top of page

De zeven fasen van intimiteit


Dierbare vrienden,


In het afgelopen jaar kwam vaker het woord intimiteit naar voren. De intimiteit om met het moment te zijn, in geluk te mogen zijn, met jezelf te zijn. Dat zijn allemaal vormen van zijn waarin je minder beschermd, opener met een bepaalde waarde of echtheid samen wenst te zijn zonder er meteen iets mee te moeten doen, maar puur om het ervaren en ontmoeten ervan en het samenzijn ermee. Ik heb daarom in plaats van een brief een stuk geschreven over de zeven stappen van intimiteit, de zeven stappen van het komen tot intimiteit of yoga, want yoga betekent in feite ook niets anders dan heel dicht bij dat zijn wat je wezenlijk bent, zo dichtbij dat het wel een geheel lijkt. Moge deze tekst jullie met inzicht en verzachting waarlijk dienen.


Bergen, rotsen met ondergaande zon

Het 'Licht van het Zijn' doorgeven


Als je iets in je leven wenst te ontmoeten om het te leren kennen of er iets van te mogen leren of ontvangen, is het belangrijk dat je doorziet en aanvoelt welke verschillende stadia het aangaan van die ontmoeting doorloopt, vanaf het moment dat je het voor het eerst beseft dat het er is tot in de volledige intimiteit ermee.


Deze stadia zijn energetisch sterk verbonden met de waarden van de zeven elementairste chakra's (levensenergieën). Door de verschillende stadia te herkennen, word je je er bewust van in welke fase van je levensproces je op dat gebied bent, waardoor je adequater zult antwoorden op de uitdagingen en de aantrekkingskracht van hetgeen je dieper wenst te leren kennen, wenst te ontmoeten.


Hieronder beschrijf ik de zeven stadia van intimiteit, die niet alleen voor het ontmoeten van mensen, de natuur of jezelf gelden, maar voor alles wat je dieper wenst te leren kennen, zoals ervaringen van pijn, licht, vrede, afwijzing en dergelijke. Want enkel door met alles wat er is in een diepe intimiteit te gaan, leren we het kennen zoals het is, door nabijheid, door ervan te proeven en ons ervoor te openen.


Het enkel bestuderen van alles in het leven is te rationeel en afstandelijk en als we er vanuit onze persoonlijkheid op reageren is dat te emotioneel en te sterk bepaald vanuit onze conditionering. Intimiteit, het met iets 'in' het 'binnenste', 'in' het 'meest vertrouwde' samen zijn, vraagt erom alles wat je ervaart, met je innerlijk, met je wezen in contact te laten komen. Intimiteit wordt tegenwoordig vaak met seksualiteitsbeleving in verband gebracht, maar spiritueel gezien is niet seksualiteit je meest innige en vertrouwde gebied, maar je ziel, je wezen. De wens om spiritueel te ontwaken brengt je tot de uitnodiging om alles van het leven zo dicht bij te laten komen dat je het, door er vanuit je innerlijk mee samen te zijn, in zijn ware aard leert kennen en zodoende echt ontmoet.1.


Geloof je er in?


Geloof je in je wezen, je essentie, je ziel? Met het wezen wordt hier 'het goede' bedoeld. Het goede, niet als tegenpool van het kwade, maar als welwillende, ondersteunende en dienende basiskracht van het leven. Het woord geloven wordt hier in zijn ware betekenis gebruikt, in de betekenis van loven, eren, liefhebben.


Alles wat je looft en lief hebt wordt vanzelf groter en alles wat je geen aandacht geeft wordt kleiner of verdwijnt zelfs. Als iemand niet in het wezenlijke, het goede gelooft, gelooft die in iets anders, bijvoorbeeld dat het bestaan bedreigend is. Om iets te kunnen ervaren, zul je er in moeten geloven, want wat je niet gelooft, dat ervaar je niet. Hetzij omdat je je er nog nooit voor hebt geopend en het nog niet kent, hetzij omdat je het ontkent en uit je waarneming wegduwt of schrapt.


Dat wat iemand als zijn ervaringswereld ervaart, is dat wat hij geloofd heeft, waar hij op de een of andere manier op ingegaan is. Hij heeft dat dan ge-loofd en geëerd en daardoor is de beleving ervan, dus het bestaan daarvan, groter en duidelijker waar geworden. Als iemand in het wezenlijke gelooft, zal dat een steeds groter onderdeel van zijn beleving worden en als iemand niet in zijn wezen of ziel gelooft, omdat hij het niet kent of gelooft dat het leven geen essentie heeft, kan het wezenlijke en bezielde wel eens helemaal uit zijn beleving verdwijnen.


Als iemand iets niet gelooft, erkent die het bestaan ervan niet als waardevol en geeft hij geen bestaansruimte aan datgene. Je kunt daar dan met die persoon niet goed over praten en het is al helemaal moeilijk om hem of haar daar voor open te laten gaan of de waarde daarvan aan die persoon over te brengen. Mensen zijn altijd gevormd door wat ze hebben geloofd. Ook jij bent nu dat, wat gevormd is door waar je tot nu toe in je leven in hebt geloofd.


Om deze stap van ontmoeten voor jezelf te doorvoelen zou je je kunnen afvragen waar jij wel en geen aandacht aan geeft Je komt daardoor bewust in contact met waar je energie en aandacht naar toe gaat, zodat duidelijker wordt of dat aansluit op je oprechte wens naar vervulling, je diepste verlangen.


Deze stap van intimiteit is met de energie van het basis-chakra verbonden: Mag iets er zijn, geef jij iets bestaansrecht door het te (mogen) beleven?
2.

Verlang je er naar?


Verlang je naar (meer) wezenlijkheid, naar je ziel? Voel je je aangetrokken tot het wezenlijke in jou, tot het voelen van je bezieling, tot het ervaren van je wezen? Verlang je naar het contact ermee of wens je het wezenlijke, je ziel, te gebruiken als een spirituele oplossing voor je problemen of je gevoel van tekortkomen?


Verlangen betekent dat je de afstand tussen jou en dat waar je naar verlangt korter wenst te laten worden. Je verlangen naar het wezenlijke, naar je ziel, is je oprechte en affectief gefundeerde wens naar een dieper contact of intensere verbinding ermee. Als je echter je ziel als een oplossing wenst te gebruiken, hoop je iets onprettigs kwijt te raken of af te kunnen stoten en is er eigenlijk helemaal geen echte affectieve wens tot verbondenheid met het wezenlijke.


Om deze stap van ontmoeten voor jezelf te doorvoelen zou je je kunnen afvragen of je oprecht verlangt naar een dieper affectief contact met het wezenlijke in je of word je je ervan bewust dat je, misschien wel onbewust, er vooral op gericht bent je problemen van onzekerheid en leegte zo op te lossen? Je kunt daardoor weer in contact komen met het verlangen naar vervulling, in plaats van alleen maar je onbehagen weg te willen werken, zonder dat daar dan iets van vervulling voor in de plaats komt, waardoor het onbehagen blijft.


Deze stap van intimiteit is verbonden met de energie van het identiteits-chakra: Mag je verlangen naar vervulling en heelheid?3.


Het herkennen


Herken je het wezenlijke in je? Herken je alles wat je de ruimte geeft om dichter bij je wezen te zijn? Het wezen is een ander woord voor 'het goede', maar ook voor essentie, liefde, ziel, het licht, hart of innerlijk. Herken je in elk gesprek, in elke ontmoeting, in elk voorval, in elke levensbeweging het wezenlijke, of zie je vooral steeds wat oppervlakkig of ontoereikend en persoonlijk is?


Als je in het wezenlijke gelooft, betekent dat ook, dat alles qua intentie goed is en daarom niet tegen je, maar vóór je is. Daarom gaat het in deze fase om het herkennen van wat in elke situatie de waarheid, kwaliteit, de energie is die opener maakt en je dus dichter bij het wezenlijke brengt. Het is belangrijk dat je het wezenlijke, ook al is het maar nog zo dun, herkent, want anders kan je leven geen richting krijgen die echt verblijdend bijdraagt aan de ontwikkeling waar je naar verlangt.


Om deze stap van ontmoeten voor jezelf te doorvoelen zou je je kunnen afvragen of je wel oprecht bewust wenst te worden van de gevolgen van je handelingen en denkwijzen, zodat je duidelijker zult voelen wat je naar je wezen en jezelf brengt en wat niet.


Deze stap van intimiteit is verbonden met de energie van het kracht-chakra: Mag je in beweging komen, antwoord op het leven gaan geven en handelen vanuit dat waar je naar verlangt?4.


Naar je toe laten komen


Mag het wezenlijke, je bezieling naar je toe komen of zet je een buffer ertussen om afstand te behouden door bijvoorbeeld als een toeschouwer op afstand te blijven staan? Mag het wezenlijke waar je in gelooft, wat je looft, waar je naar verlangt en wat je in elke situatie herkent, je aanraken, je beroeren, of kaats je zijn invloed op je terug, zodat je op afstand blijft?


Zolang je nog niet door iets aangeraakt bent, kun je nog afstand behouden, maar als je eenmaal door iets aangeraakt bent, doet dat ook iets met jou. Als er op je deur wordt geklopt, word je gevraagd naar een antwoord, naar je verantwoordelijkheid, hoe je daar dan ook maar mee omgaat. Het is dan niet meer zo vrijblijvend, want je bent aangeraakt en dat kun je niet meer ontkennen.


Als iets, of hier het wezenlijke, je ziel of je innerlijk, je aanraakt, heeft er echt contact plaatsgevonden en dat doet iets met je. Als je aangeraakt wordt, ontstaat de mogelijkheid tot een ont-moeting, een niets meer moeten maar aangaan van contact met dat wat je aangeraakt, wat je in beroering, in beweging gebracht heeft. Dit is het begin van een gevoelsgeoriënteerde relatie.

Om deze stap van ontmoeten voor jezelf te doorvoelen zou je je kunnen afvagen of je dat waar je naar verlangt wenst te ontmoeten of op afstand probeert te houden.


Deze stap van intimiteit is verbonden met de energie van het hart-chakra: Mag je aangeraakt worden door dat wat je als waardevol herkent?5.


Aannemen


Mag je het wezenlijke dat je aangeraakt heeft, dat op je deur geklopt heeft, aannemen, binnen laten, in jou binnen laten komen? Open je je voor de invloed ervan, wens je de invloed van dat wezenlijke?


Je wordt altijd door iets beïnvloed, want je bent altijd met een bepaalde ervaring in aanraking, maar nu is de vraag om bewust te voelen of je je wenst te openen voor de invloed die de ziel of het wezenlijke op jou heeft. Deze beïnvloeding zal je bepalen en je zult er mee in overeenstemming zijnde uitspraken gaan doen en overeenkomstige gevoelswaarden gaan uiten.

Vanuit gewoonte heb je vaak helemaal niet door dat je doorgaans door onbewuste invloeden uit je jeugd, uit de autoriteit van je brein, uit de geloven waar je je aan vast houdt, wordt bepaald.


Als je bang bent voor beïnvloeding is dat, omdat je bang bent je controle of beheersing, je vertrouwde beïnvloeding uit handen te geven. Je neemt de invloed van het wezenlijke dan niet aan, maar probeert het buiten je te houden. Als je je echter wenst te ontwikkelen, zul je steeds weer nieuwe invloed aan moeten nemen, want anders blijf je uit angst vasthouden aan de invloed die je al kent en wat je daardoor al bent geworden.


Om deze stap van ontmoeten voor jezelf te doorvoelen zou je je kunnen afvragen of je iets binnen mag laten om het voelend te ontmoeten, in plaats van, uit onzekerheid, teruggetrokken te blijven in je oude gewoonten.


Deze stap van intimiteit is verbonden met de energie van het keel-chakra: Mag je ook in jou binnenlaten en zo beïnvloed worden door dat wat je als waardevol herkent?6.


Het aangenomene zijn werk laten doen


Mag het wezen, nu het aangenomen is, overal in je zijn werk doen, zijn beïnvloeding laten gelden. Dit is geen opdracht, maar een gevolg van je verlangen om er nog intiemer mee samen te willen zijn. Je gaat als het ware samenwonen en de partner mag zijn invloed overal in inbrengen.


Niet dat jij door de ander overlopen wordt, maar je wenst diens invloed om zo het samen-gevoel waar te laten worden in de levensruimte waar jullie samen in wensen te leven. Daarvoor moet je de identificatie met hoe jij het allemaal tot nu toe geregeld had loslaten, om tot een vorm te komen waar jullie je samen goed in voelen, samen in aanwezig kunnen en zullen zijn.


Het loslaten van je identificaties en het voelen hoe de beïnvloeding van het wezenlijke overal bij en in mag, is een feest van bevrijding uit je ik-georiënteerdheid en het laat je steeds dieper doordrenkt raken van de kwaliteit waar je zo naar verlangde. Alles wordt met wezenlijkheid en bezieling doorstroomd terwijl jij erin blijft voelen, want anders zou je niet van die invloed kunnen genieten en voelen dat het dat is waar je zo intens naar verlangde en verlangt.


Je zou in deze fase natuurlijk ook bang kunnen worden en voelen dat je je identificaties en gewoonten wenst te behouden, omdat je bang bent anders overlopen te worden en je identiteit te verliezen. Als dat zo voelt, word je je er zo van bewust dat je moeite hebt met dit aspect van het aangaan van intimiteit.


Om deze stap van ontmoeten voor jezelf te doorvoelen zou je je kunnen afvragen of je in het samenzijn met je wezen, mag blijven voelen hoe het is om verrijkt te worden met dat waar je al zo lang naar verlangt?


Deze stap van intimiteit is verbonden met de energie van het wijsheids-chakra: Mag elke cel in jou van kwaliteit veranderen door het samengaan met de energie van dat wat je als waardevol aangenomen hebt, zodat je steeds duidelijker de ware waarde van jezelf als waarheid ziet?7.

Er mee samen zijn


Mag je helemaal met je wezen, je ziel, je innerlijk samenzijn? Samenzijn en niet erdoor overgenomen zijn. Samenzijn, zodat het wezenlijke, door al je cellen waar het in was toegelaten heen, naar buiten schijnt en je het in je energetische veld, in je uitstraling voelt. Je bent dan met je uiterlijke energie, met het je omhullende veld van al je energieën verbonden. En juist door dat samenzijn met die uitstralende energie om je heen, word je je ook bewust van de oorsprong van dat schijnsel: de wezenlijke energie van je aanwezigheid, van je ziel, je zijns-bron.


Je ervaart daardoor dat je ziel, het goede, je wezen is, die je als mens innerlijk gelukkig maakt en uiterlijk omhult met je energetische veld. Je bent dan een levende lantaarn, met een lichtende ziel in het midden, heldere lichtdoorlatende glaswandjes als mens en een vrij ruim zichtgevend schijnsel als je veld; kortom, een spiritueel vrij mens.


Om deze stap van ontmoeten voor jezelf te doorvoelen zou je je kunnen afvragen of de ziel, het wezenlijke in jou, van je menszijn gebruik mag maken om erdoorheen te schijnen. Of het wezenlijke daarmee zowel jou als het leven bezieling en dus waarde mag geven en of jij als mens van de ziel, van het wezenlijke, gebruik mag maken om je ware bestemming te realiseren? Mediteren zou je kunnen ondersteunen om opener te zijn voor de essentiële waarde van je Zelf, voor je bezieling en de vervullende waarde van het wezenlijke in jou.


Deze stap van intimiteit is verbonden met de energie van het kruin-chakra: Mag je zowel naar buiten als naar je essentie toe samen zijn met de in jou waar geworden waarden van dat waar je zo naar verlangde?Ten-slotte:

Ontwaken voor de waarde van jezelf


Deze brief heeft weer veel te lezen gebracht, maar dat is voor een zomer en eventueel vakantie misschien wel heel fijn. Nu is alles wat hier beschreven staat natuurlijk niet het belangrijkste in het leven. Het is ook niet de diepste waarheid van het leven, maar het zijn aangeboden vruchten van ervaring en bewustwording om voedend te mogen zijn voor hen die naar ontwaking verlangen.


Ontwaking, niet zo zeer voor een ideaal in de vorm van een God of een soort verlichting die zonder stoorzender eeuwig voortduurt, maar voor de elementaire en essentiële waarde van jezelf. Voor die waarde van jezelf, die aan de basis ligt van je bestaan en van daaruit verbonden is met de oorzaak of oorsprong van alles wat bestaat.


Meestal is deze laag door de functionele ik-kant van onszelf overlopen of overschreeuwd, maar door de groeiende sensitiviteit onder mensen komt een verlangen naar een diepere waarde steeds vaker door die overlopenheid heen. Een verlangen dat vraagt naar een intiemer contact met onze oorsprong en essentie, waar wij als mens zo mooi bewust van mogen en kunnen zijn, zodat we onze werkelijke waarde weer daarin herkennen en daarmee in verbinding mogen en kunnen gaan.Het is begrijpelijk dat menigeen juist niet wakker wenst te worden in deze imperfect functionerende wereld en dat is dan ook de reden waarom er in deze wereld zoveel aanbod is in verleiding en afleiding. Het heeft ook geen zin om iemand wakker te maken voor een werkelijkheid die volgens hem kouder, gewelddadiger en confronterender is dan zijn droom of doel.


Mensen komen alleen maar tot ontwaking als de beleving van hun dromen of denkbeelden niet meer voldoen aan hun verlangen naar een bepaalde waarde. Door hen ingangen tot innerlijke schoonheid, volheid en omhullende liefde aan te bieden, komen ze in contact met de diepere waarden in zichzelf en ontstaat de bereidheid hun ogen open te doen, en de realiteit van zichzelf aan te nemen nu ze ook de diepere lagen ervan ervaren.


Niets in deze brief of in mijn werk is belangrijker of heeft meer waarde dan het feit dat jij bestaat. Door dat bewust te ervaren, kom je in verbinding met de oorzaak van alles wat bestaat en dus met je ware aard. Het ervaren van deze wonderschone, in ons allen aanwezige realiteit, die je als levende waarheid in je draagt, is het enige echte, waardevolle en waarachtige dat echt -is-.


Dat de wereld om ons heen niet door die kwaliteit is bepaald kan dan een aanzet zijn om de diepere lagen van jezelf meer en meer door jouw handelen heen een weg te bieden naar de wereld, die wij, door hoe wij zijn om ons heen creëren. Ontwaken van het individu is dan een bijdrage aan het ontwaken van de wereld, aan de bereidheid van andere individuen om te ontwaken, aan het licht van de ziel dat ons de liefde geeft.


In love,
Anandajay

bottom of page