top of page

De kracht van intimiteit

Lieve vrienden,


Alweer is het herfst en hebben we de klok verzet naar de wintertijd. Na een periode van overvloed, vrijheid en volheid brengen kortere, donkerdere en koudere dagen ons naar binnen en zoeken we bij elkaar naar geborgenheid. De oogsten zijn binnen, de zon trekt zich wat terug en we besteden weer meer aandacht aan omhulling en sfeer.


De komende periode maakt, na het stilstaan bij de vergankelijkheid (herfst, Allerzielen, Halloween), ruimte voor het welkom heten van nieuwe krachten (Allerheiligen, Sinterklaas, zonnewende, kerst, nieuwjaar), die ons dan op weg helpen naar het voorjaar en naar de nieuwe cyclus van ontstaan, groei, bloei en vruchtbaarheid.


Laat deze jaarlijkse processen en hun natuurlijke waarden invloed op je hebben, want ze verbinden je met de grootse natuur waar je deel van uitmaakt. Het maakt voor je spirituele gevoeligheid veel uit of je met deze processen samenleeft of je erover heen zet en ze naast je neerlegt. Tenslotte zijn het levenscycli, die zich ook bij elke ontwikkeling in jou voltrekken.Onderwijl dendert de wereld zoals gewoonlijk voort met al zijn problemen en innovaties, maar de feitelijkheid is dat onze omgeving gewoon natuur is. Natuur, die zoals steeds meer mensen zich nu realiseren, kwetsbaar is, vol geheimen zit en direct met het leven dat we zijn, verbonden is. Het wereldnieuws gaat over allerlei moeizame verwikkelingen en over wat er niet allemaal mogelijk zou kunnen zijn, maar jouw leven en het leven zijn gebonden aan de wetten van de natuur, vanaf de bacteriën die je lichaam in stand houden tot de kosmische trilling en orde om je heen.


Je bent een natuurgebied, dat je eigenlijk beter tot natuurreservaat zou kunnen uitroepen, zodat je je weer volledig voor het natuurlijke evenwicht van je menselijke bestaan in kunt gaan zetten en van daaruit ook voor het natuurlijk evenwicht tussen jou en je omgeving en met de aarde als geheel. Als je daar weer je oog en gevoel voor opent, krijgt je contact met het leven een andere, veel dichterbij aanvoelende oriëntatie. Je gedachten en gevoelens zullen dan vanzelf meer betrokken raken bij aspecten van het leven die met de levende natuur en met scheppingskrachten te maken hebben en dat brengt een andere basis teweeg van waaruit je met het leven, je medemensen en je omgeving om zult gaan.Laten we daarom dichtbij beginnen

in plaats van dat we vanuit grootse ideeën beginnen.


~ * ~


Laten we sensitief beginnen in plaats van emotioneel.


~ * ~


Laten we aanraakbaar beginnen in plaats van ontoegankelijk.


~ * ~


Laten we beginnen met onze hand uit te reiken

in plaats van dat we met onze vinger wijzen.


~ * ~


Laten we ervan uitgaan dat we iets misschien niet begrijpen

in plaats van te denken het al te weten.


~ * ~


Laten we met contact zoeken en openheid beginnen

in plaats van dat we ons aan onze eigen visie vasthouden

en verblind op onze doelen af gaan.


~ * ~


Laten we beginnen met het accepteren van dat we ook afhankelijk van elkaar zijn

in plaats van dat we blijven voortgaan vanuit een afgesloten houding,

omdat we ervan uitgaan dat we het zelf wel redden.


~ * ~


Laten we beginnen met ons verlangen om tot elkaar te komen

in plaats van dat we individueel genoegdoening blijven zoeken.


~ * ~


Laten we beginnen met een buigend namaskar gebaar naar alles wat er in ons leven plaatsvindt

in plaats van het leven tegemoet te treden met verzet, verdediging of be- of veroordeling.


~ * ~


Laten we daarom weer vaker contact maken

met de liefde in onszelf voor ons eigen bestaan

en daardoor ook voor het bestaan van al het andere,

zodat we samenkomen in de zorgzaamheid

voor het zo ongelooflijk bijzondere en magische, spirituele leven

waar we in aanwezig zijn, deel van zijn, en dat we ook daadwerkelijk zijn.De kracht van intimiteit is de ontwapenende diepgang van nabijheid. Intimiteit is een kwaliteit die we misschien wel verloren zijn doordat we vonden dat alles zo groots, vrij en onbelemmerd moest zijn. Intimiteit is de echtheid van het beleven van vrijheid binnen de bestaande beperkingen. Juist in intimiteit komen zowel de vrijheid van je sensitiviteit als het zorgzame respecteren van de grenzen en beperkingen van dat moment op een organische manier samen. Zou de behoefte aan vrijheid zich te veel opdringen, dan loopt die over de gevoelige grenzen heen en kom je niet samen met de ander. Zou de aandacht voor de grenzen te veel gehonoreerd worden, dan zou dat de vrijheid van je gevoeligheid tegenhouden en kom je ook niet samen met de ander. De juiste balans tussen jezelf de vrijheid geven en het respecteren van de grenzen van dat moment zorgt ervoor dat er ruimte voor groei en openbaringen ontstaat.


Intimiteit is zowel in jezelf mogelijk, als met anderen en met alles om je heen. In intimiteit schreeuw je niet, duw je niet, wil je niet per se iets en haal je niemand over, maar wens je dat je met de ander samenkomt. Samenkomen gaat vaak over gelijkgezindheid, maar samenkomen is ook mogelijk als je niet dezelfde visies hebt. De gelijkgezindheid ontstaat dan vooral door de oprechte wens van beiden om dichter bij elkaar en samen te komen. Nabijheid, dichtbij zijn, contact maken, relationeel openstaan of intimiteit brengen je zowel dichter bij jezelf als bij de ander en zijn daarom enerzijds een vorm van meditatie en anderzijds werken ze op een positieve manier door tot in het sociale leven met anderen.In het samenzijn met mij en alles van The Light of Being gaat het ook steeds over nabijheid. In de yoga zijn we intiem met ons lichaam, met ons aardse bestaan, met dat we er zijn en met de beleving van dat bestaan op fysiek gebied.


In de tantra zijn we intiem met allerlei interacties en energieën in onszelf, met al het andere leven om ons heen, met de waarden van die uitwisseling en de mogelijkheden van harmonie en liefde.


In meditatie zijn we intiem met de schepping die we zijn en de schepping waar we door omhuld zijn, met zowel onze cellulaire als onze spirituele oorsprong en met de omhullende energie daarvan, waar we constant in aanwezig zijn.


In bewustwording zijn we intiem met alles wat we ervaren en wat vragen of obstakels in ons oproept, met wat we leren, wat we inzien en door intuïtie ontvangen en met alle belevingsruimte die nog te ontdekken is en de nog geheel andere waarden die daardoor de sfeer van ons leven zullen veranderen en verrijken.In al deze vier ervaringsgebieden is intimiteit nodig in plaats van visie, kennis of weten. Intimiteit, omdat zij ons echt contactueel in verbinding laat komen met de ervaarbare, liefdevolle en zorgzame kwaliteit die de deur openen naar de natuur(lijkheid) van het leven, van jou en al het andere leven om je heen.


Moge dit ons weer dieper laten ingaan op al onze intieme ontmoetingen die nog voor ons in het verschiet liggen. Ontmoetingen om te voelen, te ervaren, in te zien, stil te zijn, te zingen, vrijheid te proeven, waarde te delen, betrokkenheid uit te wisselen en samen spiritueel te zijn en mens te zijn. Verder hoop ik ook dat alles wat nog in deze nieuwsbrief staat, je weer gelukkig maakt, ten slotte is dat alles voor jou bedoeld en gemaakt.In love,


Anandajay


bottom of page