top of page

Leven in het licht

Als er zoveel mensen in het Licht wensen te leven en er zoveel boeken zijn over het Licht en er zoveel mensen zijn die over het Licht vertellen en anderen daarin begeleiden, waarom zijn dan nog zo veel mensen bij dat Licht vandaan? Omdat deze vraag ook jou aangaat, nodig ik je uit mijn hand aan te nemen en je mee te laten nemen door de waarheden van dit levensgebied.


Alle religieuze, spirituele en esoterische benaderingen hebben het over het Licht, maar onder deze noemers verbreidt zich vaak meer mist dan Licht. Ook zijn we elke dag onder invloed van en in contact met het licht en we weten dat er zonder dat licht geen leven is. Dat is met bewustzijnslicht niet anders. Zonder het licht van bewustwording en innerlijke straling raakt immers de geest dood en de ziel verloren.


Licht maakt dingen zichtbaar en verandert daarmee onze werkelijkheid. Pas als de bloemknop is open gegaan, wordt de waarheid van de bloem in het licht zichtbaar en kan daar op geantwoord worden. Pas als de nectar van de bloem naar buiten stroomt, wordt de essentie van de bloem in het licht zichtbaar en kan daar op geantwoord worden. Pas als de bloem verweert en vergaat, wordt de vergankelijkheid van het leven in het licht zichtbaar en kan daar op geantwoord worden.Dat achter de bloemknop een bloem van bijzondere schoonheid zit, dat achter die schoonheid delicate goudlichtende nectar zit en dat achter al deze schoonheid vergankelijkheid de waarheid is, is van elementaire betekenis voor de mens die dit door het licht dat er bij mocht, ziet en die diezelfde levensprincipes, door het bewustzijnslicht dat er bij mocht komen, in zichzelf herkent. Juist dit zien in zowel het feitelijke- als het bewustzijnslicht zet je aan tot ontwikkeling en groei, als gevolg van jouw antwoorden.


Zonder licht zouden we niets zien, inzien of doorzien. Zonder zien zouden we niet bewust worden en nieuwe waarheden ontdekken. Zonder bewustwording zouden we niet veranderen en evolueren. Zonder verandering zou dat wat we zijn zich niet kunnen ontplooien. Zonder ons te ontplooien komt dat wat achter ‘dat wat we nu zijn’ ligt niet te voorschijn. Zonder dat te voorschijn kan komen wat onder de oppervlakte ligt, kennen we onze waarheid niet. Zonder het kennen van onze waarheid, schatten we onszelf niet op de juiste waarde. Zonder het ervaren van onze echte waarde, zullen we inadequaat op onszelf en anderen antwoorden. Zonder adequaat te antwoorden op ons mens zijn en het leven gaan we aan haar essentie voorbij. Zonder het eren van de essentie van iets, blijft het contact ermee onvervullend Zonder vervulling voelt het leven niet waardevol. Zonder waardegevoel lijkt het leven zinloos. Zonder zingeving leef je in het donker. Zonder Licht gaan we dood.Waarom dan toch leven we niet in het Licht? Deze vraag moet eigenlijk zijn: waarom willen we niet zien? Het is immers het zien waar we voor terugdeinzen of is het onze reactie op wat we zien, die ons doet terugdeinzen? In het donker kun je nog diverse ideeën hebben over wat de werkelijkheid is, maar als het licht aangaat zie je pas hoe je werkelijkheid echt is. Zeker als er erg veel licht is, is er geen enkele persoonlijke interpretatie meer mogelijk. Als je ziet wat echt is, kun je niet meer recht praten wat krom is. Het is dus de vraag of je dat wat je ziet ook echt volledig en helemaal ziet. Met andere woorden: zie je vanuit openheid of kijk je vanuit je ego?

Als je vanuit je ego kijkt, zul je alleen maar gericht zijn op dat wat je wel of niet bevalt. Het ego is geen liefhebber van licht en inzien. Het heeft een hekel aan nieuwe dingen die nog niet onder zijn controle zijn gebracht en het heeft altijd moeite met een andere werkelijkheid dan die het gedacht en gehoopt had. Het ego heeft geen belang bij de revolutionaire krachten van het bewustzijnslicht en de straling van de ziel en doet op zo een moment dan ook liever het licht weer uit om zich in de donkerte weer met de beperking van het haar bekende bezig te houden.


Als je echter, vanuit verlangen naar de waarde van het innerlijke licht, ziet wat door dat licht zichtbaar wordt, geeft dat je een voelende openheid in het zien. Dan is zien het begin van het bewust worden van wat voorbij dat ligt wat je al kent. Dan ben je bereid om de onbekende bloem uit de knop te zien komen, om de mysterieuze goudlichtende nectar uit de volbloeide bloem te zien stromen, om de vergankelijkheid van het leven achter haar schoonheid te ontwaren, om het diepere levenslicht achter de vergankelijkheid te zien schijnen.


Dan verheug je je om in het licht te kunnen lopen zonder te struikelen over de onhelderheden van de donkerte. Dan geeft je verlangen je de levensmoed om deze veranderingsprocessen aan te gaan en er de zegeningen van te ervaren, ook al is niet elke beweging daarvan voor het ego prettig en geruststellend.In dat open zien is het licht je vriend en voel je dat de openheid voor het licht en alles wat erdoor zichtbaar wordt een antwoord is op je verlangen naar de essentie van het leven en jezelf. Alleen door het licht steeds weer toe te laten en aan te nemen zet zich de bewustwording in beweging en kan dat wat onder de oppervlakte al aanwezig is, meer en meer te voorschijn komen als de zich ontplooiende werkelijkheid van dat wat jij als levend wezen bent.


Als je, vanuit je verlangen naar echtheid, bereid bent met en in dat licht te gaan leven, zul je ontdekken dat uit de knop, waar je grotendeels in het donker leefde, bloembladeren beginnen te ontspringen die een immens veranderingsproces aanduiden. Als je, vanuit je verlangen naar echtheid, leeft met en in dat veranderingsproces, zul je ervaren hoe elk deel van dat veranderingsproces je meer en meer laat gaan stralen als de bloem die je bent. Als je, vanuit je verlangen naar echtheid, leeft met en in dat stralen, zul je iets essentieels in je voelen opengaan en zal liefde, als de nectar van je ziel, je leven een diepgaande waarde geven.


Dan voel je dat het volgen van je verlangen naar echtheid je het licht gaf dat jou de weg toonde van bewustwording en openbaring naar de ziel die je ooit kwijt dacht te zijn geraakt, maar die in de donkerte van je onbewuste, van het onbekende, van het slapende, onherkenbaar bleef uit gebrek aan licht.Vanuit die donkerte heeft de ziel echter wel steeds signalen naar je gestuurd om in het licht te mogen komen. Signalen in de vorm van je ontroostbare verlangen naar echtheid, wezenlijkheid en vervulling. Signalen die je de moed hebben gegeven het licht aan te laten gaan, ondanks wat je daardoor allemaal zag. Signalen die je hebben aangezet om je met het licht te bevrienden en er intiemer mee te worden. Signalen vanuit het innerlijke Licht van de ziel, waardoor je van het licht ging houden.

Leven in het Licht is leven vanuit het verlangen dit innerlijke Licht en haar uit de donkerte komende signalen van weemoed en heimwee te beantwoorden door elke vorm van verlichting als een ‘dichter bij de ziel komen’ toe te laten. Of dat toelaten van het licht nou resulteert in ontluiken, het tot bloei komen of door liefde, de nectar van de ziel, vervuld te worden.


Al deze veranderingsprocessen als gevolg van het zien en inzien door licht zullen, vanuit het niet te bevredigende verlangen naar de ziel, steeds weer opnieuw aangegaan worden, om zo de relatie met de ziel en haar essentiële Licht steeds vollediger te laten worden.Wie door al deze bereidheid en haar vervullende openbaringen steeds inniger met het Licht is gaan leven, is niet meer bang voor de vergankelijkheid van zijn mens zijn. Want hij voelt dat alle schoonheid van het leven weliswaar vergankelijk is, maar dat het pure Licht altijd aanwezig is om ons weer op te vangen in de puurheid van het bestaan, in de puurheid van het Zijn.


Zoals nectar de essentie is van de bloem, zo is liefde de nectar, de essentie van de ziel. Maar alleen puur wit licht laat ons dit alles zien. In haar komen en gaan alle veranderingen. Uit haar komen alle veranderingen te voorschijn en in haar worden ze ook weer opgevangen. Puur wit licht is het licht dat ons laat zien wat er is, zowel om ons heen als in onszelf.


Puur wit licht, is het levenslicht dat er altijd is, ook al is een bepaald deel van de aarde er vandaan gedraaid. Puur wit licht is ook het bewustzijnlicht dat er altijd is, ook al is onze aandacht er vandaan gedraaid. Puur wit licht is het licht van aanwezigheid. Leven in het Licht is leven in het pure witte licht van aanwezigheid is leven in het pure witte Licht van het Zijn.

Comments


bottom of page