht te wijzen. En zulke processen veroorzaken angst omdat je in je hoofd beelden van ‘dat je anders zou moeten zijn’ de ruimte geeft, in plaats van dat je vertrouwen schenkt aan het voelen van dat je een goed en in ontwikkeling zijnd mens bent.Angst, minderwaardigheid, teleurgesteld zijn, last van imperfectie hebben en dergelijke, zijn ook ego-krachten, zelfs zo groot dat ze alles kunnen lamleggen en je ziek kunnen maken. Een Nee herbergt een net zo grote kracht in zich als een Ja, maar het eerste laat deuren dichtgaan en het tweede laat deuren opengaan. Misschien niet meteen de juiste deur, maar dat kun je ontdekken en van daaruit indien nodig een volgende ja-deur openen. Zo’n proces heet ontwikkeling en die blijft eindeloos doorgaan, want dat is leven.


Als je een Nee in je voelt, dus je ik-kracht in verbinding met een Nee brengt, dan kun je je krachteloos voelen vanwege de afwijzing die daarmee samengaat, maar het is niet zo dat je geen kracht hebt, want een Nee is zeker ook een kracht. Daarom is het jammer als je je tegen het ego verzet, omdat je liefdevoller zou willen leven, en zodoende je ego en je liefde tot tegengestelden maakt. Door de spanning die dan tussen deze twee ontstaat, raak je zwaarmoedig omdat je dan vast komt te zitten in een lijdende houding van ‘ik bedoel het zo goed en voel zoveel liefde, maar het lukt me niet in deze wereld of deze omstandigheden’. Dat is vaak waarom liefdevolle, goed bedoelende mensen krachteloos over kunnen komen.


Spirituele ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij je ik-kracht, doordat die in relatie komt met je hart of met liefde, dienstbaar wordt aan je liefde en dat verzacht weliswaar je intentie, maar dat is heel iets anders dan dat je je kracht verliest. Ben niet bang voor je ego. Kom hem tegen, heet hem welkom en voel waar je hem mee wenst te verbinden, dat is je vrijheid.Je schept verdeeldheid in jezelf (en daardoor in de samenleving) als je je ego als slecht en je liefde als goed en daardoor als tegengesteld aan elkaar ziet. Het ego is immers je kracht en die kun je ook laten samenwerken met een diepere intentie van je, bijvoorbeeld liefde. Het is je vrijheid om je kracht met welke intentie dan ook te laten samengaan. Je ego is je levenskracht, je gezondheid, een prachtig mechanisme en die kracht kun je verbinden met je intenties.


Het ego kan vanuit zijn primaire, in stand houdende, blinde kracht een hele hoop agressie en ellende veroorzaken, maar jij kunt voelen dat je je kracht ruimer wenst te gebruiken door het in verbinding te laten komen met diepgaandere intenties. Het ego of de ik-kracht is nooit slecht, het is je overlevingskracht, dus het probeert als eerste alles wat het denkt dat bedreigend is, buiten de deur te houden. Als je ziek bent, ben je heel blij dat je veel ik-kracht hebt, die je tegen elke ongewenste bacterie verdedigt. Maar voor relaties is deze primaire energie te weinig verfijnd en kan ze in de weg staan, als het om diepgaander ontmoeten en intimiteit gaat. In plaats van uit angst dan dicht te blijven of uit enthousiasme alles in één keer vanuit liefde open te gooien en overlopen te worden, laat je je ik-kracht met je verlangen naar nabijheid en liefde samengaan, om te voelen waar je je juist wel en juist niet wenst te beschermen of verdedigen. Samengaan van kracht en liefde betekent dat je niet automatisch alles wat je niet kent buiten de deur houdt of alles en iedereen uit verlangen naar liefde blind toelaat, maar dat je beide laat samengaan, met elkaar in verbinding laat samenwerken en zowel krachtig als gevoelig vanuit liefde leeft.

Comments


bottom of page