top of page

Heelheid door ervaren


Dierbare vrienden,


Ervaren is een vaak gebruikt woord. Het betekent dat je laat 'varen' wat 'er' is, zodat je het ondergaat. Je kunt alleen maar iets ondergaan als je onder dat bent wat gaat, onder dat wat er gebeurt, wat plaatsvindt. Zou je in plaats van eronder erboven staan dan zul je de leiding willen nemen. Ondergaan betekent: ik houd me terug, blijf onder dat wat gebeurt en laat het vrijelijk plaatsvinden zonder in te grijpen.


Ervaren en ondergaan zijn zeer diepgaande en spirituele menselijke belevingen, maar ze zijn zeldzaam geworden. Over het algemeen geven mensen hun energie veel gemakkelijker aan de kracht van het bepalen, sturen en regelen van dat wat er plaatsvindt.


Het niet bepalend zijn, en het door je heen laten varen van wat er plaatsvindt, vraagt namelijk een immense verzachting van je ego. De meeste mensen zijn daar niet zo vertrouwd mee en zien dat zelfs als zwakte, maar wie vanuit een spiritueel wakker zijn bereid is om eens even niet bepalend te zijn, komt daardoor in een soort meditatie terecht. Het leven mag dan plaatsvinden in of op je bestaan. Je stelt daarmee als het ware je aanwezigheid en je bestaan ter beschikking van het leven dat dan de vrijheid krijgt om daarin of daarop tot ontplooiing te komen.

Naast dat je ego daar zo door verzacht toon je op die manier ook een groot respect voor het leven. Je bent dan niet meer bang voor het leven, maar je geeft het de ruimte zich vrij te ontvouwen en zodoende zijn invloed op jou te hebben. Je leeft dan in relatie met het leven als met een vrije en waardevolle partner, die je even helemaal de vrijheid geeft om zich aan je te tonen.Van zo'n relationeel en open gevoel van interactie en respect gaat een bijzonder gevoel van liefde uit. Liefde voor het leven dat even mag zijn hoe en wat het is en waar jij even van mag ontvangen wat het je wenst te geven.


Het leven dat dan even mag plaatsvinden zodat jij even niet de baas hoeft te zijn en mag voelen hoe bijzonder het is om je eigen bestaan aan het leven aan te bieden: "kom maar en vind maar plaats in mij en om mij heen". Een laten plaatsvinden, waar je helemaal bij en in aanwezig bent. voelend, bewust, ervarend.


Er-varen, het door je heen laten 'varen' wat 'er' is, maakt je tot de geliefde van het leven, als je dat met een open bewustzijn en verlangend aanneemt. Want als je lijdend bent en dus gebukt gaat onder het leven en het gevoel hebt je te moeten onderwerpen aan haar bepalende overwicht, dan ben je ver weg van de bereidheid tot een bewuste relatie met haar en van de meditatieve schoonheid je als haar beminnende geliefde te voelen. Dan laat je niet 'varen' wat 'er' is, maar 'vaar' je mee met wat 'er' is. Dan ben je niet de bewuste ontvanger 'onder' hoe het leven 'gaat' maar 'ga' je 'onder' in haar hoeveelheid.


Ervaren en ondergaan zijn prachtige menselijke en spirituele belevingswerelden voor wie bereid is het mysterie van het leven te ontmoeten en zichzelf aangeraakt te laten worden door haar waarheid. Je wordt dan aangeraakt in je wezen omdat je ego even niet actief is en zodoende kom je in contact met wat je bent als je even niet met iets geïdentificeerd bent.Als je niet met iets geïdentificeerd bent, niet iets bent, niets bent, ben je opeens alles en als je alles bent, ben je heel en ben je weer een geheel. Als je een geheel bent, hoort alles wat er is bij jou. Er is dan niets dat er niet bij hoort. Alles mag er zijn en samen de heelheid vormen.


Deze heelheid kun je niet bewust waarnemen, want dan richt je je slechts op een deel van haar. Heelheid is niet te traceren, want dan ga je je er op richten en houdt ze onmiddellijk op te bestaan. Heelheid kun je alleen maar -zijn-. Dan ben je even heel, rond, volledig, vol en ledig tegelijkertijd, vol van waarde en leeg van identiteit. Dan is er heelheid en die duurt zolang als je ruimte geeft om door je heen te laten varen wat er is. en zodoende vrij blijft van iets te zijn.


Heelheid is nooit iets, maar altijd alles. 'Alles zijn' kan een mens echter niet bewerkstelligen, hoe goed die ook probeert om alles bij elkaar te brengen. Heelheid kan niet bewerkstelligd worden, maar ontstaat moeiteloos als je niet meer iets probeert te zijn en met een open bewustzijn ervaart wat er is. Meditatie is immers ook geen oefening, maar het gevolg van de openheid waarmee iemand bereid is te ervaren dat die er is.


Heelheid door ervaren is als meditatie door openheid, is als liefde door ontvankelijkheid, is als jezelf vinden door los te laten wat je denkt dat je bent. Dit is het eenvoudige en toch spirituele mysterie van het leven. Het leven geeft je namelijk alles, maar je vindt het niet als je het zoekt.Het leven brengt je steeds naar het meest waardevolle in jezelf, maar je voelt de rijkdom ervan niet als je te druk bent met het vergaren ervan. Het leven laat je zelfs steeds weer de bedoeling en diepere betekenis van haarzelf en jouw geboorte zien, maar je ziet het niet zolang je je zelfontworpen doel volgt. Mag ik je daarom uitnodigen om in contact te komen met de door het leven gegeven heelheid die jij bent en die je omhult als je bereid bent om met een open bewustzijn het leven te er-varen.


Alle werkvormen die ik heb ontwikkeld zijn ingangen tot dit open er-varen. Alle twaalf brengen ze je naar die ene wezenlijke echtheid waar ik alsmaar vanuit en over spreek. "Vredige heelheid is wat jij in wezen bent". Heelheid is namelijk altijd vredig, want er zijn geen onderdelen die in strijd kunnen zijn als alles bij elkaar hoort en samen is.


Mag ik je uitnodigen om buiten je gewone gezichtsveld anders waar te nemen en tot Inzicht te komen. Om door je veranderde zienswijze weer Genegenheid voor het leven te voelen. Om vanuit die genegenheid weer bereid te zijn het leven te Ervaren. En om door het leven te ervaren jezelf weer als een Heelheid te ontmoeten. Dan heeft het licht van inzicht je weer tot de heelheid van het er volledig zijn gebracht en begrijp je waarom ik steeds spreek vanuit en over ‘Light of Being’.Tenslotte:

Je bent het levende leven


Aan het einde van deze brief zou ik jullie nog graag even willen uitnodigen om met me te doorvoelen dat het leven niet alleen maar uit de omstandigheden bestaat, maar dat jij zelf het levende leven bent.


Het zou jammer zijn als het leven, ook het spiritueel uitziende leven, onbewust gereduceerd zou worden tot het verloop van een reeks van omstandigheden. Dan wordt het net als televisie kijken. Dan is er alleen maar aandacht voor de sensaties van de bewegende omstandigheden en is er geen aandacht voor degene die het ziet, die het beleeft. Zonder degene die het beleeft, bestaan de omstandigheden niet eens. Als levenservaring slechts het meegaan op de golven van de omstandigheden is, laat je de essentie, de ervaringsruimte zelf, helemaal in het donker liggen.


Onlangs hebben we samen doorvoeld hoe mooi het is dat je door het voelen van werkelijke verbondenheid ook je zelf weer voelt. We hebben doorvoeld dat je je in werkelijke verbinding niet op de ander richt, maar dat die verbinding tussen jullie in ligt en beide polen ervan in het licht plaatst. Ook daardoor wordt duidelijk dat het niet alleen om de omstandigheden gaat, maar dat jij, degene die dit alles beleeft, die de verbondenheid beleeft en er een deel van is, het waardevolste deel van dat alles bent.

Jij bent de levensruimte, de ervaringsruimte, waarin alles ervaren wordt, gekend wordt, ontmoet wordt. Wat de omstandigheden ook zijn of waar je ook mee verbonden bent, de levende ervaringsruimte die jij bent, blijft enorm groot, ruim en rijk, als je haar de ruimte geeft om open te zijn voor wat je ervaart.Het levende leven dat jij bent, is zoveel groter dan de omstandigheid die alsmaar verandert. De ervaringsruimte van jouw ‘er zijn’ is zoveel groter dan de ervaring die er doorheen beweegt. Je bezielde levenswaarde is zoveel groter dan de vorm waarin elk ‘nu’ slechts even duurt. Juist in onprettige omstandigheden geeft die grootsheid van je zijn en ervaren, je de kracht, volheid en waarde om te ervaren dat ze veel essentiëler en fundamenteler is dan de voorbijtrekkende omstandigheid.


Leven is geen televisie kijken of toerist zijn op je eigen planeet, maar is het ervaren van waarde, diepgang en bezieling als gevolg van dat ervaringen je verbinden met degene die ervaart. Een ervaren dat je verbindt met 'jij' als de bron en essentie van je bestaan, dat je verbindt met je wezen of je zelf als de bron van de liefdevolle waarheid, die Leven heet. Laat daarom je leven niet zomaar gereduceerd worden tot het jongleren, vermijden of opzoeken van omstandigheden, maar besef dat deze er zijn om jou bewust te laten worden van je zelf.

Juist in een echte verbinding word je je bewust dat jij een belangrijk deel van die verbinding bent. Dat jij deelnemer aan die verbinding bent en dat een ware verbinding je juist jezelf laat ervaren. Jij als een enorme levensvolle waarheid die het leven en zichzelf kan ervaren van essentie tot oppervlakte.Als je echter het beleven van de oppervlakte tot het belangrijkste maakt door er, vaak onbewust, in meegesleept te worden. verlies je de verbinding met het ervaren van je zelf en van het liefdevolle levende leven dat je bent. Dan kun je de diepere betekenis van je menszijn, het leven en zijn essentie niet leren kennen, niet ontmoeten en denk je al snel, zoals zovelen, dat het leven niets anders is dan de kunst van het jongleren met omstandigheden.


Het is daarom dat ik je mijn verbondenheid aanbied. Dat ik je mijn spirituele vriendschap aanbied. Dat ik je mijn innerlijke waarden aanbied. Dat ik je steeds weer uitnodig om deel te nemen aan het leven dat JIJ bent.


Ik wens jullie een mooie tijd in deze tot bezinning uitnodigende maanden van de wintertijd en moge de zon vanaf eind december ook in jou weer aan haar opgaande beweging beginnen, zodat het licht van het zijn je weer kan laten zien en ervaren dat het leven enkel bedoeld is om het te ontvangen, in je waar te laten zijn en zo de essentie ervan terug te vinden, met het wezenlijke van je 'er zijn' in contact te komen en weer in je ware waarde thuis te komen.


In love,
Anandajay

コメント


bottom of page