top of page

Relatie: een open uitwisseling met alles

Vanuit gewoonte en overlevering zijn we doorgaans vooral geneigd om moeilijkheden of vraagstukken te beantwoorden met vluchten (fantaseren, relativeren, negeren etc.) of vechten (verdedigen, manipuleren, beheersen etc.).


Relatie is de nieuwe, spirituele leefwijze. Tot nog maar kort geleden ging het in het leven enkel om het overleven en voor menigeen gaat het daar onbewust nog steeds om. We hebben tegenwoordig de tijd om van onszelf bewust te worden en in te zien dat overleven, leven op basis van vechten of vluchten, ons niet dat brengt waar we diep naar verlangen.


Relatie is nieuw en relatie is eng, want relatie gaat over contact. Hoe vrij we ook denken te zijn, en over alles schijnen te kunnen praten, toch is echt contact en intimiteit voor velen nog een ongerijpt ervaringsgebied.


Zolang je vecht of vlucht ben je namelijk vanuit je ego bezig om je met een ander of een situatie te meten in de hoop te kunnen winnen of in ieder geval niet te hoeven verliezen. Je bent dan bezig met het vergelijken en uitspelen van krachten, met het geloven in het recht van de sterkste, met jezelf veilig te stellen, ook al sta je daar dan uiteindelijk alleen.Het is dit uiteindelijk alleen staan op de top of in het dal, wat je, ondanks alles wat je doet en gecreëerd hebt, het gevoel geeft, dat er nog iets belangrijks ontbreekt. Pas als alle behoeften om te overleven rijkelijk zijn beantwoord, valt je pas op dat je een diepgaandere dimensie van je menszijn mist.


Dat is het gemis aan contact en samenzijn, kortom aan relatie. Daarbij gaat het dan niet om het hebben van een partner of bevriend medemens, maar om de diepte tot waarop de uitwisseling daarmee mag plaatsvinden.


Verhoudingen, hoe je je ten opzichte van iemand verhoudt, verbintenissen, hoe je je aan iemand bindt, of partnerschappen, hoe je samen met iemand het leven aangaat, zijn je wel bekend, maar mag het eens echt om relatie gaan. In relatie heb je echte betrokkenheid bij de ander, wissel je je levensaanrakingen uit en brengt het waardevolle dat je ervaart je steeds weer terug in de relatie met de ander en jezelf.


In relatie of dat nu met jezelf of een ander of met de natuur is, open je je daarvoor vanuit het verlangen om het te ontmoeten en laat je dat wat je daaruit ontvangt helemaal in je binnen komen. Door dit zo in je binnen te laten, gaat je ego, waar je tot dan toe volledig mee bezet was, vanzelf aan de kant en mag dat andere even helemaal in je plaatsvinden en op je van invloed zijn.Zo ervaar je met de veel diepere laag van je verlangen om te ontmoeten, wat dat andere is en wat het je geeft en in je teweegbrengt. Je voelt dan hoe de energie daarvan wel of niet met je verlangen samengaat en die duidelijkheid zal ervoor zorgen dat je een oprecht antwoord aan dat andere terug gaat geven. Dit, vanuit een open ontvankelijkheid toelaten en ervaren van het andere laat je echt betrokken zijn en brengt je terug bij de echtheid van jezelf en van de ander.


Tot hier is relatie voor de meeste mensen nog een fijne en oprechte manier van samenzijn. Maar wat als die ontvankelijke openheid niet alleen met een bevriend iemand aangegaan wordt, maar met alles wat je in je leven aantreft? En wat als die openheid langer mag duren, waardoor het een vorm van intimiteit wordt?


Dan gaat relatie niet alleen maar over prettig geborgen zijn, maar over ontmoeten van de werkelijkheid van het leven. Dan is relatie niet een manier om het leven aangenaam te maken, maar een wezenlijke verandering. De gewoonte om omstandigheden te willen bepalen verandert dan in het je openen voor de onbekende diepte van het leven, de ander en je zelf. Dan breekt het in relatie gaan de gewoonte om te vechten of te vluchten en jezelf zo veilig te willen stellen verandert dan in het in relatie gaan.Relatie nodigt je uit om vanuit ontvankelijkheid het leven te gaan ontmoeten en de diepte van je verlangen er op te laten antwoorden. Daarin is alles onbekend, want alles is steeds anders. Je komt dan in contact met de diepten van het leven en alles wat daarin beweegt en voorheen verscholen bleef onder de gewoonte van het overleven. Dat zijn zowel gebieden die je nog niet kent als het onbekende dat plaatsvindt, als je langer voor iets open blijft en daardoor beïnvloed wordt.


Dat gaat zowel over wat je in die openheid ontvangt als over hoe je jezelf in die openheid ervaart en wat je vanuit die openheid aan de ander teruggeeft. Hoe meer je vanuit die openheid in oprechte uitwisseling bent met wat dan ook, des te minder zul je je identificeren met je ego en hoe je jezelf ziet.


Je leert in die relationele openheid een geheel andere grond onder jezelf te ervaren. Een grond die al deze invloeden toe laat zonder te vervagen. Een grond van existentie en ‘er zijn’ los van vorm en houvast. Dan brengt relatie je ook weer terug bij je Zelf, bij wat je waarlijk bent: een grote liefdevolle ervaringsruimte. Dan ben je ook weer in relatie met je wezen, met je ziel, met de essentie, die in alles wat leeft aanwezig is. Wij mensen zijn tot nu toe de enige wezens, die zich van deze diepgang bewust kunnen zijn, die met deze diepgang in relatie kunnen gaan en zo de diepere grond van het bestaan direct in zichzelf kunnen ontmoeten.Relatie is de uitnodiging om het overleven achter je te laten en andere mensen en dingen om je heen niet meer als objecten te beschouwen. Relatie nodigt je uit om te gaan leven, om met alles in een open uitwisseling te gaan, zodat er werkelijk contact en innerlijke aanrakingen ontstaan en je het leven niet meer beschouwend op een afstand houdt, maar gaat proeven, ervaren en in je diepste zijn waar laat zijn.


Als je meer gaat ervaren wat relatie werkelijk is, herken je het vluchten en vechten als de kwaliteiten die je van relatie afhielden en je eindeloos bleven aanmoedigen om de bedreigende buitenwereld te willen beheersen. Als je meer gaat ervaren wat relatie werkelijk is, ligt er een immens terrein voor je open, waar je ingewijd wordt in de spirituele waarden van het leven, van de schepping en van jou als de ongedefinieerde ervaarder van dit alles.


Dan ervaar je dat alleen relatie je met de echtheid van de dingen verbindt, en je de ruimte geeft om, door de open relatie met jezelf, te leven vanuit je diepe verlangen, het in overeenstemming zijn met de essentie die diep in jouw aanwezigheid eeuwig voor je bloeit.


In love,
Anandajay

header.all-comments


bottom of page