top of page

De vreugde van inzicht


Dierbare lezers,

De wereld om ons heen is niet veel rustiger geworden in het afgelopen halve jaar, na corona is alles volop in beweging of misschien wel in reactie gekomen. Om te midden van alles wat je empathische vermogen zo kan belasten, toch ook in verbinding met het geluk van je bezieling te leven, is dan niet altijd eenvoudig. Het wél voelen van en kunnen vertrouwen op je bezieling, op je innerlijke kompas, brengt daarin de noodzakelijke rust en helderheid. Het aanreiken van de verbinding met je innerlijk voelt als de reden van mijn bestaan en via de zomerschool in België hoop ik je dan ook dit jaar weer te kunnen ondersteunen bij het aangaan van jouw contact met de dienstbaarheid van je innerlijke kompas.


Mag je op zo’n open manier gelukkig zijn, dat je je ogen niet voor alles om je heen wat je niet aanstaat, hoeft te sluiten? En mag je op zo’n manier empathisch zijn, dat je niet zo meegenomen wordt door wat je voelt, dat je daardoor het geluk van je innerlijk niet meer als essentiële voeding tot je neemt? Dit zijn voor veel mensen moeilijke combinaties, want als we empathisch zijn, worden we er vaak door bepaald en is de openheid naar de eigen bezieling op de achtergrond geraakt. En als we ons gelukkig willen voelen, neigen we ons, om dat te bewerkstelligen, vaak voor de vervelende aspecten van het leven af te sluiten.Maar geluk dat bestaat bij de gratie van afsluiten, of empathie die los van innerlijk geluk komt te staan, zijn ingewikkelde en tegenstrijdige gevoelswaarden die niet naar vrede leiden. Daarin valt veel dus nog veel te ontdekken, te openen, te voelen, zodat je van daaruit met dat wat voor jou als je thuis, ziel en kompas voelt, steeds diepgaander in relatie en verbinding kunt gaan. Laten we elkaar daar de komende tijd weer in aanspreken, ondersteunen en liefdevol ontmoeten. Om Shanti.


In de tekst hieronder ga ik in op de vreugde van inzicht. Inzichten maken dingen helder die nog niet op die manier helder waren. Dat is iets om blij mee te zijn in plaats van het te zien als iets waarin je tot dan toe gefaald hebt of bent tekortgeschoten. Inzichten zijn niet bedoeld als trofeeën naar een hoger doel, maar zijn er om je te helpen om de dingen te laten vervallen die er door dat inzicht niet meer toe doen. Inzichten vereenvoudigen daarmee je bewustzijn en helpen je om diepgaander in relatie te gaan met dat waar je naar verlangt. Inzichten zijn openingen, die de nog in het donker zijnde gebieden van je onbewuste de ruimte bieden om in het licht te komen en daardoor dienstbaar aan de volledigheid van je menszijn te zijn.


Ik hoop dat het ook goed met jullie gaat en ik wens je een fijne lente en aanvang van de zomer. Weet dat je ziel je nooit verlaat, dus dat je het contact ermee steeds weer opnieuw kunt aangaan, want dat is belangrijk om verbonden en vanuit een waardevolle levenskwaliteit te kunnen blijven leven. Hieronder nog een thema ter inspiratie.De vreugde van inzicht


Laten we ons toegewijd en eerbiedig verdiepen in wat inzicht is en wat het voor waarde in ons leven heeft en kan hebben. Ontspan je weten en open je voelen om samen met mij door dit onderwerp heen te ontdekken hoe jij ermee verbonden bent.

Inzicht brengt zicht in iets wat je voorheen nog niet zag of nog niet zo zag. Inzicht opent je bewustzijn verder of anders, maakt het ruimer en daardoor het onbewuste weer iets minder groot. Als je ernaar verlangt dat dat wat nog onbewust voor je is, meer in je bewustzijn komt, duik dan niet in de donkerte van je onbewuste, om daar op zoek te zijn naar belangrijke dingen, maar zet in plaats daarvan de deur van je onderbewuste open om van daaruit alles in je bewustzijn toe te laten wat zich kenbaar wenst te maken of wat simpelweg jou wenst te complementeren of wenst bij te dragen aan je groei en ontwikkeling. Kortom, als je de deur naar het onderbewuste openzet, zal je bewustzijn vanzelf ruimer worden en zullen er eindeloos veel inzichten naar je toe komen.


Als je wel de donkerte induikt, ga je met je huidige, dus beperkte kennis, instelling en bewustzijn het donker verkennen, maar dan komt er geen nieuw licht in je bewustzijn bij en kunnen er dus geen nieuwe inzichten ontstaan, omdat je dan, als je al iets nieuws ziet, dat interpreteert binnen de kaders waar je al vertrouwd mee bent. Maar als je de deur naar het onbewuste openzet en dat wat vanuit dat donkere en onbewuste komt, in je toelaat, dan kunnen er nieuwe ruimtes, invloeden, sferen en andere dimensies bijkomen en kunnen ook diepere, bezieldere waarden, die grootser zijn dan het bewustzijn dat je kende, zich aan je openbaren en je nieuwe inzichten geven.


Zolang je vanuit het bekende bewustzijn blijft proberen om diepgang, bezieling, echtheid, of andere waarden waar je naar verlangt in het onderbewuste te vinden of te bereiken, loop je er tegenaan dat je met de je bekende bewustzijnsruimte een andere bewustzijnsruimte wenst te ontdekken en ben je alleen maar iets aan het doen vanuit dat wat je al kent, in plaats van open te staan voor dat wat er nog niet was, voor wat je nog niet kende.Laat je verlangen naar bezieling, diepgang, vrede en liefde je helpen om verwelkomend open te gaan staan voor alles wat je nog niet kent, nog niet bewust bent of verstaat. Daardoor ben je ontvankelijk en toegankelijk voor alles wat vanuit het donker (nog niet verlicht door het bewuste ervaren) naar het licht wenst te komen. Niets wat waarde heeft wenst in het donker te blijven, als het van jou daar ook niet meer hoeft te blijven.


Als jij niet meer bang bent voor een constant veranderend en daardoor verruimd bewustzijn en toestemming geeft dat alles vanuit het donker naar je bewuste beleving mag komen, komt er een prachtige stroom van vernieuwing en bevrijding op gang. Je hoeft daar verder helemaal niet actief iets voor te doen, behalve de rem op verandering op te heffen, want dan geef je ruimte aan alles wat nog verborgen in jou blijft om meer en meer in het licht te komen, tot leven te komen en in je bewuste ervaren plaats te gaan vinden.


En als je het onbewuste bij het bewuste laat, zodat ze beide in het licht staan, geef dan het nieuwe wat nog maar pril in het licht staat, eerst even wat tijd en ruimte om zich te kunnen ontvouwen, zodat je datgene niet meteen met je beperkte bewustzijn van voor die verandering gaat interpreteren. Laat het bewustzijnslicht, dat het pas geboren stukje onbewuste nu verlicht, eerst nog even zijn positieve, helende invloed daarop hebben, want dat wat vanuit het donker in je beleving komt, moet zich soms nog verder in dat licht mogen openbaren, voordat je zijn of haar waarde kunt herkennen, toelaten en ervaren.


Ben daarom bereid om te wachten op de bloei van dat wat vanuit het donker je bewustzijn heeft verruimd en in het licht van het ervaren is gekomen. Laat dat licht zijn werk doen en ben bereid om zelf een ruimer en ander bewustzijn en dus ook een andere waarneming in je te laten ontstaan. Deze bereidheid zorgt ervoor dat je jezelf de ruimte geeft om completer, vollediger, evenwichtiger en heler te worden, want dat wat in het donker verbleef, leefde nog niet samen met je beleving en kon jou dus ook nog niet van haar aanvullende waarde op de hoogte brengen.


Laat je volwaardiger, bezielder, vrediger en liefdevoller maken door het onbewuste bij je bewuste te laten, door de deur ervoor open te zetten en door ruimte te geven aan de daardoor plaatsvindende veranderingen in je beleving en het verstaan van jezelf en alles om je heen. Laat je verrijken!Door de deur naar je onbewuste open te zetten en het onbewuste vanuit het donker in je beleving te ontvangen, met de verzekering dat het met liefde welkom geheten wordt, nodig je de diepere lagen van je bestaan, inhoud en bezieling uit om in je verlichte huis van ervaren te komen. Je geeft dan al het donkere, waar heel veel moois bij kan zitten, omdat het nog onbekend en onontdekt is, de ruimte om in het licht van jouw ervaringsruimte te komen. Je nodigt het onbekende uit om uit het donker te komen en, bij wijze van spreken, op jouw stoel of schoot te gaan zitten, van jouw bord te eten en bij je te slapen.


Hoe meer ruimte en vertrouwen je eraan geeft, hoe duidelijker de inhoud van het voorheen donkere zich gewenst voelt en hoe gemakkelijker deze nieuwe, aanvullende waarden zich aan jou openbaren en in de rest van wie je bent geïntegreerd raken. Je laat de inhoud van je onbewuste en de daarmee samengaande diepgang van je ziel, wezen, essentie, heel dicht bij je komen, net zoals iemand van wie je veel houdt.


Zo laat je de diepgang van het onbekende en dus ook de nog onbekende waarden van je ziel, zo dicht bij je komen, dat daardoor ook je ego-georiënteerd zijn zacht aan de kant gaat. Hierdoor kan die diepgang nog dichter bij jou zijn en kun je er intiem mee samenzijn. De polariteit tussen de donkerte en het licht, tussen het onbewuste en het bewuste, tussen jou als mens en je diepgang, tussen jou en je ziel, vervaagt hierdoor steeds meer en misschien wel af en toe volledig.


Het verlangen naar het aangevuld wensen te worden met wat je miste en naar de diepere waarde van jezelf die je zocht, komen tot rust in deze intieme harmonie, die ontstond door de deur naar het donkere open te stellen en de tot dan toe nog onbekende aanvulling en diepgang van harte welkom te heten, in het licht van je beleving en zijn.Als je je hele leven al verlangt naar vrijheid, echtheid, volledigheid, bezieling en essentie, laat dan het donkere, onbekende en onontdekte vanuit het onbewuste naar het licht van je beleving komen en daar liefdevol ontsluierd worden. Je oprechte verlangen naar spirituele echtheid wenst dan dat niets meer onontgonnen in het donker blijft maar dat alles, zoals alle leven, vanuit het donker in het licht geboren kan worden.


Het samengaan van je verlangen naar volledigheid en het geven van toestemming om open vanuit het donker te ontvangen, brengt een bevrijdende stroom van leven, van geboorten, op gang. Deze levensstroom is, net als een geboorte, niet altijd gemakkelijk, maar brengt toch altijd een intense vreugde met zich mee. De vreugde van het niet meer afgescheiden te hoeven zijn van wat bij je hoort en met je wenst samen te leven.


De vreugde van weer vollediger te zijn en samen te zijn met wat je miste. De vreugde van het directe contact met je bezieling en van de bevrijdende inzichten die je daardoor ontvangt. De vreugde van het steeds meer in harmonie zijn met alles wat je als mens bent en de liefde en vrede die je daardoor ervaart.


In love,


Anandajay

Comentários


bottom of page