top of page

Dankbaarheid voor het leven en je geboorte


Dierbare vrienden,


Eigenlijk leven we in een rijke wereld, ook al is daar nog veel in en aan te verbeteren, maar er is zo veel wat we al hebben of gemakkelijk kunnen krijgen. Toch is dat niet genoeg om mensen dankbaar te laten zijn en voelen zij nog steeds een groot tekort. Wat is dat dan voor een tekort? Er zijn zoveel dingen die je zou kunnen krijgen, maar wat beantwoordt jouw tekort echt of anders gezegd, wat zou je dankbaar kunnen maken.


Om dankbaar te zijn moet je iets ook aangenomen hebben en daardoor gevoeld hebben wat het voor je heeft gedaan of je gegeven heeft. Als je alleen maar van alles hebt of krijgt en dat verzamelt en aan je leven toevoegt, maar het niet aanneemt of in je opneemt, dan kun je er ook niet door verrijkt worden.


Dankbaarheid is juist een teken dat je je rijker of vollediger bent gaan voelen door dat wat je gekregen en ontvangen hebt. Pas als je iets dat je krijgt, ontvangt en helemaal in jou binnen laat, voel je zowel jezelf als dat wat je krijgt en wat dat met je doet. Dan voel je dat JIJ, van dat ontvangen, breder, dieper, warmer, rijker, en dus waardevoller wordt, dat je dan jezelf als waardevoller ervaart.Als iemand zegt dat die je aardig vindt maar je laat die opmerking niet tot in jou binnen, dan zul je niet echt dankbaar zijn, maar vind je dat gewoon aardig of lief. Als je diezelfde woorden echter helemaal toelaat tot in jezelf en voelt wat ze daar met jouw aanwezigheid doen, of aan jou toevoegen of geven. merk je dat je er door wordt aangeraakt en voel je dat ze je meer ruimte geven om er te zijn, om je Zelf te zijn.

Jij krijgt daardoor een ruimere grond om in waar te zijn om jezelf vollediger te ervaren om verder open te gaan voor het leven dat je bent. Die verruiming, opening of verrijking is het ware dat je gekregen hebt. Het kwam wel via wat iemand zei of je gaf of het kan komen via iets wat je koopt of vindt, maar het is de waarde die je, door het in je binnen te laten en het echt in je waar te laten zijn, dankbaar maakt.

Dankbaarheid is dan geen beleefdheid of een soort beaming vanuit ondergeschiktheid, maar een oprecht gevoel van verrijking waar je met liefde over zult spreken. Dankbaarheid is dan ook het mooiste antwoord wat je aan het leven of een ander mens kunt geven.


Het betekent dat je het leven met zijn inhoud, betekenis en waarde werkelijk gezien, gehoord en gevoeld hebt. Dat je dat ook werkelijk aangenomen en diep in jezelf toegelaten hebt, zodat die volle waarde ook in jou waar is en je daardoor voelt hoe rijk en liefdevol het leven eigenlijk is. Zo rijk, liefdevol en vervullend, dat je er alleen maar dankbaar voor kunt zijn. Om Namaha.Mag de blijdschap met de meer open en liefdevollere levenswijze die je ervaart door alles wat je aan rijkdom en waarde hebt ontvangen, je de komende periode bewuster laten zijn van je leven en alles wat daarin aan je verschijnt. Ook als daar dingen bij zijn die in eerste instantie niet zo lijken te passen bij je wens, neem ze dan toch liefst dankbaar aan en leer hun boodschap te ervaren, want het leven is dienstbaar aan je en nodigt ook jou uit dienstbaar te zijn aan haar.


Eenmaal dat je haar boodschappen verstaat zal je dankbaarheid voor het leven en je geboorte vanzelf groot zijn geworden en besef je wat voor een ongelooflijk mysterie zowel het leven als je innerlijke essentie is. In wederzijdse dienstbaarheid is er relatie, en vanuit die wisselwerking blijkt een geheel andere waarheid de essentie van het leven te zijn, dan vanuit de teruggetrokkenheid, waarin de meeste mensen nog leven.


Dus ook in de komende periode: Close your eyes and take energetically my hand. Let me hold you when you do your delicate steps toward those qualities of life you haven’t been in before. Let me guide you over this undiscovered path toward your inner home, where your soul awaits you with love and open arms.


In love,


Anandajay

ความคิดเห็น


bottom of page