top of page

De twaalf aspecten van Surya: de weg naar geluk


Op mijn terugweg naar La Palma in december 2014 zat in het vliegtuig iemand naast mij die het boek ‘The World Book of Happiness’ (onder de hoofdredactie van Leo Bormans) las. We kwamen erover in gesprek en al snel filosofeerden we over dit onderwerp en bleken er beiden zeer gefascineerd door te zijn. Daarna keerde hij terug naar zijn boek en ik naar mezelf. Bij het verlaten van het vliegtuig gaf hij mij het boek met de mededeling: misschien vind je het fijn om het eens in te kijken. Ik nam het in dank aan, ook al wist ik niet zo goed wat ik er mee zou moeten, omdat ik doorgaans geen boeken lees. Ik heb me voorgenomen vooral vanuit mijn eigen beleving de wereld te leren kennen en te doorvoelen en zo mijn eigen onderscheidingsvermogen te scherpen.


Het boek wat hij me gaf is een compilatie van een honderdtal ‘geluksprofessoren’ van over de gehele wereld, die allemaal op hun eigen manier onderzoek hebben gedaan en nog steeds doen naar geluk. Ik besloot het boek te lezen, ook omdat mijn werk daar natuurlijk over gaat, en heb een dag ervoor uitgetrokken. Het voelde allemaal heel bevestigend en er waren geen dingen die nieuw of verrassend voor me waren. Eigenlijk waren de belangrijkste conclusies ook de belangrijkste aandachtspunten in mijn werk vanuit ‘The Light of Being’. Toch besloot ik even wat termen op te schrijven waarvan zowat iedereen in het boek zei dat ze belangrijk waren voor het ervaren van geluk. Ik schreef de woorden op en toen er na een minuut of vijf niets meer bijkwam, telde ik de woorden. Het waren er twaalf. Nu had ik net mijn boek ‘Je innerlijke Zon’ klaar en ingeleverd, waarin het over de twaalf aspecten van Surya, de Sanskriet naam voor de zon en symbool voor de ziel, gaat. En ja, je raadt het al, de woorden die ik opgeschreven had, kwamen volledig overeen met de twaalf aspecten van de Surya Mantra, van de twaalf ingangen naar je ziel.Door het schrijven van het boek ‘Je innerlijke zon’ was ik al weer aardig onder de indruk geraakt van de diepere waarden van de twaalf namen van de zon, maar dit bekrachtigde alles nog dieper en daarom leek het me leuk om de woorden die ik uit het boek heb gefilterd in verbinding te brengen met de waarde van de twaalf aspecten van Surya, je innerlijke zon. De ‘surya-oefeningen’, als ik ze even oneerbiedig zo mag noemen, worden daarmee de ideale oefeningen voor en naar geluk, of je nu via de Surya Namaskar vol eerbied lichaamsoefeningen doet, via de Surya Puja met biddende gebaren je dankbaarheid vorm geeft, via de Surya Prabhana Pranayama via je ademhaling, ruimte aan de verschillende energieën van je innerlijke zon geeft of via de Surya Mantra de verschillende aspecten van je ziel als geluk brengende kwaliteiten beluistert of bezingt, het brengt je allemaal in contact met die kwaliteiten die het meest gelukbrengend blijken te zijn.


De woorden die ik na het lezen van het boek had opgeschreven zijn: intimiteit, vriendschappen, inzicht in jezelf, dankbaarheid, tijd voor jezelf, zingeving, zicht op je bestemming, zelfliefde, vrijheid, tevredenheid, veiligheid en betrokkenheid. Ik zal even iets ruimer ingaan op de twaalf punten van mijn samenvatting, die volgens het boek het belangrijkste zijn om mensen een gelukkig leven te geven en, niet onbelangrijk, van daaruit doorwerken tot een steeds gelukkigere samenleving.


Met intimiteit bedoelt men je partnerrelaties, maar ook intieme vrienden, familieleden, huisdieren, een groep of gemeenschap waar je je bij thuis voelt en waar je veel persoonlijks mee deelt. Ook de vrije persoonlijke beleving van seksualiteit hoort hierbij. 1. Met vriendschappen bedoelt men dat je meerdere mensen kent waar je sociaal contact mee hebt op een affectieve manier, waar je goed mee kunt praten en sociale activiteiten mee deelt. Mensen dus, die je aan het hart liggen.

 2. Met inzicht in jezelf bedoelt men dat je pas door jezelf onder ogen te zien, verantwoordelijk met dingen om kunt leren gaan. Zonder zelfkennis weet je immers niet waar je emoties en andere reacties vandaan komen en kun je er niet zinvol mee omgaan.

 3. Met dankbaarheid bedoelt men dat je je zegeningen hebt geteld en bewust bent van wat je allemaal aan waardevols om je heen hebt. Het betekent ook dat je optimistischer wordt en dat je van het leven geniet, want alleen voor dat waar je van genoten hebt kun je dankbaar zijn.

 4. Met tijd voor jezelf bedoelt men dat je je af en toe even afzondert om iets voor jezelf te doen en een te grote efficiëntiedrang te doorbreken. Zowel om te sterke gerichtheid op je werk of andere dingen te doorbreken als weer even van jezelf en je eigen energie bewust te zijn.

 5. Met zingeving bedoelt men dat je in je leven plaats maakt om te geven en vergeven, de dingen in een groter kader te plaatsten waar je waarde in ziet, legt of voelt. Het doet er niet toe wat dat is, als het voor jou maar bijdraagt aan dat wat je doet ergens zin voor heeft en liefst ook anderen dient.

 6. Met zicht op je bestemming bedoelt men enerzijds dat je weet wat je wilt en dus doelen voor jezelf stelt en anderzijds ook dat je voelt wat je met je leven wenst, zodat het voldoet aan wie jij bent en wat jou als mens werkelijk beweegt.

 7. Met zelfliefde bedoelt men dat je jezelf niet afwijst of te streng voor jezelf bent, dat er ruimte is voor hoe jij bent en wat jij ergens van vindt en hoe jij de dingen ervaart. Zelfliefde als een tevredenheid naar jezelf toe, je op je gemak voelen bij jezelf en met jezelf en genoeg zelfvertrouwen hebben om jezelf een riante plaats te geven in het sociale spel.

 8. Met vrijheid bedoelt met dat het belangrijk is dat er vrijheid om je heen is om je te kunnen uitdrukken, om te kunnen spelen, studeren en werken en om je vrij te mogen ontwikkelen in je persoonlijkheid en relaties.

 9. Met tevredenheid bedoelt men dat je genoeg middelen ter beschikking hebt om je leven gestalte te kunnen geven binnen de mogelijkheid van jouw situatie. Hierbij gaat het om inkomen, huisvesting, voedsel, goed drinkwater en dergelijke.

 10. Met veiligheid bedoelt men dat de omgeving waarin je opgroeit en leeft in grote mate veilig is, zodat er maar weinig angst het opgroeien en familieleven verstoort. Dit geldt zowel voor de sociale omgeving als de huiselijke omgeving.

 11. Met betrokkenheid bedoelt men dat je passie in je leven voelt, dat er dingen zijn waar je voor wenst te gaan, die je in vuur en vlam zetten, zodat je op een actieve manier op sociaal gebied meedoet en anderen jouw energie als meerwaarde ervaren, waardoor je een plaats krijgt te midden van anderen.


Ik zal hieronder aangeven hoe die begrippen allemaal voorkomen in het groeten van, eerbied tonen aan, dankbaar zijn voor en ruimte geven aan je innerlijke zon, je ziel, aan Surya, aan de zon als het belangrijkste lichtpunt en leven gevende middelpunt in onze kosmos. Ik behandel de punten in de volgorde zoals de Surya Mantra ze bezingt.1. Mitraya


Het Sanskriet woord Mitra betekent vriend en liefhebber. Hier wordt de zon en haar licht, net als de ziel en haar licht bedoeld als warmte gevend, verblijdend, als gever van bekoorlijkheid, liefdevolheid en vriendschap. Vriendschap is een levenshouding of relationele houding die open is, blijdschap kent en bereidheid in zich draagt om verbinding met iemand of iets aan te gaan. Je bent daarmee bereid je te openen en meer dan jezelf te ervaren en zelfs een ander mens te ontmoeten en daar gevoelens van genegenheid, affectie en liefde in te gaan ontdekken. Vriendschap is het begin van vrede, is de weg naar verzoening, is een ja tegen ontmoeting, verandering en emotionele verrijking. Vriendschap is het symbool van een positieve ontwikkeling van samengaan en het andere als een verrijking willen leren kennen en ervaren.

Mitraya staat voor de gelukbrengende kwaliteit van vriendschap.2. Ravaye


Het Sanskriet woord Ravi is een naam voor de zon als de centrale planeet in het zonnestelsel. De zon en haar straling zijn het centrale en krachtigste gebied van het zonnestelsel en zo is je ziel dat ook. Ravaye staat daarmee symbool voor je ziel als middelpunt van alles wat je kunt ervaren, denken en doen. Het maakt je er op attent dat jij het middelpunt van alles bent en als zodanig het belangrijkste van alles bent. Zonder middelpunt geen jij en niemand die ervaart, verstaat en handelt. Zonder jou kan het leven niet leven, ontwikkelen en worden. Zonder bezieling is er niemand die bewust kan zijn en ervaringen aanneemt, transformeert en omzet in vormgeving. Menigeen verliest zich echter in dit proces van creëren en vertalen, in dit fascinerende proces van het worden en vergeet om regelmatig af te dalen naar de waarheid van dat jij in dat alles het belangrijkste bent. Door dat te ervaren laat je het worden even voor wat het is en neem je tijd om te zijn. Ravaye herinnert je eraan dat je af en toe tijd moet nemen om met jezelf, met het middelpunt van het leven dat je bent samen te zijn, te zijn.

Ravaye staat voor de gelukbrengende kwaliteit van tijd nemen voor jezelf.3. Suryaya


Het Sanskriet woord Surya betekent zon en vuur. De zon is een groot vuur, ze brandt en geeft licht, net zoals de ziel brandt als de vlam van de kaars en licht geeft waardoor je bewust kunt zijn. Licht is één ding, maar het vuur waar het licht vandaan komt is dat andere. Zonder vuur, zonder betrokkenheid, zet je je immers niet echt volledig ergens voor in en heb je geen passie. Zonder het vuur van je verlangen ontwikkel je je niet, heb je niet door waar je behoefte aan hebt en word je er niet in gestimuleerd om waardevol te handelen. Passie brengt je in een flow, betrokkenheid geeft je intensiteit, verlangen laat je risico’s nemen en het vuur van verlangen geeft je de energie om naar verbetering toe te werken. Het vuur van verlangen transformeert, maakt nieuwe dingen mogelijk en heeft jou laten ontstaan vanuit het verlangen van je ouders naar intimiteit. Het vuur van verlangen is daarom het vuur van creatie, van verlangen naar groei, bloei en rijping, naar het nieuwe en onbekende. Het vuur van verlangen zorgt ervoor dat we niet uit angst inert blijven, maar ondanks het onbekende op weg gaan naar hetgeen we diep in ons als geluk kennen.

Suryaya staat voor de gelukbrengende kwaliteit van betrokkenheid.4. Bhanave


Het Sanskriet woord Bhanis betekent lichtgever en staat voor het licht van de zon dat je laat zien en waarnemen, wat je zicht geeft. Met dit zien en waarnemen wordt zowel innerlijk het bewustzijn als uiterlijk de manifestatie van alles bedoeld. Je realiseert je niet altijd hoe bijzonder het is dat je je van dingen bewust kunt zijn en dingen kunt waarnemen en zien. Daarnaast heb je als mens de mogelijkheid om vanuit interesse van meer dingen bewust te worden en verfijnder te leren waarnemen. Zo kan het bewustzijn en ook alles wat je wenst te zien en waarnemen zich eindeloos verdiepen en uitbreiden. Door al het wonderbaarlijke zo te kunnen begrijpen, zien en onderscheiden ontstaat er een enorme rijkdom en van daaruit de dankbaarheid daarvoor. Dankbaar voor de rijkdom van alles wat je gegeven is en nog gegeven wordt en wat dat met jou doet.

Bhanave staat voor de gelukbrengende kwaliteit van dankbaarheid.5. Khagaya


Het Sanskriet woord Khaga betekent vliegen. Vliegen staat symbool voor vrijheid. De zon en haar energie zijn immers vrij en ongebonden, terwijl alle andere planeten zich daar allemaal op een bepaalde vaststaande wijze toe verhouden. Ook het licht van de zon beweegt zich vrij door de kosmos, net zoals het licht van de ziel vrij door jou beweegt. Innerlijk betekent dat dat de ziel ongebonden en vrij is en al je ontwikkelingen en veranderingen zich op een bepaalde manier tot die kern van jezelf verhouden. Omdat je ziel altijd dezelfde is, kun je jezelf terugkijkend herkennen als tweejarig, tienjarig, twintig jarig et cetera. Als je ziel ook zou veranderen, zou het leven een chaos zijn en niets meer in zijn ontwikkelingslijn te herkennen zijn. De ziel is ongebonden en de rest kan daardoor veranderen en toch nog herkenbaar zijn. Het licht van de film blijft gelijk, zuiver en helder en daardoor kan de film goed gevolgd worden. Zou het licht ook constant veranderen, wordt de film een chaos. Daarom blijft de kern in zijn waarde ongebonden en vrij terwijl alles eromheen daardoor verandert. De ziel komt bij de geboorte in de mens en bij zijn heengaan gaat die er weer uit, de ziel is vrij, vliegt en is ongebonden, terwijl het lichaam aan natuurwetten gebonden is. Om te ontwikkelen heeft de mens vrijheid nodig en die vrijheid heeft natuurlijk te maken met de omstandigheden, maar ook heel erg veel met hoe vrij iemand mag denken, voelen, en zichzelf mag ervaren zoals die zichzelf ervaart.

Khagaya staat voor de gelukbrengende kwaliteit van vrijheid.6. Pushne


Het Sanskriet woord push betekent voeden en bloeien. De zon is gever van leven en dus ook van alles wat groeit en van alle vruchten die rijpen. Als mens heb je voldoende voeding en inkomen nodig om in een zekere welstand en tevredenheid te kunnen leven. Voeding is alles wat je tot je neemt, eten, indrukken, geld etc. Inkomen is financiële voeding. Wat voldoende is, is per individu en situatie verschillend, maar gevoelsmatig ben je het gelukkigst als je genoeg inkomen, genoeg voeding op alle vlakken hebt om dat te kunnen doen wat je wenst. Om te weten en voelen wat je echt wenst, is het belangrijk dat je voelt wat aansluit op je ziel, want dat brengt je het snelst in overeenstemming met wie je werkelijk bent. Daarom kun je met minder spullen en geld gelukkig zijn als je wel je ziel voelt en kun je met veel spullen en geld ongelukkig zijn als je je ziel niet voelt.

Pushne staat voor de gelukbrengende kwaliteit van tevredenheid.7. Hiranyagarbhaya


Het Sanskriet woord hiranyagarbhaya betekent gouden moederschoot. De zon, en dus de ziel, wordt hier gezien als de gouden moederschoot en dat betekent dat de zon de stralende geboorteplaats is van alles, want zonder de zon waren de aarde en jij er niet. De zon, en dus ook de ziel, is de oorsprong van het leven en het licht, de oorsprong van rijkdom en geluk. De zon die alsmaar straalt, is zelf de oorsprong van geluk en daarom straalt ze. Jij, die alsmaar bezig bent en leeft, bent zelf de oorsprong van je geluk dat leeft en straalt als je het toelaat. Je ziel is je bron van stralend geluk en daarom is het belangrijk om van je ziel te houden en liefde voor jezelf als bron van geluk te ervaren. Zelfliefde niet voor je ego, want dat neigt naar narcisme, maar wel zelfliefde voor je ziel als bron van leven en geluk. Het is fantastisch dat je je ziel zo dicht bij je draagt en daarin kunt voelen dat je zonder je ziel niet leeft en dat zonder je ziel de bron van geluk, van het goud, van de rijkdom er niet zou zijn.

Hiranyagarbhaya staat voor de gelukbrengende kwaliteit van zelfliefde.8. Maricaye


Het Sanskriet woord marici is een naam voor helende energie. Hier wordt de zon en haar licht bedoeld in de vorm dat ze helend kunnen zijn, net zoals de ziel als je haar energie voelt een helende invloed op je heeft en je in meditatie brengt. Helende energie is energie die disbalans verwijdert. Uiterlijk door ruzies en conflicten op te lossen en innerlijk door ziekten en psychische verstoringen te vereffenen. Er zijn innerlijke echter veel meer situaties van disbalans die niet als ziekte of verstoring zichtbaar zijn. Helende energie is energie die dat alles weer in balans, in evenwicht wenst te brengen, die dat alles weer vanuit verdeeldheid tot een heelheid wenst te brengen. Energie die in jou disbalans wegwerkt, is een vorm van intimiteit, want ze komt tot diep in jou en maakt daar alles zo veel mogelijk rond en heel. Ook het seksuele verlangen naar intimiteit is een verlangen naar heelheid, naar aanvulling en rondheid. Intimiteit is het voelen van dat je alleen toch nog iets mist of dat je als mannelijk of vrouwelijk aspect toch het andere aspect mist om heel te zijn. Juist door het gemis van de ander word je je van je eigenheid en eigen seksualiteit bewust en door jezelf zo duidelijk te kennen, weet je wat je nodig hebt voor de heelheid waar jij naar verlangt. Je ziel is in die zin diep verbonden met je seksualiteit want daar weet je wie je bent en waar je naar verlangt en wat jouw weg naar heelwording zal zijn.

Maricaye staat voor de gelukbrengende kwaliteit van intimiteit.9. Adityaya


Het Sanskriet woord Aditi betekent moeder. Hier wordt de zon bedoeld als het licht aller lichten, omdat de zon alle andere planeten hun licht geeft, net zoals de ziel alles bezieling geeft. Dat wat alles licht geeft is als een moeder die al haar kinderen eerst het leven en daarna geborgenheid geeft. Het is de ziel die elke ervaring bezield maakt en die je altijd opvangt en geborgenheid wenst te geven als er in de ervaringen iets niet gaat zoals je het wenst. De ziel blijft altijd over, zoals in normale omstandigheden de moeder er altijd voor het kind is. In de veiligheid van de moeder leert het kind met emoties, pijn, tegenslag en dergelijke om te gaan. En in de veiligheid van de moederziel, de ziel aller zielen, vind je als individuele ziel geborgenheid en als mens vind je in het licht van je individuele ziel geborgenheid. Veiligheid is belangrijk voor je ontwikkeling en zowel de moeder als je ziel staan in beginsel voor deze veiligheid, zowel als de baarmoeder voor je fysieke geboorte en bestaan, als de drager voor de geboorte van al je ervaringen en hun bestaan. De ziel is dan als het ware je spirituele moeder.


Adityaya staat voor de gelukbrengende kwaliteit van veiligheid.10. Savitre


Het Sanskriet woord savitri betekent lichtstralen van de zon als die duisternis wegnemen, net zoals de ziel als je haar energie voelt, al je somberheid en angst wegneemt. Deze kwaliteit gaat over het licht dat inzicht geeft, inspireert en daardoor je levensweg verlicht. Licht wat je helpt dingen te doorzien, zoals het inzicht dat iets maar een film is of een touw op straat geen slang is, helpt je om door illusies heen weer de werkelijkheid te zien. Zo helpt het licht van de ziel je om steeds weer te doorzien dat al je ideeën maar gedachtegangen zijn en zonder het licht van de ziel zou je ze niet kunnen zien. Ook is dit het licht van de inspiratie, licht dat je in een kort moment iets laat doorzien wat heel veel richting en voortgang aan je leven geeft. Mijn inspiratie moment dat Surya zoveel inhoudt dat ik een boek zal gaan schrijven over de diepgang die het me liet ervaren, duurde als inspirerend moment maar enkele seconden, maar het maken van het boek hield me jaren bezig en gaf mijn leven inhoud en richting. Inzicht en inspiratie zijn lichtende kwaliteiten die je inzicht geven in waar je mee bezig bent en wat jou aanspreekt, in wat voor jou belangrijk is. Inzicht en inspiratie zijn in normale omstandigheden als de wijze woorden van een vader, die je op een affectieve wijze helpt om jezelf te verstaan, te kennen en je krachten te herkennen, wetende dat je alleen maar in overeenstemming met jezelf gelukkig zult zijn. Zo’n begeleiding neem je het gemakkelijkst van je spirituele vader aan, van je ziel.

Savitre staat voor de gelukbrengende kwaliteit van zelfkennis.11. Arkaya


Het Sanskriet woord Arka betekent lichtstraal en reikwijdte. Hier gaat om de oneindige reikwijdte van het licht in de zin dat het licht hoe dan ook blijft schijnen en dus ooit zijn doel bereikt. Daarmee wordt bedoeld dat het licht, hoe dan ook, ooit het zaadje zal bereiken om het te ontluiken en dat het licht van de ziel, hoe dan ook, ooit jou zal bereiken om te laten ontluiken voor de diepte van je bestaan en zijn waarden. Het licht als een energie die onophoudelijk voor je klaar staat en uiteindelijk altijd bereikt, zoals het zaadje van de klaproos hoe dan ook uiteindelijk klaproos wordt en jij hoe dan ook ooit wordt wat je bent, in overeenstemming komt met wat je vanuit je wezen en ziel bent. Arkaya gaat over het licht van je bestemming, over het licht dat onophoudelijk voor je blijft schijnen totdat je herkent wat je bestemming is. Iedereen wenst zijn bestemming te bereiken, maar dat heeft niets te maken met wilskracht, maar met je van binnenuit laten vertellen, laten verlichten, wat je bestemming is. Veel mensen zijn als klaprooszaad dat niet meer ziet en weet dat het in wezen klaproos is. Men kijkt verwonderd, verdwaasd en gefascineerd naar de wereld en vergeet het contact aan te gaan met zijn eigen bestemming. Als je vanavond naar bed gaat en tegen jezelf zegt dat je morgen ergens naar toe gaat, weet je morgen vroeg wat je bestemming is. Velen weten niet dat ze op het eind van hun vorige leven iets gewenst hebben en dat uitgesproken hebben en dat dat nu hun bestemming is. Daarom is het belangrijk weer open te staan voor wat je bestemming is, wat je als je diepste wens en drijfveer in je meedraagt en waar het licht van je ziel onophoudelijk op schijnt totdat jij je ervoor opent en het herkent. Als je daar weer, door dit licht mee in verbinding bent, weet je weer wat je met je leven wenst te doen, zodat je er weer verantwoordelijk mee om kunt gaan en je jouw levensweg kunt gaan.

Arkaya staat voor de gelukbrengende kwaliteit van zicht hebben op je bestemming.12. Bhaskaraya

Het Sanskriet woord bhaskara betekent schepper van licht. Het woord wordt hier gebruikt om met de zon een soort goddelijke schepper aan te duiden, net zoals de ziel alle innerlijke beleving mogelijk maakt. Goden, zo weten de meesten nu, zijn enkel een vertolking van datgene wat we niet kunnen overzien, benoemen en begrijpen. Vroeger waren dat dus de zon en allerlei andere natuurfenomenen. In godsdiensten is geprobeerd dat te verfijnen, door daar bijzonder mensen en mythische figuren voor te nemen, maar uiteindelijk is de feitelijkheid zo dat een mens maar zo verfijnd kan zijn als zijn openheid voor de relatie met zijn eigen ziel, met zijn innerlijke zon. Vaak is dat bij gelovige mensen, juist door de ideeën waar ze zich aan vasthouden, jammer genoeg niet zo open. Zonder een open relatie met je eigen bezieling wordt een externe God alleen maar een autoriteit waar je bang voor kunt zijn of tegenop moet zien en die angst is geen goede vooruitzetting voor groei en ontwikkeling, want die ontstaan alleen vanuit vriendschap. Toch is het belangrijk dat je de mogelijkheid hebt om datgene wat je niet kunt overzien, wat je niet begrijpt en wat ongelooflijk lijkt, op de een of andere manier kunt benoemen en vormgeven, ook al noem je dat god of neem je daarvoor een mythisch voorbeeld. Iedereen heeft daar een andere, eigen verwoording voor nodig, want het gaat erom dat er, juist door het vrij vorm mogen geven aan de verwoording van het ongelooflijke, ruimte voor de beleving van zingeving in je leven kan komen. Je kunt het ongelooflijke dan namens je verwondering en ontzag op jouw manier eren. Je kunt het ongelooflijke dan, in relatie tot je ervaringen, een plaats gaan geven en daardoor je leven en handelen in een bepaald zinvol kader plaatsen. Je kunt het ongelooflijke dan als datgene zien waar je weer naar terug gaat en uit voort bent gekomen en je daardoor niet verloren voelen. Dat zijn allemaal belangrijke kaders voor je en ze geven je leven zin, mede omdat ze het onbenoembare weer een benoembaar onderdeel van je leven laten zijn. Zingeving plaatst je belevingen in een vollediger kader en dat geeft rust en overzicht en daarin zijn veelomvattendere ontwikkelingen mogelijk. Juist door hoe jij het ongelooflijke en onbegrijpelijke interpreteert en een plaats geeft in je beleving, geef je je leven weer volheid en diepgang. Deze diepgang, deze zingeving heeft iedereen nodig, ook al is dat een vorm van atheïsme of iets dergelijks.

Bhaskaraya staat voor de gelukbrengende kwaliteit van zingeving.Humor


En natuurlijk, en dat zeggen de samenstellers van het boek ook over wat iedereen hen vertelde en schreef, is er bij al deze waarheden nog een ding wat er altijd toe doet en dat is ook in mijn omgang met het werk van The Light of Being belangrijk: humor. Humor is het geel en oranje van de zon, de blije kleuren van het warme licht. Humor zorgt er voor dat je niets te serieus neemt en dat je altijd weer door je ideeën heen voelt dat de ziel onder of achter je waarneming het licht van de waarheid is en niet dat wat je door het licht ziet. Alles is interpretatie en alleen het licht is echt en zuiver, is alles en het geheel. Dus ja, hoe waar, diepgaand, aanrakend en ontroerende de waarheden die hier beschreven staan ook zijn, humor laat altijd weer zien hoe gemakkelijk je iets los kunt laten of er toch aan vast bent komen te hangen. Humor, niet op een sarcastische manier of om te kwetsen of naargeestig te zijn, maar humor om mee te relativeren en bevrijd te mogen worden uit gedachten waar je je haast aan vast zou willen gaan houden. Waarheid wordt geleefd en verandert daardoor steeds, waarheid heeft nooit iets met ideeën of geloof te maken. Geloven doe je wat niet zeker waar is of wat je waar zou willen hebben, maar omdat we veel van het leven en het menszijn nog niet weten, hoef je nog niet te gaan geloven. Je kunt het ongelooflijke gewoon een eerbiedwaardige noemer en plaats in je leven geven als het ongelooflijke. En lach om alles wat je nog niet weet, want het zal je steeds laten zien dat dat wat jij dacht te weten toch weer eens niet zo is als dat jij dacht, maar dat het nog veel fantastischer, nog ongelooflijker is dan dat je dacht. Mogen we ons samen nog eindeloos laten verrassen door wat komt, verrijken door wat we krijgen en overgeven aan de volheid van het geheel waar we hoe dan ook deel van blijken te zijn.


In love,
Anandajay

Comments


bottom of page