top of page

Het helen van schaamte


Dierbare vrienden,


In deze brief wens ik jullie nog graag iets aan te reiken over schaamte. Schaamte lijkt zo’n oud gevoel, maar velen gaan er jammer genoeg tijdens hun spirituele zoektocht, toch nog onbewust onder gebukt. Hoe kan je ziel als een ochtendzon stralend opkomen als onbewuste schaamte haar achter de wolken verborgen houdt?


Moge deze tekst jullie meer inzicht en contact geven met de wolken van schaamte. En moge je blij zijn met het gegeven dat de wolken, tevens de deur naar die zon zijn.Klop eerbiedig aan die deur en merk dat schaamte niet hard maar doorwaadbaar is. Laat je aangetrokken worden door het licht van de heldere zon achter deze wolken. Ga zacht en met liefde voor de zon door de wolken heen en bevrijd je zo van dat wat tussen jou en de zon, tussen jou en de ziel is komen te staan. Met die bereidheid kan de onderstaande tekst je misschien ondersteunen om in de troebelheid van schaamte binnen te gaan.


Boeddha in de tuin van het Boeddhahuis

Over schaamte


Schaamte is een belangrijk onderwerp omdat het ons allemaal veel meer dan we denken aangaat, maar het wordt doorgaans niet graag ervaren omdat het zo onbehaaglijk aanvoelt. Schaamte is immers de andere kant van stralendheid. Een heleboel aspecten van jezelf stralen niet, omdat ze bewust of onbewust in schaamte verkeren.


Misschien is schaamte voor jou niet zo gemakkelijk herkenbaar, maar merk je wel dat je uitstraling op sommige plekken beperkt aanvoelt. Hoe minder je straalt, hoe meer schaamte er in je aanwezig is. Alle gebieden die geblokkeerd voelen, zijn dat ook omdat er schaamte bij zit waardoor je er niet vrij of gemakkelijk mee in contact gaat.


Wat doet schaamte, wat is schaamte en durf je te voelen dat je je schaamt? Schaamte heeft altijd te maken met dat je bang bent dat je niet geaccepteerd of zelfs veroordeeld wordt als je jezelf laat zien. Als je jezelf te dik, te dun, te lang of te kort of lelijk vindt, laat je dat liever niet zien. Je trekt je dan uit die aspecten van jezelf terug en probeert ze te camoufleren.


Zo kun je je naast uiterlijk zichtbare zaken, zoals bepaalde gedragingen en eigenheden, ook schamen voor specifieke gedachten en gevoelens. Ook de gevoelswaarde van schaamte zelf, is iets waar je misschien liever niet mee in contact bent en je dus voor schaamt.Schaamte is aanwezig in al die gebieden en al die aspecten van jezelf, die uit onvrijheid naar binnen toe ingetrokken zijn. De eenvoudigste manier om jouw gebieden van schaamte te ontdekken, is door te voelen vanuit welke belevingen je niet vrij en stralend mag zijn. Alles wat teruggetrokken is, wat er niet mag zijn, wat niet zomaar mag stralen, is op de een of andere manier verbonden met schaamte.


Misschien dacht je dat je aan de schaamte voorbij was en heb je de maatschappij willen bewijzen dat je je niet schaamt door juist vrijpostig of assertief te zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat er binnen in je geen schaamte meer is, want het enkel overschreeuwen van je schaamte heft je schaamte niet werkelijk op. Het overschreeuwen van je schaamte geeft je nog niet de ruimte waardoor die aspecten gaan stralen en je vrijelijk kunt zijn wie je bent.


Misschien gebruik je je krachtige ego wel om je schaamte te verbloemen en er iets voor te zetten, zodat de waarheid van je schaamte niet opvalt. Voel eens eerlijk welke aspecten je in je leven teruggetrokken houdt omdat je je ervoor schaamt. Je kunt wel op allerlei manieren gaan proberen om in die gebieden waarvan je gemerkt hebt dat je je er voor schaamt, vrijer te worden en je daarin te ontwikkelen, maar als je niet met de daarbij horende schaamte contact maakt, ontmoet je niet de krachten die ervoor zorgen dat je die gebieden tegen of ingetrokken houdt.


Dan leidt dat proberen er alleen maar toe, dat je iets nieuws neerzet om je schaamte te verdoezelen. Dus waar schaam je je allemaal voor, wat mag er niet gewoon maar zijn, wat van jou mag niet vrijuit stralen? Schaam je je voor je grote ego, voor je seksuele voorkeuren, voor wat je denkt, wenst of onderdrukt?


Boeddha in de tuin van het Boeddhahuis

Schaamte heeft, net als het woord schande en schaduw, iets met donkerte te maken. Dat betekent dat die gebieden buiten het licht vallen of niet gezien mogen worden omdat ze veroordeeld zouden kunnen worden.


Als je gaat ontdekken hoeveel schaamte er eigenlijk in je leeft, kun je dat allemaal wel heel erg vinden, maar dan blijft er geen opening om haar en alles wat ze bewust of onbewust tegenhoudt te ontmoeten. Schaamte is een deel van ieders en jouw realiteit, die je, omdat ze delen van jouw bestaan herbergt, gevraagd wordt te omarmen.


Zou je je gedachten en de woorden die je spreekt nog controleren, als je je niet zou schamen voor wat er zomaar uit je komt? Zou je een ego nodig hebben, dat anderen een beter of ander beeld van jou moet geven, als je je niet zou schamen voor hoe je jezelf ziet of bent?


Schaamte is zo alomtegenwoordig, ook in onze zogenaamde vrije wereld, dat je je misschien wel schaamt voor de mens die jij bent. En daarnaast schaam je je er dan misschien ook nog voor dát je je schaamt.


Boeddha in de tuin van het Boeddhahuis

Dat hoeft niet dramatisch te zijn, want het voelen van je schaamte opent ook de mogelijkheid om er empathie voor te gaan voelen. Alles wat onder schaamte lijdt, vraagt immers eigenlijke naar liefde, licht, steun en aandacht. Het voelen van je schaamte helpt je om, gegrepen door hun vraag naar liefde en licht, een stroom van genegenheid op gang te laten komen. Schaamte en haar boodschap aan jou dat die gebieden behoefte hebben aan licht, geven je de mogelijkheid om deze, door schaamte zwak geworden gebieden, met waarde te verzorgen.

Daarom nodig ik je uit je schaamte te voelen, te durven voelen, want je kunt wel wensen om in overeenstemming met je ziel of jezelf te willen leven en volledig vrij uit te gaan stralen wat je bent, maar zolang schamen het stralen tegenhoudt, is het belangrijk dat je je aandacht eerst aan de schaamte geeft.


Door eerlijk te ervaren dat er best nogal wat ruimte in jou is die niet vrij zichzelf mag zijn, voel je je pijnlijke onvrijheden en maak je op een sensitieve wijze contact met jezelf. Dit voelen van jezelf, ook al zit daar teruggetrokkenheid, schaamte en onvrijheid in, is een vorm van oprechte aandacht voor jezelf. Als deze aandacht met mededogen verbonden mag zijn, ontvouwt zich van daaruit een gevoel van liefde voor jezelf. Door deze affectieve zelfbeleving zal er, juist door het voelen van de nood aan licht en liefde van de schaamte, een stroom van genegenheid op gang komen, die je schaamte zal helpen ontwaken, ontdooien en helen.


Boeddha aan de beek in de tuin van het Boeddhahuis, in de Belgische Eifel

Als een ander voor jou zou zitten en je zou diens schaamte om vrij zichzelf te zijn werkelijk zien en onderkennen, dan zou er toch ook een stroom van liefde op gang komen, waarmee je die ander zou ondersteunen om uit die schaamte te ontwaken en weer vrijer te zijn.


Zo gaat dat ook bij jou als je jezelf vanuit oprechte betrokkenheid in die feitelijkheid ervaart. Voel echter wel eerst eerlijk de omvang, diepte en invloed van de schaamte in jouw en hoe alles achter de schaamte je roept om weer vrij te mogen zijn, want zonder het voelen van dat die gebieden liefde en licht nodig hebben, komt die stroom van genegenheid en verzorging niet op gang. Hoe warmhartig zal het aanvoelen om de schaamte in jezelf te ervaren en daar, vanuit oprechte betrokkenheid, onmiddellijk een immense toewijding en liefde naartoe te voelen stromen.


Hoe ontroerend zal het aanvoelen om je schaamte te ervaren en onmiddellijk je bereidheid om het te geven wat het nodig heeft in beweging te zien komen. Hoe waardevol zal het zijn om je schaamte te ervaren en daardoor te merken dat je vanuit je affectie daarvoor onmiddellijk in een diepere relatie met jezelf komt.


Mag je, zonder in sentimenten te vervallen, zo aangedaan zijn door wat schaamte met jou en je leven doet, dat er een liefdesstroom ontstaat naar dat wat door schaamte in de schaduw is komen te staan.


Boeddha aan de beek in de tuin van het Boeddhahuis

Wordt, door de invloed te voelen die schaamte op jouw leven en vrijheid heeft, in jou niet de liefde voor de schoonheid, heelheid en waarheid van jezelf achter de schaamte wakker? Is het voelen van de schaamte niet hetgeen dat je in een diepere relatie met jezelf brengt en je binnenleidt in het verzorgen en liefhebben van jezelf zoals je bent?


Juist het diepgaand ervaren van hoe beperkend, afwijzend en tegenhoudend jouw schaamte op je leven en je zijn inwerkt, opent de liefde in jou voor jou als mens en schepping. Liefde heelt de schaamte en liefde smelt terughoudendheid om in stralendheid.


Liefde is de ondersteunende hand bij het overbruggen van minderwaardigheid naar waarde, van wegkijken naar relatie, van afgeslotenheid naar openheid en bij het tot vrede komen met je eigenheid en werkelijkheid van wie, wat en hoe je bent.


Mag schaamte en haar behoefte aan licht ook jouw hart stelen en ook in jou die stroom van genegenheid op gang brengen, waar dat wat jij allemaal bent vanuit liefde door zal gaan stralen.


Vier Boeddha's in de tuin in Anandajayah Shantiniketan

Moge je na het lezen van hetgeen ik, vanuit mijn bezieling, over schaamte schreef meer stralendheid in jezelf ervaren. Straling en uitstraling als een teken van vrijheid, ruimte en bekoorlijkheid, als een teken van dat je geniet van wat je bent en beleeft.


Ieder mens, maar zeker de bewust spiritueel georiënteerde mens verlangt naar meer ruimte om zo uit zijn beperking en vernauwing te komen en via een grotere openheid met de werkelijkheid van het leven en zichzelf in contact te komen.


In ruimtelijkheid ben je eindelijk vrij van je identificaties en in licht ben je eindelijk vrij van dat wat je energetisch belast. In liefdevol contact ben je eindelijk vrij van het denken in goed en kwaad en daarmee van de wortels van schaamte.


Dan staat het gehele menselijke bekoorlijkheidsspectrum vanaf seksualiteit tot en met spiritualiteit weer helemaal voor je open, want zonder schaamte mag je weer volop en grenzeloos genieten van zowel je lichamelijke als spirituele verlangen naar en vervulling van volledigheid en heelheid.


Moge deze brief je weer inspireren en graag tot gauw.
In love,
Anandajay

Comentarios


bottom of page