top of page

Thuiskomen in jezelf


Dierbare vrienden,


Het is wederom een keer herfst, maar ook zijn we weer net begonnen met de nieuwe reeks bijeenkomsten, die de donkerdere dagen hun licht kunnen geven. Ons hart wordt in deze periode steeds weer aangesproken door het lot van veel mensen die nu zo ontheemd zijn en ons eraan herinneren dat velen zich in zichzelf ook niet op een vervulde manier thuis voelen.


De ontwikkeling in de wereld vraagt ons te voelen wat onze natuur, onze verbondenheid en onze ware thuishaven is. Onze thuishaven, ieders thuishaven, waar liefde mag leven en kracht mag blijven stralen, want te veel sentiment leidt tot het opgesloten raken in een impasse. Het is daarom zinvol om weer eens te herinneren, dat gevoelens die je in het leven ontmoet, je gegeven worden om opnieuw ruimte voor medemenselijkheid en relatie in jezelf wakker gemaakt te laten worden.


Voor die ruimte en de ontwikkeling daartoe reik ik datgene wat ik ‘Light of Being’ noem, met eerbied aan, aan wie er open voor staat. In mijn bijeenkomsten leg ik het voor jullie neer en ik ben blij als je er, door ervan te proeven en te eten, gelukkiger van wordt en weer een meer vervuld leven ervaart, dat je de kracht en ondersteuning geeft om een affectief en bewust mens in deze wereld te zijn.


Deze keer begon het cursusjaar met een meditatieweekend, waarin zo duidelijk werd hoe anders de Light of Being-Meditatie is door het feit dat deze meditatie puur en alleen over de relatie van jou met je ziel gaat.


Goudkleurige bloem mandala

Nu is relatie een bekend begrip, maar de inhoud ervan, het open en gelijkwaardig toelaten van elkaars invloed en waarde, is nog niet zo de feitelijkheid bij veel mensen, omdat het ego niet altijd gewillig aan de kant gaat om de ander diep toe te laten. Ook omdat men vaak onnatuurlijke overtuigingen over soevereiniteit of angsten over afhankelijkheid heeft.


Gelukkig gaat het in deze meditatie over de relatie met je ziel in plaats van met een ander mens, die allerlei eigen belangen zou kunnen hebben.


Het in dat weekend mogen gaan voelen hoe ieder in relatie leeft met zijn ziel en er van daaruit licht ging schijnen op hoe de relatie die men voelde verloopt en hoe relationeel men met het leven uitwisselt, het leven leeft, was zeer inspirerend.


Meditatie is immers diep verbonden met je betrokkenheid bij de wereld, want juist door meditatie leer je met de wereld om te gaan en ook met alles waar menigeen zich onbewust voor afsluit.


Het dichter bij jezelf komen, het diepgaander met je ziel in vriendschap leven en daardoor dieper gefundeerd in je zijnsenergie staan, zorgt ervoor dat je veel meer helende waarde bijdraagt aan de wereld om je heen.


Devotionele decoratie

De wereld die zo in beweging is, in patstellingen lijkt te verdrinken en bij velen ook zo veel aan mededogen en naastenliefde losmaakt, kan jouw bewuste uitstraling van harmonie, die bij uitstek voortkomt uit je relatie met je ziel, goed gebruiken.


Alles, doordat het in jou waar mag zijn en van daaruit vanzelf naar de wereld toe uitstraalt en uitgezonden wordt, heeft die waarde steeds eerst aan jou gegeven, zodat je eerst zelf voelt wat je daarmee en daarna aan de wereld doorgeeft.

Is het niet fantastisch dat we eerst zelf beïnvloed en ondergedompeld worden, in de waarden die we de ruimte geven om in ons te bestaan, om die dan in ons verder te laten groeien en bloeien, zodat we aan den lijve ondervinden wat ze met ons doen en wat we dus daarmee aan de wereld doorgeven.


Na het meditatieweekend hadden we de start van het Yoga Intensieve Programma, de nieuwe Light of Being Yoga-Opleiding. Eerst in de week-vorm en aansluitend de eerste dag van de dag-vorm.


Yoga, houdingen en ervaringen die, met elkaar verbonden, je weer met de heelheid van jezelf en het bestaan verbinden, worden hier gegeven als contactmogelijkheden met de waarden van de verschillende levensfases met hun verschillende levensvragen en levenslessen.Het was prachtig om te zien, voelen en horen wat de baarmoedertijd, het geboren worden, het licht en de, als welkomstgeschenk gegeven adem en bezieling met de mensen deed en hen weer meer met deze fases in een vertrouwd samenzijn liet komen.


De gegeven adem en bezieling, die ons laten voelen dat we alles krijgen. De gegeven adem en bezieling, die ons laten voelen dat we altijd in relatie leven met het grotere. De gegeven adem en bezieling, die ons leven en inspiratie geven. De gegeven adem en bezieling, die, als je ze aanneemt, je in dankbaarheid verzetten.


En dan zijn er naast dit gegeven nog zoveel andere fases van leven te doorvoelen. Fases die allemaal de mogelijkheid bieden om weer in harmonie te komen met het natuurlijke zijn.


Veel religies spreken over zonde en verbanning uit het paradijs als je vanuit onbalans met je wezen handelt, maar yoga biedt vrijblijvend de mogelijk om, na handelingen vanuit disbalans en haar gevolgen, weer terug te gaan naar de harmonie van het paradijs in jezelf. Yoga attendeert je op die deur en stelt die deur juist open.


Mandala in de tuin van het Boeddhahuis

Yoga is daardoor een uitnodiging naar geluk. Naar geluk dat in jou leeft, zoals in elk levend wezen. Geluk, dat het wezen vormt van alle leven en dus ook dat in en van jou. Yoga nodigt je uit om je weer te laven aan de innerlijke harmonie, die aan ieder van ons, aan alle leven, aan alle natuur ten grondslag ligt.


Ten grondslag, zodat iedereen, er altijd bij kan, altijd maar los hoeft te laten om daardoor met zijn aanwezigheid in de grond van het zijn te landen om daar de relatie met zijn levenskracht aan te gaan, zodat die tot levensvreugde wordt. Levensvreugde die uit dankbaarheid tot betrokkenheid, relatie en medemenselijkheid leidt.


Dankbaarheid, wat een van de belangrijkste factoren van geluk is, is een natuurlijk gevolg van het leven, tenminste voor degenen, die zich het leven gegeven laten worden, zoals de natuur dat al vanaf de eerste inademing en bezieling doet. Dankbaarheid leidt immers tot geven. Geven vanuit een al ontvangen hebben en niet als moraal of godsdienstige plicht om pas daarna te mogen ontvangen.


Light of Being-Yoga en -Meditatie bevorderen het ontvankelijk zijn, door je bereidheid om te drinken van de directe relatie met je ziel en haar inhoud. De vervulling die daardoor ontstaat, beantwoordt aan de natuurlijke behoefte en wens naar het thuiskomen in een inhoudelijke liefdestuin.


Mandala met bloemen in het Boeddhahuis

Het mooie is dat deze beantwoordende kwaliteit voor iedereen, altijd en overal toegankelijk is en dankbaar, dus gelukkig, maakt.


Mogen daarom steeds meer mensen de relatie met hun ziel aangaan en verdiepen als een levend en gelukkigmakend groeiproces van de in hen zo bijzondere menselijke kostbaarheden zoals liefdesruimte en bewustzijnslicht, zodat niemand hoeft te vechten, streven of presteren om de meest waardevolle kwaliteit van zijn of haar menszijn een substantieel deel van het leven te laten zijn. Hoe meer dat zo mag zijn, des te meer zal deze kwaliteit vanzelf doorwerken op al je gedachten, behoeften, emoties, verlangens, handelingen en relaties, kortom op je feitelijkheid.


De laatste maanden van dit jaar trek ik me even uit het rijkelijk gevulde leven terug, om als het ware in de woestijn te gaan bidden en mediteren. Even afstand nemen van dat wat ik met de wereld en jullie deel om weer alle ruimte te hebben voor het eindeloos te laten consolideren van mijn samenzijn met mijn ziel, innerlijke waarde, de natuur van het zijn of hoe je dat ook maar wenst te noemen.


Als de energie er rijp voor is en de ruimte daarvoor zich spontaan vanuit mijn devotie voordoet, zal ik daarnaast ook aandacht geven aan het schrijven over Yoga of Puja, zoals ik de vorige keer het boek 'De Innerlijke Zon' heb geschreven, uit welk boek ik onderaan deze brief, bij tenslotte, het hoofdstuk over Geluk voor jullie heb geplaatst.


Mandala in de tuin van het Boeddhahuis

In december zien we elkaar dan weer en naar die bijeenkomst zie ik dan ook weer uit, omdat ze zo anders is vanwege mijn stilteretraite ervoor en erna.


Lieve mensen, soms weet ook ik niet zo goed wat nog te zeggen gezien dat de bijeenkomsten ook bij jullie zoveel waarde ervaarbaar maken en mijn volle 'gevoel van zijn' enkel nog in een stemming van 'preciousness' verkeert. Maar weet dat ik van daaruit van jullie houd en blij ben dat ons leven ons bij elkaar heeft gebracht om deze gevoelige materie van bezieling samen zo zorgvuldig te verkennen en in ons waar te laten zijn. Dank jullie voor de wederzijdse gevoeligheid en relationele openheid, die dat samenzijn en die diepgang mogelijk maken.


In deze nieuwsbrief zijn allerlei foto's te zien van versieringen, omdat dat een vorm kan zijn waarop de mens die aangeraakt is en niet meer weet hoe het te verwoorden uitgenodigd wordt om in details de gevoeligheid en wonderbaarlijkheid te zien van wat ons gegeven wordt. Details die snel over het hoofd worden gezien als gevolg van functionaliteit en toewijding die snel als betekenisloos wordt gezien als gevolg van efficiëntie, maar die je met het waardevolle kunnen verbinden als je je er affectief voor opent. Moge het je goed doen en de waarde van deze brief en het werk van The Light of Being je ondersteunen.


In love,
Anandajay

Comments


bottom of page