top of page

Light of Being-News van Anandajay

November 2023Anandajay's brief


Lieve mensen,

Ik hoop dat het goed gaat met jullie en dat jullie niet vergeten om liefde, vrede en heelheid in jezelf ruimte te blijven geven. Het leven op aarde heeft het nodig dat ook dat soort energieën genoeg kracht behouden, zodat ze niet ondergesneeuwd raken en de wereld in een eenzijdige donkerheid brengen. Draag je steentje bij door je, in jezelf en ook zowel met als naar elkaar, voor die energieën te openen die juist licht, ruimte, liefde en openheid bevatten.


Graag neem ik jullie daarvoor ook even mee naar de inhoud van de jaarlijkse Retreat dat ik in augustus gaf. Dit jaar heb ik in dat 14-daagse Retreat vooral weer aandacht besteed aan het opener worden voor de verfijning van jullie beleving, omdat in de diepte daarvan de genadevolle essentie van het leven dat we zijn te ervaren is.De twaalf werkvormen zijn manieren om vanuit tastbaarheid de essentie, het leven en jezelf, want jij bent ook leven, te ervaren. De belangrijkste reden om op aarde te zijn, is dat het je de mogelijkheid geeft om bewust ja te kunnen zeggen tegen de waarheid, diepgang en essentie die jij en het leven als geheel zijn. Door op aarde te ervaren wat de essentie is, iets wat alleen maar mogelijk is vanuit een dualistische belevingswereld, kun je bewust ja zeggen tegen die essentie. Je draagt vanzelfsprekend de essentie van de schepping in je, maar het voelt veel waardevoller om dat wat je essentieel bent, echt te kennen en ervaren en van daaruit bewust en erop vertrouwend, te omarmen.


Natuurlijk leef je, maar het is fijn dat te voelen en er dan bewust ja tegen te zeggen. Natuurlijk adem je, maar het is veel mooier als je er bewust mee samen bent en de echtheid daarvan voelt en vertrouwt. Je kunt leven met een partner, maar het is veel diepgaander als je je er bewust, verlangend en vanuit een diep ja, aan overgeeft. Iedereen is bezield, maar het is zo’n andere beleving en wijsheid als je je ziel voelt, kent, eert en er bewust je vertrouwen aan geeft en in thuis bent en door laat gidsen.


Deze werkvormen zijn gecreeërd om dit proces, van het door alle ervaringen heen leren kennen, ervaren en bewust vertrouwend aannemen van je essentie, enigszins te ondersteunen. Laat je leven op aarde de zin hebben die het heeft en herken achter alle ervaringen de essentie van het leven die ook jij in je draagt, en zeg er bewust, volledig vertrouwend, ja tegen. Die essentie zul je nooit verliezen, want elke dag weer, elke incarnatie weer en in welke vorm dan ook, dat is de essentie van alles wat binnen het universum in welke vorm dan ook maar bestaat. Het is fijn als je daar vertrouwd mee raakt, in verbinding mee bent en bewust, vanuit haar te hebben ervaren als het wezenlijke, volledig ja tegen zegt.~ * ~


We hebben daartoe zorgvuldig verkend

je begeleidt bij het opengaan voor de essentie van je diepgang

en van de diepgang van het leven

en hoe de LightMessenger je uitnodigde

om open te gaan voor het licht dat wenst je te begeleiden naar je essentie.


ging je open voor de diepgang van je lichaam

en de verfijnde signalen vanuit je gewrichten

en via de PeaceBreathing

ervoer je hoe deze vorm van subtiel omgaan met je adem

vrede met zich meebracht die zich tot in het leven om je heen uitbreidde.


openden je voor het waardevolle van het leven

dat voor je ter beschikking staat

liet je voelen hoe het aanvoelt om vanuit die diepgang te spreken,

te handelen en natuurlijk ook te zingen.


opende je je aura

voor diepere lagen van wederzijdse en innerlijke ontmoetingen

en via de ChakraHealing

stond je open voor de ongekende energie die in je aanwezig is.


~ * ~~ * ~


Via de bewegingen van de KoshaMassage

opende je je voor het voelen van hoe het op deze manier masseren

van je huid en delen van je lichaam

doorwerkt tot in de diepte van je bewustzijn.


nodigde je uit om je aura echt aan te nemen

en je te openen voor haar weldaad,

zonder haar per se te moeten zien.


liet je opengaan voor de begeleidingstaal van je eigen ziel

en de daarbij horende Sri Ananda mantra

liet je opengaan voor je diepe wens om uit je ik af te dalen naar je essentie

en weer herboren op te staan in het waardevolle van je bestaan.


Kortom, de Retreat ging over leven in openheid,

over opengaan op twaalf verschillende niveaus, plekken, lagen

en voor twaalf verschillende innerlijke wijsheden.

Door je zo te openen

liet je je in op het verfijnd voelen van je werkelijkheid

en de kracht van je diepe wens naar een inhoudsvolle leefwijze.


~ * ~Elke dag vond je een nieuwe opening, gebeurde er een nieuw wonder en kreeg je weer een nieuwe bevestiging van dezelfde waarheid die je vertelde hoe anders het is om het leven te ontvangen in plaats van het op wat voor niveau dan ook te willen laten slagen. Niet dat die verandering in levenshouding zo gemakkelijk is, want iedereen ontdekte nogal wat vasthoudendheid en neigingen om grip of controle te willen behouden, en ontdekte het willen geloven in zijn eigen ideeën en veronderstellingen en iedereen onderkende ook zijn of haar gewoonten om vanuit macht te leven in plaats van als volledig mens met alles samen te leven, samen te komen, samen te zijn. Al die aanrakingen hebben je weer voor een heel jaar voeding en inzichten gegeven.


Dat opengaan voor al die verschillende aspecten van je menszijn gaf je een verfijnde openheid, die ook alles wat je in de natuur ziet, zo bijzonder maakt. Het laat je zorgvuldig waarnemen zodat je in alles een kleine miniwereld ziet, waarvan de verfijning alles bijzonder, waardevol, mooi en vertederend maakt en dat geldt ook voor alles in jezelf. Steeds als je je nog diepgaander opent, kom je in contact met nog meer ongelooflijke verfijningen, met kleine levensmomenten die ruimte nodig hebben en als je die hun ruimte geeft, voel je dat je ziel vrijer door je heen gaat stralen.


De werkvormen van The Light of Being zijn slechts middelen, die kunnen bijdragen aan jouw beleven van hoe je je ziel nog meer vrijheid kunt geven. Ze kan daardoor vrijer door je menszijn heen schijnen en je van je essentie, je bestemming, je waarheid en liefde bewust maken. Elk levend wezen heeft de mogelijkheid om op het beleven van zijn bestaan te antwoorden, door ruimte en liefde te geven aan zijn of haar schepping en dat toe te voegen aan het geheel van het leven dat we met elkaar vormen.Verberg daarom het licht van je ziel, van je essentie, niet onder je teruggetrokkenheid of onhelderheid, maar word er gelukkig van. Zie dat licht daardoor in elk mens en levend wezen en ben een toegewijde leerling van haar.


~ * ~


Je kunt haar licht in je diepte ervaren,

in je inzichten herkennen

en in je lichaamskracht voelen.


Je kunt haar in het levengevende van je adem bespeuren

en er vervolgens al je dankgebeden aan wijden

en met haar stem leren spreken.


Je kunt het licht van je essentie in elke ontmoeting met het leven leren signaleren,

haar voor een optimale healing in je toelaten

en je door haar waarde in een ander bewustzijn laten brengen.


Je kunt je door haar uitstraling laten omhullen,

je erdoor laten gidsen

en vanuit je blijheid met haar dansen.


Je kunt haar licht in alles toelaten

en je daardoor niet meer alleen,

maar gesteund en geborgen voelen.


~ * ~Leven met je ziel, met je essentie, met de meest diepe waarde die je in je draagt, zorgt voor een waardevol leven. Alles wat je wenst is er dan al, maar je zult je er wel voor moeten openen. Ook zul je je beperkende gewoonten moeten laten varen om haar waarden te kunnen proeven en ervaren. Dat hoeft natuurlijk niet, maar dat is de schoonheid van de vrijheid die je als mens hebt. Je kunt van alle twaalf werkvormen gebruik blijven maken en je kunt je in jouw proces om vanuit je ziel te leven, door hen laten ondersteunen en als je wenst, zal ik je in de verfijning daarvan nog verder begeleiden.


~ * ~


Dan besef je ook

dat spirituele ontwikkeling te maken heeft met opengaan

in plaats van naar een doel toegaan.


Met ontvangen

in plaats van iets te willen bereiken.


Met liefde geven

in plaats van succes te hebben.


Met jezelf zijn

in plaats van iets voor te willen stellen.


Met zijn

in plaats van worden.


Met aangeraakt worden

in plaats van afleiding te zoeken.


Met je ziel ervaren

in plaats van je ego te bevestigen.


~ * ~Als je een leven wenst waarin je voelt wat essentieel is, dan gaat je leven over iets heel anders dan de gewoonten die alom aanwezig zijn. En als je spirituele verlangens ook empathisch en menselijk zijn gebleven, verlang je, ook voor iedereen die nog na je komt, naar een andere samenleving. Zo’n verandering vraagt anders georiënteerde mensen en de hierboven genoemde twaalf werkvormen, met hun diepe fundering en achtergrond, zijn een uitnodiging en mogelijkheid daartoe.


Lieve mensen, het is een lange brief geworden en ik hoop dat je zijn boodschap gevoeld hebt. Ik wens je een fijne tijd toe gedurende de aankomende winterperiode. Als je de jaarlijkse Retreat volgt, hebben we in die tijd nog twee bijeenkomsten met elkaar via Zoom en anders kun je me weer in België ontmoeten vanaf juni. Moge je, samen met mij, steeds weer opengaan en je laten verrassen door wat zowel jij als je leven allemaal aan inhoud, diepgang en potenties bij zich heeft, want dan voel je dat er echt niets meer bij hoeft en dat je dat wat je dan ervaart enkel als waardevol wenst te delen met wie daarvoor ook maar openstaat. Aum Shanti Aum.


In love,


Anandajay
Zomerschool met Anandajay in 2024
2 t/m 17 augustus 2024


Deze retreat laat je de essentie van jezelf ervaren. De essentie die ook Anandajay's uitgangspunt was voor zijn twaalf werkvormen. Al de twaalf werkvormen zijn liefdevolle en de schepping erende ingangen tot zelfbewustzijn en vrede. Ze maken de essentiële zijnswaarde, die in ieder mens van nature aanwezig is, duidelijker ervaarbaar. Dit rijke boeket van werkvormen zal de verbinding tussen je innerlijke essentie en je uiterlijke functioneren, weids openen en je een dieper vertrouwen geven in de bijzondere en verrijkende waarde van je menszijn.


In de Light of Being-Retreat brengt Anandajay je elke dag via één van zijn twaalf teachings in verbinding met hun spirituele waarden en het ‘Licht van je Zijn’. Je wordt hierdoor steeds weer op een andere manier meegenomen naar de essentie van je menszijn. Steeds kom je weer bij dezelfde essentie uit als je je opent voor de diepgang van jezelf en je bestaan.

Tijdens de bijeenkomsten begeleidt Anandajay je precies daar, waar jij inzicht, intuïtie en ruimte nodig hebt, zodat je dieper tot in de waarde van jezelf, je -er zijn- en je essentie kunt afdalen om van daaruit vrijer jezelf te zijn en met anderen te leven.De Retreat is inclusief twee Zoom-groepsbijeenkomsten voorafgaand aan de Retreat, op 6 januari en 6 april 2024, met een gespreksronde waarin Anandajay ingaat op hoe de retreat in jou doorwerkt of hoe je er als nieuwe deelnemer aan begint.


Bijdrage Retreat en Zoom-groepsbijeenkomsten: € 2500 (incl. overnachtingen).

7 juni (Duitstalig), 21 juni, 19 juli, 6 september, 20 september (Duitstalig) en 4 oktober 2024


De satsangs (samen komen in Zijn) met Anandajay zijn bedoeld om je te verbinden met de lichtgevende en vrijheid brengende kracht, die voortkomt uit het contact met je zijn, je bestaan, je levenskracht. Anandajay nodigt je uit om, voorbij je gewoontepatronen en conditioneringen, op een wezenlijkere manier je bestaan en aanwezigheid te doorvoelen en te proeven van de lichtende en liefdevolle kwaliteit die je in die diepgang ervaart.


Zowel live in het Light of Being centrum in België als online via Zoom.


Bijdrage: donatie, doorgaans € 15,-


Diverse weekenden vanaf juni t/m oktober


In de periode van mei tot en met oktober zijn er doorlopend mogelijkheden om één of een reeks individuele ontmoeting(en) met Anandajay te boeken. Anandajay heeft met zijn gevoelige openheid de gave om precies te kunnen duiden waar je volgende stap naar bevrijding ligt. Gedurende een individuele ontmoeting is dat wat Anandajay in jouw energieën leest (of jullie energieën als je als koppel komt) de leidraad voor zijn gesprek en begeleiding.


Juist daar waar je onhelder bent, of in onbewuste gewoontepatronen zit, kan hij aanreiken wat jij nog niet voelt of ziet. Hij helpt je om het contact aan te gaan met wat er in je leeft en laat je ervaren dat je verlangen naar spirituele vrijheid groter is dan je angst om het bekende los te laten.
Agenda Anandajay


6 januari 2024 | in het LoB centrum in België of online

6 april 2024 | in het LoB centrum in België of online
 
7 juni 2024 | 19:30-21:00 uur | LoB centrum (live) + via Zoom

8-9 juni 2024 | 13:30-17:00 uur | LoB centrum of via Zoom

15-16 juni 2024 | 13:30-17:00 uur | LoB centrum of via Zoom

21 juni 2024 | 19:30-21:00 uur | LoB centrum (live) + via Zoom

22-23 juni 2024 | 13:30-17:00 uur | LoB centrum of via Zoom
29-30 juni 2024 | 13:30-17:00 uur | LoB centrum of via Zoom

13-14 juli 2024 | 13:30-17:00 uur | LoB centrum of via Zoom

19 juli 2024 | 19:30-21:00 uur | LoB centrum (live) + via Zoom

20-21 juli 2024 | 13:30-17:00 uur | LoB centrum of via Zoom

27-28 juli 2024 | 13:30-17:00 uur | LoB centrum of via Zoom
 
2 t/m 17 augustus 2024 | LoB centrum in België
 
24-25 aug 2024 | 13:30-17:00 uur | LoB centrum of via Zoom
31 aug-1 sep 2024 | 13:30-17:00 uur | LoB centrum of via Zoom

6 sep. 2024 | 19:30-21:00 uur | LoB centrum (live) + via Zoom

7-8 sep. 2024 | 13:30-17:00 uur | LoB centrum of via Zoom

20 sep. 2024 | 19:30-21:00 uur | LoB centrum (live) + via Zoom

21-22 sep. 2024 | 13:30-17:00 uur | LoB centrum of via Zoom

28-29 sep. 2024 | 13:30-17:00 uur | LoB centrum of via Zoom

4 okt. 2024 | 19:30-21:00 uur | LoB centrum (live) + via Zoom

5-6 okt. 2024 | 13:30-17:00 uur | LoB centrum of via Zoom

12-13 okt. 2024 | 13:30-17:00 uur | LoB centrum of via Zoom


Aanbod

School of Spiritual Awareness


onder leiding van geïnitieerde teachers
Een plek om thuis te komen…


We hebben een mooie zomer achter de rug. Niet alleen was er overvloedige zonneschijn en uitbundige natuur om ons heen, ook genoten we van de vele gasten die zich laafden aan huis en tuin en aan alles wat er te ervaren was in de meditatiezaal, van de meest verstillende yoga en verdiepende satsangs tot en met expressieve dans en hartroerende zang. Even niet vanuit je hoofd met je vragen omgaan maar vanuit een ander perspectief ontdekken wie je bent en wat je verlangen is in dit leven.


Ook genoten we in die maanden van de aanwezigheid van Anandajay. Zijn licht, zijn liefdevolle wijsheid heeft ons geïnspireerd en ondersteund in onze persoonlijke ontwikkeling en in het omgaan met de wereld, waar zoveel spanning en zoveel leed bijna onverdraaglijk zijn.


Het was daarnaast heel inspirerend en fijn om onze retraite weekend met een satsang van Anandajay gezamenlijk te beginnen en ons programma daar op aan te laten sluiten. Het bleek een mooie en verdiepende formule.Dankbaar zijn we na deze rijke periode begonnen met ons herfst/winter programma, wat daarin te ontdekken valt lees je hieronder en vind je ook terug in de agenda elders in deze brief.


Momenteel zijn we weer volop online met onze cursussen in zes verschillende werkvormen (Meditatie, Selfhealing en Selfmassage, AuraAwakening, Heartsinging en Peacebreathing) en maandelijks op zondag ochtend is er een Leven in openheid bijeenkomst online (Meditatie en Mantragebed). Een hele mooie manier om met onze school kennis te maken.


Vorige week beleefden we een prachtige bijeenkomst Selfhealing/Massage en Aura Awakening in De Oorsprong in Nijmegen, die we op 24 april zullen herhalen. Aanmelden kan nu al via de site.


Als je van yoga houdt of als je de diepgang van yoga wenst te ontdekken.

Als je jezelf en je lichaam beter wilt leren kennen en begrijpen, contact wil maken met de diepere drijfveren in je bestaan, dan kan evolutionaire yoga iets voor jou zijn. We laten je in verschillende yogahoudingen voelen hoe de ervaringen van jou als baby in je cellen opgeslagen zijn en je waarschijnlijk nog steeds beïnvloeden. Hiervan bewust worden en ontspanning daarin toelaten, werkt helend door in alle cellen.

Op woensdagavond 17 januari 2024 start in het Cordium in Nijmegen een maandelijkse cursus van 6 bijeenkomsten van 2 uur. En op zondagmiddagen vanaf 28 januari beginnen we ook een serie van zes in Berg en Dal bij Nijmegen. Omdat alle lessen een eigen thema hebben zijn ze ook los van elkaar te volgen.


Ook nieuw zijn de Leven in Openheid bijeenkomsten die we vanaf 28 januari in Oosterbeek gaan geven. Op zaterdag 23 december is er een gratis kennismakingsbijeenkomst.“


Voor alles wat we geven geldt dat je altijd een keer kunt komen proeven, of van tevoren met ons kunt bellen om je te oriënteren, of je vragen te stellen.


Wens je graag eerst meer informatie? Kijk dan op onze website!
Agenda teachers


3 januari 2024 (5x) | 19:00-20:30 uur | Online via Zoom

10 januari 2024 (5x) | 15:00-16:30 uur | Online via Zoom

11 januari 2024 (4x) | 20:00-21:00 uur | Online via Zoom

14 januari 2024 (5x) | 10:00-12:00 uur | Online via Zoom

17 januari 2024 (6x) | 19:00-21:00 uur | Cordium, Nijmegen

18 januari 2024 (6x) | 10:00-12:00 uur | Nijmegen

19 januari 2024 (4x) | 10:00-11:00 uur | Online via Zoom

28 januari 2024 (6x) | 10:00-12:00 uur | Oosterbeek

28 januari 2024 (6x) | 14:30-17:00 uur | Casa de Madera, Berg en Dal (bij Nijmegen)
24 februari 2024 | 09:30-11:00 uur (4x) | Online via Zoom

11 maart 2024 (4x) | 19:30-20:30 uur (4x) | Online via Zoom

15 t/m 17 maart 2024 | Light of Being centrum in België

28 april 2024 | 13:30-17:30 uur | NijmegenPublicaties van Anandajay
"In de winter

maken alle glimpjes van de zon,

je verlangen naar de zon sterker.

Laat daarom je ziel je innerlijke zon zijn."
Anandajay
Comments


bottom of page