top of page

Anandajayah Darshana


De betekenis van Darshan


Anandajay laat in de darshan zijn wezen zien om je weer te herinneren aan je eigen wezen en om je weer in verbinding te laten komen met de transpersoonlijke zijnskwaliteit van je menszijn.


Volgens Anandajay zijn velen de dieptebeleving van hun ziel kwijtgeraakt. In de darshan verdwijnt de beperking van het intellectuele begrijpen en is er een directe relatie met het zijn mogelijk. Je kunt op zo'n moment voelen hoe je in openheid met hem samen bent en het zijnslicht in je toelaat.


Het begrip darshan stamt van het Sanskriet woord ‘zien’ en betekent dat je uitgenodigd wordt om diepgaander te ‘zien, ervaren of bewust te zijn’ dan doorgaans. Het geeft je de ruimte om iets te ontmoeten wat je doorgaans niet ontmoet en om een zegening of positieve energiestroom te ontvangen vanuit een dimensie, waar je doorgaans niet open voor bent. Traditioneel betekent darshan in India dat je je opent voor God, een voorstelling van God of voor je goeroe en daarmee die diepe ontmoeting aangaat, maar feitelijk gaat het over alle ontmoetingen die je met een andere dimensie in contact brengen dan waar je doorgaans mee verbonden bent. Met zien wordt hier dan ook niet bedoeld dat je per se iets met je ogen ziet, maar dat je iets waarneemt, ervaart en bewust wordt.


Anandajay in namaskar buigend voor de mens

Darshan is altijd spiritueel, direct en relationeel, vandaar dat je daarvoor naar een spiritueel leraar gaat. Je heimwee naar het wezenlijke, laat je ernaar verlangen om op zo’n manier daarmee samen te willen zijn. De healing die je vanuit de energie van Anandajay ontvangt, de buiging waarmee hij je je waardigheid teruggeeft en de energie-uitwisseling via de aanrakingen tijdens het dicht bij hem zijn in de darshan, brengen je weer in verbinding met je bezieling en het zijnslicht in jezelf.


In de darshan, die ruimte biedt aan een intieme ontmoeting tussen Anandajay en degene die bij hem komt, krijg je de mogelijkheid om even volledig open te gaan voor spirituele energie-uitwisseling met Anandajay. Hij is in deze ontmoeting volledig open voor de zijnskwaliteit die hem draagt en de liefde die daarin stroomt. Door die energieën tot diep in je toe te laten, zul je deze kwaliteiten als de volle waarde van je eigen wezen herkennen. Dit intieme spirituele contact werkt helend in op alle verdichtingen die je doorgaans bij je draagt en laat je weer even ademen in de vrijheid van je eigen zijn.


Via de darshan ga je diep in relatie met iets wat jou verbindt (yoga) met je eigen zijn, je eigen zelf, je eigen ziel. Hoe diepgaander je naar die relatie verlangt, des te opener en ontvankelijker ben je voor de overdracht van dat wat je door de darshan zou kunnen ervaren. Als je op het moment dat je een darshan ontvangt, bereid bent om je daarvoor te openen, is het een ware en diepgaande spirituele uitwisseling.


Anandajay tijdens een darshan in de meditatieruimte

De darshan met Anandajay


De darshan bestaat uit diverse fases. Iedereen gaat eerst links naast Anandajay zitten om al wat open te gaan voor de energie van de darshan en je gewoontebewustzijn al wat los te laten. Als de darshan-plaats bij Anandajay vrijkomt ga je voor Anandajay zittenen zal hij je uitnodigen je hoofd bij hem neer te leggen.


Hij voelt dan je energie en vanuit zijn hart brengt hij zijn energie vanaf je hoofd over je heen. Hij zal, indien relevant, nog andere gebieden aanraken om het licht beter in je te laten doorstromen en verzachting in je te laten ontstaan.


Vervolgens zal hij naar je buigen met de woorden: ‘Omdat je zo waardevol bent’. Hij vraagt je zo om je te openen voor de waarheid dat jij als drager van een ziel van oneindige waarde bent.


Hij ervaart het als een hele eer om voor alle mensen te mogen buigen en de beleving van jou als waardevol mens zo tot uitdrukking te kunnen brengen.


Daarna lig je een tijdje met je hoofd bij hem in zijn schoot of op zijn been en laat hij zijn energie over, om en, als jij dat toelaat, door jou heen stromen om zo een tijdje met hem in essentie samen te zijn.


Anandajay buigend tijdens een darshan in de meditatieruimte

Soms kan hij je echter ook vragen om recht voor hem te gaan zitten, pakt hij je hand vast, omhelst hij je of plaatst hij je hoofd tegen zijn hart, om zo de energie van het levende zijn met je uit te wisselen.


Anandajay beëindigt dit samenzijn door zacht ‘Om Shanti Om’ te zeggen. Je gaat dan rechts van hem zitten om in zijn nabijheid nog even na te voelen wat de darshan met je gedaan heeft. Als de volgende naar jouw plaats opschuift, ga je weer naar je plaats in de groep terug en laat je de darshan nog een tijdje in stilte doorwerken.


Anandajay noemt dat, wat in de darshan te ervaren en in openheid te ontvangen is, de zijnsenergie oftewel the Light of Being.


Het samenzijn in die openheid is een vorm van spirituele intimiteit, die mensen maar zelden in zichzelf of in hun relaties met anderen meemaken.


Misschien dat het bij de meesten als een gevoel van diepe meditatie herkend wordt. Voor hem is het een daad van liefde om dit essentiële zijnsgevoel zo met anderen te delen, dat ze zichzelf en hun essentie er weer in herkennen.


Anandajay tijdens een darshan in de meditatieruimte

Tijdens de darshan wordt de Anandajayah-Darshan-mantra gespeeld, waarin Anandajay bezingt wat de darshan voor hem betekent.Out of my heart, I cover you with love.

Out of compassion, I bow for you, deep.

From the bottom of my being, I show you my essence.

Oh my sweet soul, oh my sweet soul.


To soften your fears, and the body they hide in.

To melt your resistance, and the fighting you do.

To awake to yourself, and the truth we both live in.

Oh my sweet soul, oh my sweet soul.Het deelnemen aan de darshan werkt op een woordeloze manier diepgaand door op je innerlijke beleving. Je zult merken dat oude conditioneringen moeiteloos verdwijnen, als je werkelijk gaat ervaren dat je waardevol bent.


Anandajay in meditatie tijdens bijeenkomst

Anandajay maakt gebruik

van verschillende vormen van darshan


~ * ~

Anna Darshan


Je zit dicht bij Anandajay met gesloten ogen en jullie houden elkaars handen vast. Je opent je dan voor het wezenlijke van Anandajay en herkent het daardoor ook weer in jezelf.


~ * ~

Prana Darshan


Anandajay maakt in de darshan ook je energiebanen vrij. Je opent je dan energetisch voor Anandajay en de energie van zijn wezenlijkheid en herkent het daardoor ook weer in jezelf.


~ * ~

Mano Darshan


Laat je door het wezenlijke van Anandajay omhelsd worden en open je dan, via die uitdrukking van mededogen, voor het wezenlijke van Anandajay en herken het daardoor weer in jezelf.


~ * ~

Jnana Darshan


Anandajay plaatst zijn handen op je hoofd, om je via dit gebaar te zegenen, en open je dan om door die ruimte zijn wezenlijkheid te ontvangen en je daardoor weer van je eigen wezen bewust te worden.


~ * ~

Ananda Darshan


Leg op zijn verzoek je voorhoofd tegen het borstbeen van Anandajay en dan legt Anandajay zijn handen op jouw hoofd. Open je dan om, vanuit zijn hart, zijn wezenlijkheid in je toe te laten en weer van je eigen wezen bewust te worden.


Anandajay in namaskar


Comments


bottom of page