top of page

Je spirituele waarde delen


Je spirituele waarde delen: Jij bent het belangrijkste


Er is namelijk eigenlijk niets anders dan jij, omdat jouw bestaan het mogelijk maakt dat jij dit alles ervaart. Jij bent de grond van alles wat je ervaart. Het helemaal doorvoelen van deze werkelijkheid is heel delicaat en als het om zulke diepgaande en tere gevoelswaarden gaat, lijkt het erop dat we die, juist vanwege hun schoonheid en dus ook kwetsbaarheid, voor de buitenwereld achterhouden. We laten met gemak onze overtuigingen, onze ideeën, onze meningen zien, terwijl dat misschien slechts de beelden zijn waarachter we leven. Als we tevreden zijn over onze zienswijzen, laten we ze immers graag zien en verkondigen we ze met blijdschap, maar mag de open kwetsbaarheid die daaraan ten grondslag ligt ook zichtbaar zijn?


Door het voelen van je bezieling of diepte, word je aanraakbaarder. Mag deze aanraakbaarheid, breekbaarheid en aandoenlijkheid van je menszijn aan de oppervlakte komen en met anderen gedeeld worden, als dat wat je het meest dierbaar is? Als je in contact bent gekomen met die innerlijke teerheid en devotionele rijkdom, mogen anderen dat dan weten, horen, voelen en zien? Je zou zo de nog eventueel in je aanwezige schaamte voor deze aanraakbaarheid verder kwijt kunnen raken en anderen zouden erdoor van die laag in henzelf bewust kunnen worden. Devotionele aanraakbaarheid en religieuze tederheid zouden dan niet meer een geheime dimensie, maar een liefdevolle en betekenisvolle bron van uitwisseling met anderen kunnen zijn.



Ik nodig je daartoe uit omdat we allemaal nog niet zo vertrouwd zijn met het openlijk beleven van onze inhoud en diepgang en het uitwisselen daarvan met anderen. Vanaf het begin van je leven, toen je in de wieg lag, kreeg je al iets om tegen aan stoten, zodat het ging rammelen. Constant zijn je dingen gegeven waar je je op kon richten, zodat er vooral geen ruimte zou ontstaan waarop je jezelf zou kunnen ervaren en daar een relatie mee kon opbouwen. Nog steeds vermijden mensen regelmatig de momenten waarop ze zichzelf zomaar in openheid ervaren door op zulke momenten een afleiding te zoeken of in slaap te vallen.


Ook op spiritueel gebied heeft men het liefst een handleiding bij bijvoorbeeld het mediteren en vinden de meeste mensen het open voelen van of in contact zijn met hun ziel nog lastig. Maar ook in het alledaagse oppervlakkige leven vermijden we het liefst de momenten waarop het samenzijn met iemand anders stilvalt, er leegte ontstaat als we ergens op moeten wachten of we ongewenst een avondje alleen thuis zijn. We zijn eenvoudigweg niet opgevoed in het aangaan, onderhouden en genieten van de relatie met de diepte van onszelf, met onze ziel of met de aanrakende waarden van onze essentiële, levende aanwezigheid.


Door dat zo vaag blijvende bezielde deel van ons bestaan, zou je het idee kunnen hebben gekregen dat het ervaren van bezieling niet bij de werkelijkheid hoort, maar een soort uitwijkmogelijkheid of religieuze vlucht is. Als iets zo weinig openlijk beleefd en gedeeld wordt, wil dat nog niet zeggen dat het niet over een deel van de realiteit gaat. Dat wat minder bekend of onbekend is, is daarom niet onwaar of onrealistisch, maar is simpelweg iets van de werkelijkheid wat nog niet geheel ontsluierd is.



Je bereidheid om jouw belevingen op dat gebied openlijk te delen, haalt de sluier er meer en meer van af. Het zijn, je bezieling, je innerlijke aanwezigheid is net zo realistisch als je dagelijkse werk of je gezondheid. Door er aandacht aan te geven, het te leren kennen, ervan te genieten, je erdoor verrijkt te voelen en dat openlijk met naam en toenaam met anderen te delen, geef jij dit aspect van de werkelijkheid weer de ruimte om erbij te mogen horen en zijn eerbiedwaardigeplaats in te nemen. Het is een heel bijzonder deel van de realiteit waar je veel aan hebt, want het laat alles weer in het geheel terugkeren, laat je weer voelen waar ook jouw leven echt over gaat, het heelt al je gespletenheid en vervreemding en door de glans van deze dimensie zul je onzichtbaar beschermd zijn.


Alle vormen van hedendaagse spiritualiteit proberen een antwoord te geven op het leren aangaan van de relatie met je innerlijkheid en zo dit aspect van de werkelijkheid te ontsluieren ten dienste van je eigen geluk en de ontwikkeling van de mensheid als geheel. Juist omdat het over nog onbekende diepten gaat, moeten we erop letten dat er in hun naam geen nieuwe speeltjes of utopieën worden uitgedeeld.


Hoe jouw proces van vertrouwd raken met de diepgang van jezelf en het steeds duidelijker durven tonen van die sensitiviteit ook verloopt, je bent er altijd als belangrijkste zelf bij en die verbinding zal je er relationeel en voelend in houden. Er zijn veel middelen die je erbij kunnen ondersteunen, maar realiseer je dat het alleen maar om bewustwording gaat van dat wat je al bent en al die tijd al in je meedraagt. Dat wat er al is, kan zich alleen maar door jouw bewustzijn heen ontvouwen, dus werp je bewustzijn er niet op in de hoop iets uit te zoeken en te vinden, want dan ga je pontificaal met je voet staan op het opkomende gras waar je zo verlangend naar uitkijkt.



Laat die openbaring plaatsvinden en deel dit belangrijke en nu ontsluierde aspect van de werkelijkheid met de wereld. Als je het voor jezelf houdt, kan die diepgang niet helemaal tot aan de oppervlakte komen en dus ook geen deel van jouw leven en handelen uitmaken. Sensitiviteit, liefde en sereniteit zijn geen gevoelswaarden die onze verboden of geheime waarheid zijn, maar zijn waarden waarmee we onze relaties en het samenleven met elkaar kunnen verrijken en verdiepen.


Het is begrijpelijk dat je de intimiteit met het echte, ook omdat je er nog niet zo vertrouwd mee bent, wat voor jezelf houdt. Realiseer je wel dat het voelen maar niet tonen en delen van je diepgang je een gevoel van onbegrepenheid kan geven. Spirituele beleving hoort niet thuis in het tabernakel van je verborgen innerlijke tempel, maar is een verrijkende bijdrage aan het sociale en intieme samenzijn met anderen. Je bent je bewust geworden van dat je opvoeding je de relatie met je bezieling niet heeft gegeven en dat je verlangen je daarom deze spirituele weg laat gaan. Deel de vruchten van die ontwikkeling, hoe sensitief die ook zijn, met hen die je dierbaar zijn. Hierdoor wordt in al die contacten steeds maar weer duidelijk dat spiritualiteit ruimte biedt en gevoelig aandacht geeft aan het mooiste wat er in en tussen mensen plaats kan vinden: levende liefde.


In love and thankfulness,


Anandajay

Comments


bottom of page