top of page

Energie-oefening om de ruimte tussen jou en de ander te voelen


Ga ontspannen tegenover elkaar zitten, op anderhalve tot twee meter van elkaar.


(Op de tekening zijn weliswaar twee vrouwen afgebeeld, maar dat hadden net zo goed twee mannen of een man en vrouw kunnen zijn, dus gewoon twee mensen die oprecht een waardig contact met elkaar wensen te ervaren. Ook is, voor het overzichtelijk houden van wat de bedoeling is, de uitstraling alleen vanuit een persoon getekend, maar dat vindt natuurlijk van beiden uit plaats. In deze oefening open je je echter om beurten voor de verschillende richtingen van het contact, zodat je deze soort gevoelsbeleving in beide richtingen goed leert te onderscheiden en ervaren.)


Voel dan of je je goed door de aarde of ondergrond gedragen laat worden en of je die uitwisseling met de aarde vanuit liefde aangaat. Liefde die vrijkomt vanuit je dankbaarheid voor je menszijn en je leven, voor de stabiliteit die de aarde je geeft en voor het gegeven dat de aarde alle energie die jij niet meer nodig hebt, van je overneemt.Voel dan je adembewegingen en laat die vrij door je heen bewegen. Ben daarbij dankbaar voor de zo kenmerkende golfbewegingen van het leven, die je leren wat het is om beurtelings te geven en te ontvangen. Laat deze bewegingen, wiegend en balans zoekend, ontspannend op je inwerken.


Voel dan je huid, die je als een groot orgaan geheel omhult en sta overal tegelijkertijd toe dat ze steeds zachter mag worden. Voel dan of je, vanuit je chakra’s en van daaruit door je huid heen, energetisch gevoelig open mag staan voor de ander, die je waarlijk, als een bezield levend wezen, wenst te ontmoeten, te voelen en te ervaren.


Voel dan hoe de open ruimte, die zich tussen jouw en de ander zijn fysieke aanwezigheid bevindt, voor je aanvoelt. Veel mensen zeggen in eerste instantie dat die ruimte leeg aanvoelt, maar dat is niet zo, want, ook al is er niets tastbaars in te zien, ze bevat wel zowel jouw uitstraling als die van de ander of anderen. Alles van je uitstraling is daar subtiel in aanwezig en dat zou je steeds duidelijker kunnen gaan voelen als je je idee over dat leegte niets is, loslaat en weer ruimte neemt om te voelen wat er in een ogenschijnlijk lege ruimte aan gevoel, energie en sfeer allemaal te voelen is.


Wat je ook voelt, neem het serieus. Sommige mensen verwoorden dat wat ze daar dan in voelen het liefst als een beleving of een zien van kleuren, anderen als trillingen, sferen, verdichtingen, stromingen of intuïtief opkomende benamingen van gevoelens. Hoe dan ook, jij dient daarin in de loop van de tijd een eigen taal voor je bevindingen van dit zogenoemde zevende zintuig te laten ontstaan.


Het maakt in beginsel helemaal niet uit of het logisch of waar is wat je voelt, want je moet dat wat je voelt nog leren herkennen, benoemen en verstaan en daarom neem je alles wat je voelt in eerste instantie altijd als waar aan. Waar het hier om gaat is dat je het subtiele energetische leven, dat in de ruimte tussen jullie in plaatsvindt, weer ontdekt. Laat je aura ontwaken uit zijn winterslaap, zodat je weer ‘gevoelssprieten’ krijgt en weer op een verfijndere manier contact kunt gaan maken met het inhoudsvol aanvoelen van je medemens. Hierdoor zul je nog meer respect krijgen voor de ander, jezelf en het leven als geheel.


Als je de ruimte tussen jullie in zo bevoelt, doe dat dan niet met een gespitste geest, maar ontspan je brein en voorhoofd. Doe het ook niet met een, vanuit je hart of maag, gerichte energie, maar voel of je adembewegingen en je hart erbij ontvankelijk blijven. Let er ook op dat je je bekkenbodem niet in- of optrekt, omdat je zo gewend bent om je best te doen.


Voelen in de ruimte tussen jullie in, doe je met een ontvankelijke huid, en gaat over het open toelaten van de ander en over het voelen van jou en de ander samen als een heelheid. In die openheid wacht je als het ware met je ontvankelijke voelhorens op wat je ervaart, voelt, opmerkt of ‘ziet plaatsvinden’ aan stroming, energie, kleur of sfeer.


Neem dan even de tijd om te voelen hoe de uitstraling van de ander in de ruimte tussen jullie in voor jou ervaarbaar is. Wat voel je dat er van die ander uitgaat? Welke sfeer straalt er van de ander af? Welke kleur voel je daarbij en wat doet die met jou? Is het plezierig, behaaglijk of ongemakkelijk? Niet dat je daar iets mee hoeft te doen, maar je voelt steeds weer opnieuw wat het allemaal in je oproept, want dat kan per seconde veranderen.


Daarna neem je de tijd om te voelen hoe het voor jou in het midden van het lichaam van de ander, rondom zijn hart, maag en buik, aanvoelt. Wat voor uitstraling komt daar vandaan? Hoe voelt dat gebied voor jou aan? Ook dit doe je weer zonder gerichtheid en vanuit ontvankelijkheid, want de voelhorens van het energetische bewustzijn zijn niet bedoeld om je ergens op te richten, zoals met pijlen, maar om mee te voelen en ontvangen, zoals met antennes.Voel met je chakra’s, ook al weet je misschien niet hoe dat moet. Voel met je huid, maar laat alles wat je voelt ook door de huid heen tot binnenin je doorstromen. Voel als sensitief, tastzintuiglijk mens in plaats van dat je probeert te duiden wat je voelt en of dat je wel of niet bevalt. Voel ook hoe je alles wat je hierdoor ervaart tot in jouw midden, tot in je hart, toelaat om te ervaren wat alles wat je voelt met dat gebied doet. Alles wat je voelt, komt via jullie veld, jouw veld, je huid, al je chakra’s en al de sensitieve punten van je bewustzijn, in je binnen. Hoe voelt dat samenkomen van alles wat je voelt in het midden van je, aan?


Je voelen is begonnen bij jezelf, want jij wenste de ander te ontmoeten. Je voelen is dus begonnen in jezelf, vanuit je chakra’s, via je huid, via je veld, via de ruimte tussen jou en de ander, en heeft zich zo steeds veder geopend voor de uitstraling van de ander en de energie in het midden van de ander, waar zijn of haar uitstraling begint. Dat alles is niet gescheiden maar hoort allemaal bij elkaar, ook al beschrijf ik het hier via de fases waarmee je het bent aangegaan. Voel dus met je chakra’s en huid en laat dat wat je voelt vervolgens toe tot in de diepte van je beleving tot in je midden, in je hart.


In het begin heb je misschien het gevoel dat dit allemaal erg veel is, dat het nog een nieuw terrein voor je is en nog heel onduidelijk blijft. Misschien weet je eerst niet zo goed wat je moet doen of voelen en kun je dat wat je ervaart niet meteen plaatsen of verstaan. Maar als je bereid bent om zo te voelen, zul je merken dat je een heel andere relatie met de ander krijgt. Er komt meer liefde in je vrij en je gaat veel meer de waarde bij de ander voelen, terwijl jij ook je eigen waarde en een innerlijke rust duidelijker gaat voelen.Als je zo een tijdje in die energetische ruimte tussen jou en de ander gevoeld hebt wat de uitstraling van de ander is en hoe je die uitstraling tot in jou bereid was te ontvangen, neem je ook de tijd om nog te voelen hoe je ook jouw uitstraling de vrijheid geeft om naar de ander en tot in het midden van de ander toe te mogen stromen, zodat jouw uitstraling bij de ander mag aankomen. De uitstraling die bij jou of de ander hoort is in ontspanning wel heel natuurlijk, maar de vrijheid van zo’n uitstraling is niet vanzelfsprekend, want onbewust kun je je uitstraling beperken of zo dichtbij je houden dat ze ook voor een ander niet gemakkelijk voelbaar is. Dat is doorgaans het gevolg van dat iemand niet wenst of durft te laten zien wie die op dat moment echt is, wat die echt voelt of wat hem echt drijft of bezighoudt. Maar als de wens om oprecht contact maken plaats mag vinden, en daar gaan we hier vanuit, maakt het naar elkaar uitstralen en elkaar via de aura leren voelen juist een bijzondere diepgang van affectie, respect en verfijnde liefde in beiden ervaarbaar.


Als je dat allemaal zo een tijd hebt doorvoeld, laat je langzaam de gevoeligheid en ontvankelijkheid van je aura weer wat minder worden. Zo’n hoge sensitiviteit moet je namelijk langzaam opbouwen, dus laat de oefening in het begin niet langer dan twintig minuten duren. Bespreek eventueel met de ander wat je hebt gevoeld aan uitstraling, wat je naar je toe voelde stromen en wat daarvan bij je aangekomen is. Voel ook beiden hoe je je daarin nu voelt. Rond af met de namaskargroet, een passend mooi gebaar op afstand, en sta even stil bij de vraag of dit energetische voelen minder of juist meer dichtbij dan dat wat je gewend bent, aanvoelt. Het energetisch leren voelen van alles zal in de loop van de tijd je leven een bijzondere diepgang geven.


Tot zover deze oefening, die je spirituele ontwikkeling ondersteunt en al je relaties en contacten enorm zal verrijken.

In love,


Anandajay

Comments


bottom of page