top of page

Leven met het licht van je ziel


Lieve mensen,

Ik hoop dat het goed gaat met jullie en dat jullie niet vergeten om liefde, vrede en heelheid in jezelf ruimte te blijven geven. Het leven op aarde heeft het nodig dat ook dat soort energieën genoeg kracht behouden, zodat ze niet ondergesneeuwd raken en de wereld in een eenzijdige donkerheid brengen. Draag je steentje bij door je, in jezelf en ook zowel met als naar elkaar, voor die energieën te openen die juist licht, ruimte, liefde en openheid bevatten.


Graag neem ik jullie daarvoor ook even mee naar de inhoud van de jaarlijkse Retreat dat ik in augustus gaf. Dit jaar heb ik in dat 14-daagse Retreat vooral weer aandacht besteed aan het opener worden voor de verfijning van jullie beleving, omdat in de diepte daarvan de genadevolle essentie van het leven dat we zijn te ervaren is.De twaalf werkvormen zijn manieren om vanuit tastbaarheid de essentie, het leven en jezelf, want jij bent ook leven, te ervaren. De belangrijkste reden om op aarde te zijn, is dat het je de mogelijkheid geeft om bewust ja te kunnen zeggen tegen de waarheid, diepgang en essentie die jij en het leven als geheel zijn. Door op aarde te ervaren wat de essentie is, iets wat alleen maar mogelijk is vanuit een dualistische belevingswereld, kun je bewust ja zeggen tegen die essentie. Je draagt vanzelfsprekend de essentie van de schepping in je, maar het voelt veel waardevoller om dat wat je essentieel bent, echt te kennen en ervaren en van daaruit bewust en erop vertrouwend, te omarmen.


Natuurlijk leef je, maar het is fijn dat te voelen en er dan bewust ja tegen te zeggen. Natuurlijk adem je, maar het is veel mooier als je er bewust mee samen bent en de echtheid daarvan voelt en vertrouwt. Je kunt leven met een partner, maar het is veel diepgaander als je je er bewust, verlangend en vanuit een diep ja, aan overgeeft. Iedereen is bezield, maar het is zo’n andere beleving en wijsheid als je je ziel voelt, kent, eert en er bewust je vertrouwen aan geeft en in thuis bent en door laat gidsen.


Deze werkvormen zijn gecreëerd om dit proces, van het door alle ervaringen heen leren kennen, ervaren en bewust vertrouwend aannemen van je essentie, enigszins te ondersteunen. Laat je leven op aarde de zin hebben die het heeft en herken achter alle ervaringen de essentie van het leven die ook jij in je draagt, en zeg er bewust, volledig vertrouwend, ja tegen. Die essentie zul je nooit verliezen, want elke dag weer, elke incarnatie weer en in welke vorm dan ook, dat is de essentie van alles wat binnen het universum in welke vorm dan ook maar bestaat. Het is fijn als je daar vertrouwd mee raakt, in verbinding mee bent en bewust, vanuit haar te hebben ervaren als het wezenlijke, volledig ja tegen zegt.~ * ~


We hebben daartoe zorgvuldig verkend

je begeleidt bij het opengaan voor de essentie van je diepgang

en van de diepgang van het leven

en hoe de LightMessenger je uitnodigde

om open te gaan voor het licht dat wenst je te begeleiden naar je essentie.


ging je open voor de diepgang van je lichaam

en de verfijnde signalen vanuit je gewrichten

en via de PeaceBreathing

ervoer je hoe deze vorm van subtiel omgaan met je adem

vrede met zich meebracht die zich tot in het leven om je heen uitbreidde.


openden je voor het waardevolle van het leven

dat voor je ter beschikking staat

liet je voelen hoe het aanvoelt om vanuit die diepgang te spreken,

te handelen en natuurlijk ook te zingen.


opende je je aura

voor diepere lagen van wederzijdse en innerlijke ontmoetingen

en via de ChakraHealing

stond je open voor de ongekende energie die in je aanwezig is.


~ * ~~ * ~


Via de bewegingen van de KoshaMassage

opende je je voor het voelen van hoe het op deze manier masseren

van je huid en delen van je lichaam

doorwerkt tot in de diepte van je bewustzijn.


nodigde je uit om je aura echt aan te nemen

en je te openen voor haar weldaad,

zonder haar per se te moeten zien.


liet je opengaan voor de begeleidingstaal van je eigen ziel

en de daarbij horende Sri Ananda mantra

liet je opengaan voor je diepe wens om uit je ik af te dalen naar je essentie

en weer herboren op te staan in het waardevolle van je bestaan.


Kortom, de Retreat ging over leven in openheid,

over opengaan op twaalf verschillende niveaus, plekken, lagen

en voor twaalf verschillende innerlijke wijsheden.

Door je zo te openen

liet je je in op het verfijnd voelen van je werkelijkheid

en de kracht van je diepe wens naar een inhoudsvolle leefwijze.


~ * ~Elke dag vond je een nieuwe opening, gebeurde er een nieuw wonder en kreeg je weer een nieuwe bevestiging van dezelfde waarheid die je vertelde hoe anders het is om het leven te ontvangen in plaats van het op wat voor niveau dan ook te willen laten slagen. Niet dat die verandering in levenshouding zo gemakkelijk is, want iedereen ontdekte nogal wat vasthoudendheid en neigingen om grip of controle te willen behouden, en ontdekte het willen geloven in zijn eigen ideeën en veronderstellingen en iedereen onderkende ook zijn of haar gewoonten om vanuit macht te leven in plaats van als volledig mens met alles samen te leven, samen te komen, samen te zijn. Al die aanrakingen hebben je weer voor een heel jaar voeding en inzichten gegeven.


Dat opengaan voor al die verschillende aspecten van je menszijn gaf je een verfijnde openheid, die ook alles wat je in de natuur ziet, zo bijzonder maakt. Het laat je zorgvuldig waarnemen zodat je in alles een kleine miniwereld ziet, waarvan de verfijning alles bijzonder, waardevol, mooi en vertederend maakt en dat geldt ook voor alles in jezelf. Steeds als je je nog diepgaander opent, kom je in contact met nog meer ongelooflijke verfijningen, met kleine levensmomenten die ruimte nodig hebben en als je die hun ruimte geeft, voel je dat je ziel vrijer door je heen gaat stralen.


De werkvormen van The Light of Being zijn slechts middelen, die kunnen bijdragen aan jouw beleven van hoe je je ziel nog meer vrijheid kunt geven. Ze kan daardoor vrijer door je menszijn heen schijnen en je van je essentie, je bestemming, je waarheid en liefde bewust maken. Elk levend wezen heeft de mogelijkheid om op het beleven van zijn bestaan te antwoorden, door ruimte en liefde te geven aan zijn of haar schepping en dat toe te voegen aan het geheel van het leven dat we met elkaar vormen.Verberg daarom het licht van je ziel, van je essentie, niet onder je teruggetrokkenheid of onhelderheid, maar word er gelukkig van. Zie dat licht daardoor in elk mens en levend wezen en ben een toegewijde leerling van haar.


~ * ~


Je kunt haar licht in je diepte ervaren,

in je inzichten herkennen

en in je lichaamskracht voelen.


Je kunt haar in het levengevende van je adem bespeuren

en er vervolgens al je dankgebeden aan wijden

en met haar stem leren spreken.


Je kunt het licht van je essentie in elke ontmoeting met het leven leren signaleren,

haar voor een optimale healing in je toelaten

en je door haar waarde in een ander bewustzijn laten brengen.


Je kunt je door haar uitstraling laten omhullen,

je erdoor laten gidsen

en vanuit je blijheid met haar dansen.


Je kunt haar licht in alles toelaten

en je daardoor niet meer alleen,

maar gesteund en geborgen voelen.


~ * ~Leven met je ziel, met je essentie, met de meest diepe waarde die je in je draagt, zorgt voor een waardevol leven. Alles wat je wenst is er dan al, maar je zult je er wel voor moeten openen. Ook zul je je beperkende gewoonten moeten laten varen om haar waarden te kunnen proeven en ervaren. Dat hoeft natuurlijk niet, maar dat is de schoonheid van de vrijheid die je als mens hebt. Je kunt van alle twaalf werkvormen gebruik blijven maken en je kunt je in jouw proces om vanuit je ziel te leven, door hen laten ondersteunen en als je wenst, zal ik je in de verfijning daarvan nog verder begeleiden.


~ * ~


Dan besef je ook

dat spirituele ontwikkeling te maken heeft met opengaan

in plaats van naar een doel toegaan.


Met ontvangen

in plaats van iets te willen bereiken.


Met liefde geven

in plaats van succes te hebben.


Met jezelf zijn

in plaats van iets voor te willen stellen.


Met zijn

in plaats van worden.


Met aangeraakt worden

in plaats van afleiding te zoeken.


Met je ziel ervaren

in plaats van je ego te bevestigen.


~ * ~Als je een leven wenst waarin je voelt wat essentieel is, dan gaat je leven over iets heel anders dan de gewoonten die alom aanwezig zijn. En als je spirituele verlangens ook empathisch en menselijk zijn gebleven, verlang je, ook voor iedereen die nog na je komt, naar een andere samenleving. Zo’n verandering vraagt anders georiënteerde mensen en de hierboven genoemde twaalf werkvormen, met hun diepe fundering en achtergrond, zijn een uitnodiging en mogelijkheid daartoe.


Lieve mensen, het is een lange brief geworden en ik hoop dat je zijn boodschap gevoeld hebt. Ik wens je een fijne tijd toe gedurende de aankomende winterperiode. Als je de jaarlijkse Retreat volgt, hebben we in die tijd nog twee bijeenkomsten met elkaar via Zoom en anders kun je me weer in België ontmoeten vanaf juni. Moge je, samen met mij, steeds weer opengaan en je laten verrassen door wat zowel jij als je leven allemaal aan inhoud, diepgang en potenties bij zich heeft, want dan voel je dat er echt niets meer bij hoeft en dat je dat wat je dan ervaart enkel als waardevol wenst te delen met wie daarvoor ook maar openstaat. Aum Shanti Aum.


In love,


Anandajay

Comments


bottom of page