top of page

Spiritueel leraar zijn


Lieve vrienden,


Graag wil ik jullie iets vertellen over hoe ik mezelf op dit moment binnen ‘The Light of Being’ ervaar. In de afgelopen tien jaar heeft er van alles plaatsgevonden en dat heeft het een en ander aan verandering gebracht. Na jaren de ‘Genegenheid door Inzicht’-dagen en ook het Intensieve Programma te hebben gegeven, heb ik de afgelopen jaren twaalf verschillende initiaties doorgegeven (Light of Being-Meditatie, -Yoga, -ChakraHealing, -MantraPrayers (vertrouwd raken met devotie), -SacredDance, -AuraPainting (vertrouwd raken met energiebeleving), -Angel and Pilgrim (levensbegeleiding), -HeartSinging, -LightMessenger (vertrouwd raken met doceren), -Flowering (vertrouwd raken met liefdesenergie), -PeaceBreathing (vertrouwd raken met een open ademstroom) en -KoshaMassage).


Het was een diepe wens van me om diegenen die zich om mij heen verzamelen en blij zijn met mijn begeleiding, iets te geven, waarmee zij naar buiten toe hun spiritueel ontwaakte bewustzijn op de verschillende chakraniveaus zouden kunnen doorgeven. Zij hebben inmiddels zoveel ontvangen, toegelaten en ervaren, dat het voor hen zinvol is om te gaan ervaren welk een vreugde er vrijkomt als ze vanuit die aangeraaktheid van hun ziel, spirituele handreikingen gaan doorgeven op een of meerdere van die twaalf manieren.


Ook heb ik van elke initiatie twee mensen gevraagd om samen van alle teksten van die initiaties een werk- en cursusboek samen te stellen van waaruit zij dan deze, voor mij zeer gewijde informatie, door kunnen gaan geven aan anderen, die daarmee dan, uit liefde voor hun medemensen, hun werkwijzen kunnen verdiepen.Verder ligt er het idee om de ‘School for Spiritual Awareness’ op te gaan zetten, waarbij, naast bijeenkomsten met mij, deze initiaties als twaalf vakken aangeboden worden. We hopen zo een allround begeleiding te kunnen aanbieden voor mensen, die op spirituele basis anderen wensen te begeleiden in hun omgaan met de waardevolheid van het leven en zichzelf.


Ondertussen blijf ik de jaarlijkse initiatieretraites geven, waarin ik de waarachtigheid van de twaalf initiaties en hoe ze worden doorgegeven, blijf verfijnen, en de doorgevers steeds weer met de oorsprong van waaruit de initiaties voortkwamen, blijf verbinden. Al deze activiteiten sluiten naadloos aan bij hoe ik mij voel, namelijk als een ‘connected soul’.

Ik ben op aarde om vanuit mijn verbondenheid met mijn wezen, mensen de bron van het leven en zichzelf aan te wijzen en hen daarin naar binnen en tot in de essentie daarvan te begeleiden. Vanuit deze beleving van een ‘connected soul’ te zijn, viel me op wat de laatste jaren heeft plaatsgevonden met betrekking tot mijn ‘spiritueel leraar’ zijn. Een leraar, zeker op spiritueel gebied, kun je niet worden, maar ben je doordat mensen dat van je maken. Doordat mensen dat wat ik aanreik als waardevol ervaren, wensen ze meer te horen en leren en daardoor worden zij leerlingen en ik dus leraar. Leraar zijn dank je aan het feit dat mensen leerling zijn.


In het begin nam ik die benoeming dankbaar aan, omdat ik blij was dat ik die waarde voor hen mocht betekenen. Gedurende de afgelopen jaren ben ik echter steeds meer gaan voelen hoe dat niet altijd met mijn gevoel van ‘connected soul’ overeenstemt. De benoeming ‘spirituele leraar’ werd in menigeen onbewust omgevormd tot een soort van autoriteit, met alle onprettige gevolgen van dien voor de onderlinge relatie.Een autoriteit is op den duur niet meer aandoenlijk, menselijk en gelijkwaardig, maar iets waar men tegenop gaat kijken en waar men onnatuurlijke verwachtingen in projecteert. Eigenlijk verlaat men daardoor de echte relatie met diegene en komt men in een verhouding of hiërarchie terecht. Spirituele uitwisseling verdraagt geen hiërarchie en vraagt om een horizontale relatie met daarin ruimte voor ont-moet-ingen en genegenheid.


Vanuit mijn ‘connected zijn’ ervaar ik dat het ‘spiritueel leraar’ zijn een relatievorm is, die in contact met een ander steeds kan komen en gaan. Ik ervaar alleen dan iemand als leerling als die echt aanneemt wat ik op dat moment aanreik en dat zo diep in zich toelaat en plaats laat vinden dat het in zijn aanwezigheid aankomt en er daardoor een verandering van ‘state of being’ in hem of haar plaatsvindt.


Spiritualiteit heeft immers niet alleen met leren te maken. Leren en bewust worden, laten je weliswaar uit je onwetendheid ontwaken, maar ze zijn slechts een heel klein aspect van het open gaan voor de inhoud van jezelf en het leven. Je bereidheid om in verbinding te gaan, om te verzachten in je egoactiviteit door affectie te voelen en om de moed te hebben vanuit openheid te leven, is veel relevanter als het gaat om echt in contact te komen met de ziel die in jou woont, in je aanwezig is.Spiritueel leraar of leerling zijn is een mogelijke vorm van relatie tussen mij en de ander, tussen mij als ‘connected soul’ en de ander. Op de momenten dat de ander mijn handreikingen niet echt toelaat of zelfs negeert, is die geen leerling en ik geen leraar. Vandaar dat de vanzelfsprekend klinkende benaming ‘spirituele leraar’ voor mij niet de waarheid dekt die ik ervaar en van waaruit ik met anderen omga, ook al zal dat in de omgang wel gemakshalve zo aangeduid blijven worden.

In de komende jaren hoop ik met jullie nog verfijnder in al deze gebieden af te mogen dalen, zodat spiritualiteit en jullie relatie met mij daarbinnen, nog duidelijker een verblijdende en verrijkende levenshouding naar voren brengen, waarin zowel ons diepe verlangen, als dat van de mensen waar wij mee werken, waarheid wordt.


Misschien dat we daardoor allemaal weer ‘connected souls’ zullen zijn en we vrijheid niet meer zien als iets wat we willen bereiken als doel, maar dat we ons vrij voelen in de openheid van waaruit we elk moment opnieuw zowel leven als ook verbonden zijn met onze essentie en ziel.

In love,
Anandajay

Commentaires


bottom of page